InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eveniment tematic "Oferta de servicii si solutii tehnologice inovative de bioprocesare a produselor secundare subproduse din agroindustrii"

18.09.2017
 

Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie INCDCP-ICECHIM, conduc?tor al proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015 Parteneriate pentru transfer de cuno?tin?e - KTP, P 40 352:

"Procedee secven?iale de inchidere a lan?urilor valorice din bioeconomie

?i (bio)produse inovative rezultate din acestea - Secvent",

 v? invit? s? participa?i la Evenimentului Tematic:

Ofert? de servicii ?i solu?ii tehnologice inovative de (bio)procesare a

produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii

Evenimentul va avea loc in data de 25 septembrie 2017, incepand cu ora 08.30 la sala Eurodobrogea  din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a (Adres?: Bulevardul Alexandru L?pu?neanu 185A,etaj 2, Constan?a 900457).

In cadrul evenimentului vor fi identificate modalit??i de colaborare a agen?ilor economici cu INCDCP-ICECHIM in scopul cre?terii gradului de inovare ?i a eficien?ei economice a acestora.

Intalnirea reprezint? un prilej de a stabili contacte ?i de a ini?ia discu?ii cu privire la posibile  colabor?ri in cadrul proiectului ?i / sau a altor proiecte viitoare, intreprinderile partenere putand beneficia de:

-     transfer de cuno?tin?e prin asisten?? tehnic? direct?;

-   acces la facilit??ile, instala?iile, echipamentele de cercetare ale INCDCP-ICECHIM (inclusiv laboratoare acreditate ISO17025);

-    transfer de abilit??i / competen?e de cercetare-dezvoltare ?i de sprijinire a inov?rii;

-    realizare de proiecte de cercetare-dezvoltare in colaborare.

Anexat g?si?i oferta de tehnologie a ICECHIM pentru domeniul dvs. de activitate, precum ?i agenda evenimentului.

CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologic? asigur? suportul INCDCP-ICECHIM pentru organizarea acestui eveniment.

Persoana de contact privind organizarea evenimentului este Dl. Dan Grigore,

tel: 0722 948 073,e-mail: evenimente@cit-irecson.ro. 

 

V? rug?m s? confirma?i participarea pe adresa de e-mail a persoanei de contact.

Cu deosebit? considera?ie,

Dan Grigore

Manager Proiect CIT-IRECSON.

Fisiere atasate

MS Word
agenda eveniment_ver 2.doc
agenda eveniment_ver 2.doc
691,00 KBytes
19.09.2017 13:52
MS Word
oferta ICECHIM Industria vinului.doc
oferta ICECHIM Industria vinului.doc
54,00 KBytes
19.09.2017 13:52
MS Word
oferta ICECHIM Ind. LAPTELUI.DOC
oferta ICECHIM Ind. LAPTELUI.DOC
51,50 KBytes
19.09.2017 13:53
MS Word
oferta ICECHIM Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produse....doc
oferta ICECHIM Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produse....doc
52,50 KBytes
19.09.2017 13:53
Document PDF
oferta ICECHIM Fabricarea berii.pdf
oferta ICECHIM Fabricarea berii.pdf
375,12 KBytes
19.09.2017 13:54
MS Word
Invitatie de participare dezbateri_Constanta.doc
Invitatie de participare dezbateri_Constanta.doc
689,00 KBytes
19.09.2017 13:56