InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eveniment de lansare a Platformei web MOWE UP

06.07.2018
 

 

Camera de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a a fost co-organizator la evenimentul de lansare a Platformei web MOWE UP, in  data de 28 iunie 2018, la hotelul Danube din RUSE.

 

Evenimentul de lansare a fost organizat de Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA Dobrich, iar Camera de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a a fost coorganizator. Al?turi de cei doi parteneri din proiect, a fost leaderul de proiect Camera de Comer? ?i Industrie Dobrich Bulgaria.

Platforma MOWE UP este un rezultat important al proiectului "MOWE UP - Promovarea mobilit??ii for?ei de munc? in randul angaja?ilor ?i persoanelor inactive - Mobility of Workers and unemployed Upgrade", proiect finan?at prin Programul Interreg V-A Romania Bulgaria.

 

Platforma bilingv? MOWE UP este disponibil? tuturor celor interesa?i la adresa https://moweup.eu/ro.

 

Platforma este un instrument pentru autoevaluarea cuno?tin?elor, competen?elor, abilit??ilor ?i o surs? de informa?ii privind legisla?ia muncii, oportunit??i privind cariera ?i imbun?t??irea, ca premise, pentru mobilitate ?i ocuparea for?ei de munc?.

 

La evenimentul de lansare a platformei din Ruse au participat peste 100 de persoane, iar din partea roman? au participat 46 de persoane reprezentan?i ai grupului ?int?: persoane inactive in varst? de munc?, persoane care i?i caut? un loc de munca, organiza?ii ?i structuri care ac?ioneaz? in calitate de beneficiari ?i participan?i la proiect, parteneri economici ?i sociali, autorit??i regionale ?i locale, organiza?ii comerciale ?i de afaceri, ONG-uri al?turi de mass-media local?.

 

Pentru detalii suplimentare despre proiect, ne pute?i contacta la CCINA Constan?a, persoane de contact: dna Adriana Barothi - coordonator local proiect, telefon: 0241-618475, email: adriana.barothi@ccina.ro sau dna Laura Tirziu - responsabil tehnic, email: laura.tirziu@ccina.ro.

 

 

 

Fisiere atasate

MS Word
proiect mowe-up.doc
proiect mowe-up.doc
846,00 KBytes
18.07.2018 14:20