InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Evaluarea finala a celui de-al saselea program de actiune pentru mediu arata ca s-au inregistrat progrese in politica de mediu

06.09.2011
 

In ultimul deceniu, grație celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (PAM), legislația din domeniu a putut aborda aproape toate domeniile protecției mediului. Acest lucru reiese clar din evaluarea finală a celui de-al șaselea PAM (2002 2012), adoptată in 31.08.2011. In ultimii zece ani, realizările majore din domeniul mediului au fost extinderea rețelei Natura 2000 pentru a acoperi aproape 18% din suprafața terestră a UE, introducerea unei politici ample in domeniul substanțelor chimice și intreprinderea unor acțiuni strategice in materie de schimbări climatice. Cu toate acestea, răman incă multe de făcut in ceea ce privește implementarea obiectivelor și normelor stabilite de comun acord la nivelul UE, precum și in ceea ce privește imbunătățirea protecției biodiversității și a calității solului și apei. Disocierea utilizării resurselor de creșterea economică nu a condus la o scădere a consumului total de resurse.
Evaluarea finală a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu arată că marea majoritate a acțiunilor prevăzute in program au fost sau sunt pe cale de a fi finalizate. Cele șapte strategii tematice identificate in cel de-al șaselea PAM - aerul, pesticidele, prevenirea și reciclarea deșeurilor, resursele naturale, solul, mediul marin și mediul urban - au fost dezvoltate in vederea consolidării politicii. Unele strategii au generat politici noi, in timp ce alte s-au axat mai mult pe revizuirea măsurilor existente, in scopul imbunătățirii coerenței și al remedierii anumitor lacune.
Succesul programului a constat in faptul că a creat un cadru global pentru politica de mediu. Programul a servit statelor membre și autorităților locale drept punct de referință pentru apărarea politicii de mediu impotriva unor exigențe strategice divergente, pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare și pentru a conferi previzibilitate intreprinderilor. De asemenea, programul a contribuit la cristalizarea voinței politice necesare pentru adoptarea unor obiective și calendare eficace și al implementării lor ulterioare.
Nu s-a putut demonstra că cel de-al șaselea PAM a jucat un rol esențial in adoptarea legislației de mediu in cursul ultimilor zece ani. Aceasta se explică, in parte, prin modul in care a fost conceput programul; acesta conținea un număr excesiv de acțiuni cu domenii de aplicare și efecte diferite. Părțile interesate au considerat totuși că aprobarea programului de către Consiliu și Parlamentul European in 2002 prin procedura de codecizie i-a conferit acestuia o mai mare legitimitate și a contribuit la crearea unui sentiment mai larg al responsabilității pentru propunerile de politică ulterioare. Implementarea și aplicarea inadecvate de către statele membre a legislației UE in domeniul mediului au constituit un alt factor limitativ, după cum reiese clar din evaluare.
Etapele următoare
Cu toate că cel de-al șaselea PAM se află in ultimul său an, Comisia continuă să aplice o politică de mediu ambițioasă, care face in prezent parte integrantă din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. In acest context, Comisia va prezenta in curand o Foaie de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor, care propune o cale de urmat pentru ca Europa să devină eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor pană in 2050.
Evaluarea prezentată astăzi pune bazele aprofundării dialogului intre Comisie, Consiliu, Parlament, societatea civilă și intreprinderi, cu scopul de a se ajunge la un consens in privința orientărilor strategice ale politicii de mediu, de a garanta asumarea acestora la scară largă și de a asigura mobilizarea in vederea acțiunii. In acest context, Comisia va analiza modul optim in care un nou program de acțiune pentru mediu ar putea aduce valoare adăugată politicii de mediu in condițiile unei evoluții rapide.
Context
Cel de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu a fost adoptat la 22 iulie 2002 printr-o decizie a Parlamentului European și a Consiliului și stabilește cadrul strategic pentru elaborarea politicilor de mediu in Uniunea Europeană in perioada 2002 - 2012. Programele de acțiune pentru mediu au orientat dezvoltarea politicii de mediu a UE incepand cu anii '70; prin urmare, cel de-al șaselea PAM ar trebui văzut ca parte integrantă a unui proces mai larg, care a durat aproape 40 de ani. Cel de al șaselea PAM a fost primul program de acțiune pentru mediu adoptat de Consiliu și de Parlamentul European prin procedura de codecizie.
Pentru informații complete privind conținutul comunicării și procesul de evaluare finală, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm