InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Europa s-a angajat pe calea crearii unei societati axate pe reciclare, dar aceasta evolutie poate fi accentuata

20.01.2011
 

Comisia Europeană a publicat in 19 ianuarie 2011 un raport privind realizările statelor membre in materie de prevenire și reciclare a deșeurilor. Raportul arată că unele state membre au făcut progrese notabile, dar că, in ansamblu, suntem incă departe de a realiza obiectivul pe termen lung de a deveni o "societate axată pe reciclare", adică o societate care produce o cantitate minimă de deșeuri folosite ulterior ca resurse.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: "Vechiul meu telefon mobil conține aur, platină, paladiu și cupru, resurse care sunt destul de rare in Europa. O tonă de telefoane mobile ar conține aproximativ 280 de grame de aur, 140 de grame de platină și paladiu și 63,5 kg de cupru. Aceste cantități nu reprezintă deșeuri care trebuie ingropate sau incinerate, ci o resursă care trebuie respectată. Suntem hotărați să transformăm Europa intr-o "economie eficientă din punctul de vedere al resurselor", după cum am stabilit in strategia Europa 2020. Dezideratul nostru nu se reduce la diminuarea impactului negativ asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, ci vizează in egală măsură crearea de locuri de muncă; numai in sectorul de reciclare a deșeurilor s-ar putea crea 500 000 de locuri de muncă."
Creștere mai mare, deșeuri mai puține
Raportul arată că in majoritatea statelor membre generarea deșeurilor are o tendință ascendentă (sau cel mult de stabilizare), insă mai puțin pronunțată decat rata creșterii economice. In ultimii 10 ani, generarea deșeurilor municipale s-a stabilizat la aproximativ 524 de kg pe persoană pe an, deși consumul casnic a crescut cu aproximativ 16% in aceeași perioadă. Așadar, s-ar putea face mai mult pentru reducerea generării absolute de deșeuri. De exemplu, aproximativ 25% din alimentele cumpărate de gospodăriile din UE sunt aruncate. In jur de 60% din aceste deșeuri ar putea fi evitate, generand astfel o economie de 500 de euro pentru o familie intr-un an1.
Rezultate contrastante - marjă semnificativă pentru progres
Există diferențe foarte mari intre statele membre: ratele de reciclare variază intre cateva procente și 70%, In unele state membre, gropile de gunoi au dispărut practic, insă in altele peste 90% din deșeuri incă se ingroapă in pămant. Există deci o marjă semnificativă de progres, dincolo de obiectivele minime actuale ale UE privind colectarea și reciclarea. Trebuie incurajată introducerea unei combinații de instrumente economice și juridice utilizate de statele membre care au avut cele mai bune performanțe, inclusiv a interzicerii gropilor de gunoi, și aplicarea conceptului responsabilității producătorului la fluxurile de deșeuri suplimentare din intreaga UE. Pentru stimularea reciclării, este necesar ca produsele să fie concepute astfel incat să corespundă politicilor in materie de deșeuri. Intrucat indeplinirea obiectivelor ambițioase privind reciclarea și prevenirea generării deșeurilor necesită participarea intregii societăți, raportul evidențiază importanța unor eforturi continue in vederea imbunătățirii participării părților interesate și a sensibilizării opiniei publice.
Legislație imbunătățită - implementare adecvată
Deșeurile reprezintă incă aproximativ 20% din toate cazurile de incălcare a legislației de mediu . După cum au demonstrat evenimentele recente din Ungaria și din Italia, implementarea deplină a legislației in materie de deșeuri este vitală pentru protejarea mediului și a sănătății umane.
Noua directivă-cadru privind deșeurile, care ar fi trebuit transpusă pană la 12 decembrie 2010, nu a fost preluată in legislația națională a multor țări din UE. Statele membre au beneficiat de o perioadă de tranziție de doi ani pentru a institui măsurile necesare conformării cu noua directivă. Pană acum insă, doar un număr mic de țări au informat Comisia cu privire la transpunerea legislației. Comisia monitorizează indeaproape situația și, dacă se dovedește necesar, va lua măsuri impotriva celor care nu implementează directiva.
Noua directivă modernizează și simplifică abordarea noastră in ceea ce privește politica in materie de deșeuri, grupand-o in jurul noțiunii de ciclu de viață. Directiva introduce o ierarhie obligatorie a deșeurilor și definește ordinea priorităților in tratarea deșeurilor. Prima prioritate este prevenirea generării de deșeuri, urmată de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de recuperare a deșeurilor, depozitarea in situri de tipul gropilor de gunoi reprezentand doar o soluție de urgență. Directiva instituie obligația ca statele membre să iși modifice, intr-o perspectivă modernă, planurile de gestionare a deșeurilor și să elaboreze programe de prevenire a deșeurilor pană in 2013. Trebuie de asemenea ca, pană in 2020, statele membre să recicleze 50% din deșeurile municipale și 70% din deșeurile din construcții și demolări.
Următoarele etape
Comisia va continua să monitorizeze implementarea și asigurarea aplicării legislației in materie de deșeuri la nivel național, inclusiv a cerințelor conținute in noua directivă-cadru privind deșeurile. Comisia va incerca in egală măsură să elaboreze instrumente care să sprijine statele membre la formularea in amonte a strategiilor și politicilor respective. Pentru a consolida și mai bine politicile in materie de deșeuri, in 2012 Comisia va prezenta noi propuneri, inclusiv stabilirea măsurilor concrete pe care le va adopta pentru ca Uniunea Europeană să inainteze pe calea realizării unei societăți axate pe reciclare și eficiente din punctul de vedere al resurselor.
Informații suplimentare
Raportul și anexa la raport, care include rezultate detaliate pentru fiecare stat membru, pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm.