InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eradicarea saraciei si realizarea dezvoltarii durabile

07.03.2013, sursa: Comisia Europeana
 


UE, cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume, face eforturi in vederea stabilirii unor noi obiective ONU menite să ducă la eradicarea sărăciei şi la realizarea dezvoltării durabile.

In ultimii zece ani, UE a făcut eforturi majore in vederea atingerii obiectivelor ONU privind reducerea semnificativă a sărăciei globale pană in 2015. Milioane de oameni au beneficiat de ajutor şi o mulţime de vieţi au fost salvate. Cu toate acestea, mai sunt incă multe de făcut.

Comisia invită statele membre ale UE să preia iniţiativa şi să stabilească direcţiile pe care ar trebui să le urmeze, după 2015, acţiunile internaţionale menite să conducă la eradicarea sărăciei extreme.

In acest sens, Comisia a elaborat o abordare europeană comună , care rezultă dintr-o amplă consultare la care au participat lideri UE, părţi interesate şi cetăţeni.

Eforturile privind eliminarea sărăciei trebuie dublate de o dezvoltare durabilă. Cu alte cuvinte, sunt necesare acţiuni suplimentare pentru a aborda aspecte cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, gestionarea resurselor limitate, diminuarea daunelor provocate mediului şi eliminarea inegalităţilor sociale.

Condiţii pentru dezvoltare

Un plan post-2015 ar trebui să actualizeze obiectivele ONU existente in acest moment şi să abordeze şi problema protecţiei sociale.

Măsurile de dezvoltare socială şi de protecţie a mediului ar trebui să reprezinte o parte importantă a reformelor structurale din ţările in curs de dezvoltare.

Nu putem vorbi de dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii dacă nu acordăm atenţia cuvenită şi altor valori esenţiale - justiţia, egalitatea, echitatea, emanciparea femeilor, egalitatea de gen.

O viaţă decentă pentru toţi

Obiectivele privind ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să fie clare, ambiţioase şi să fixeze ţinte minime şi identificabile. De asemenea, ar trebui să urmărească imbunătăţirea calităţii vieţii tuturor, in domenii precum educaţia, alimentaţia şi accesul la apă şi aer curat.

Pană in 2030, fiecare fiinţă umană - bărbat, femeie sau copil - ar trebui să beneficieze cel puţin de aceste standarde minime de viaţă.

Pentru indeplinirea acestor obiective este nevoie de parteneriate eficiente intre guverne, societatea civilă şi sectorul privat.

Următoarele etape

UE speră ca toate guvernele statelor membre să convină asupra acestei poziţii comune pană la toamnă, cand ţările ONU se vor reuni pentru a analiza progresele inregistrate in indeplinirea actualelor obiective de dezvoltare şi pentru a decide ce este de făcut după 2015.

Poziţia comună a UE ar trebui să fie integrată in eforturile depuse la nivel internaţional pentru a stabili obiective in materie de dezvoltare durabilă pentru toate ţările.