InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eficientizarea normelor de achizitii publice in UE prin aportul cetatenilor

01.02.2011
 

Consultare cu privire la modalităţile prin care normele europene in materie de achiziţii publice ar putea deveni mai eficiente pentru autorităţi, intreprinderi şi contribuabili

In UE, valoarea contractelor de achiziţii publice (prin care guvernele cumpără bunuri, servicii şi infrastructură) se ridică la 17% din PIB. Imbunătăţirea legislaţiei ar asigura o utilizare mai eficientă a acestor sume, ceea ce ar favoriza creşterea economică şi ar stimula inovarea, crearea de noi locuri de muncă şi protecţia mediului.

Normele europene care reglementează piaţa unică au contribuit deja la realizarea unor economii semnificative prin faptul că le permit societăţilor comerciale să participe la licitaţii in orice stat membru.

Mai sunt insă posibile multe imbunătăţiri. In condiţiile in care bugetele publice suferă de pe urma crizei economice, o reducere a cheltuielilor ar fi binevenită.

UE organizează o consultare publică privind măsurile care ar spori competitivitatea pieţei achiziţiilor publice şi ar reduce cheltuielile in acest sector.

De curand, Comisia a publicat o carte verde care propune astfel de măsuri. Modificarea legislaţiei trebuie să asigure in aceeaşi măsură transparenţa, accesul egal şi concurenţa loială in cadrul procesului de atribuire a contractelor. Documentul identifică principalele posibile revizuiri:

simplificarea procedurilor actuale, mai ales pentru autorităţile locale şi regionale
reducerea poverii administrative, mai ales pentru intreprinderile mici şi mijlocii
facilitarea participării la licitaţii in alte state membre
stabilirea situaţiilor in care contractele dintre autorităţile publice nu cad sub incidenţa normelor europene in materie de achiziţii publice
integrarea altor obiective, precum promovarea inovării, a protecţiei mediului şi aspectelor sociale
formularea de norme specifice pentru achiziţiile de servicii cu o insemnătate socială deosebită
adăugarea unor reguli mai stricte sau a unor de măsuri de protecţie mai eficiente, pentru a preveni favoritismul, corupţia sau conflictele de interese
evitarea măsurilor care conduc la apariţia unor furnizori dominanţi, la manipularea procedurilor de cerere de oferte sau la impărţirea pieţei intre anumiţi ofertanţi
imbunătăţirea accesului firmelor europene la pieţele de achiziţii publice din afara UE.
Paşii următori

Răspunsurile dumneavoastră vor contribui la elaborarea eventualelor propuneri legislative, programată pentru anul viitor. Vă puteţi exprima opinia pană la data de 18 aprilie 2011.