InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eficienta energetica pentru Europa

11.03.2011, sursa: Comisia Europeana
 

Propunerea Comisiei ar putea genera 2 milioane de locuri de muncă şi i-ar ajuta pe europeni să economisească pană la 1000 de euro pe familie.

Eforturile UE in direcţia combaterii schimbărilor climatice ţinand cont, in acelaşi timp, de necesarul energetic, fac parte din strategia pentru creştere economică Europa 2020 .

Aceasta este structurată in jurul a trei obiective majore care trebuie atinse pană in 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, obţinerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi reducerea consumului de energie cu 20%.

Dacă lucrurile evoluează conform planului in cazul primelor două obiective, nu acelaşi lucru se poate spune despre reducerea consumului energetic. De aceea, Comisia doreşte să işi intensifice eforturile şi, in acelaşi timp, să işi formuleze o viziune pe termen lung pentru transformarea UE intr-o economie competitivă, insă bazată pe emisii reduse de CO2.

Eficienţa energetică

Cu ajutorul noului plan de eficienţă energetică , cetăţenii europeni ar putea economisi pană la 1000 de euro pe familie şi ar putea beneficia de pană la 2 milioane de locuri de muncă. Planul solicită:

guvernelor reducerea anuală a consumului de energie in cel puţin 3% din instituţiile publice şi impunerea respectării criteriului eficienţei energetice la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor
intreprinderilor reducerea consumului de energie in clădiri comerciale
scăderea consumului de energie in cazul utilizării aparaturii electromenajere
soluţii mai eficiente de generare a energiei electrice şi termice
impunerea unor cerinţe legate de eficienţa energetică in cazul echipamentului industrial
audituri energetice şi măsuri de gestionare a energiei pentru marile companii
punerea in funcţiune a reţelelor şi contoarelor inteligente, care să le ofere consumatorilor posibilitatea de a reduce consumul energetic şi de a-şi calcula economiile realizate.
In lunile următoare, Comisia va propune acte normative care să prevadă aceste măsuri.

Economia cu emisii scăzute de CO2

Foaia de parcurs privind emisiile scăzute de CO2 prezintă modalităţi economice prin care UE poate rămane competitivă continuandu-şi eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel incat acestea să se situeze, in 2050, intre 5 şi 20% din nivelurile inregistrate in 1990.

Pentru reuşita acestui plan ar fi necesare investiţii anuale in tehnologii, mijloace de transport, infrastructură (ex. reţelele inteligente) şi măsuri de protecţie a mediului in valoare de 27 de miliarde de euro. Această sumă s-ar adăuga investiţiilor actuale reprezentand 19% din produsul intern brut al UE.

Banii suplimentari vor fi recuperaţi prin economiile anuale de 175-320 de miliarde de euro obţinute din scăderea importurilor de petrol şi gaz.