InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Eficienta energetica: noi reguli UE pentru cladiri si case

24.07.2018, sursa: Parlamentul European
 

 

 

Imbun?t??irea eficien?ei energetice a cl?dirilor ar putea reduce costurile de inc?lzire, precum ?i emisiile de gaze cu efect de ser?.

De la 1 ianuarie 2021, toate cl?dirile noi din UE ar trebui s? utilizeze pu?in? energie sau deloc pentru inc?lzire, r?cire sau ap? cald?. Normele UE privind aceast? obliga?ie introduc ?i o certificare energetic? pentru cl?diri, astfel incat proprietarii sau locatarii s? poat? compara ?i evalua performan?a energetic?. Aceste reguli fac parte din efortul UE pentru o energie curat?.

40%din energia consumat? in UE este folosit? pentru inc?lzirea ?i r?cirea cl?dirilor

  In cadrul sesiunii plenare din aprilie 2018, la Strasbourg, deputa?ii europeni au votat in favoarea propunerilor de actualizare a acestor reguli.

Principalele modific?ri ale directivei privind performan?a energetic? a cl?dirilor sunt:

  • ??rile UE vor trebui s? preg?teasc? strategii na?ionale pe termen lung pentru a sprijini renovarea cl?dirilor. Scopul este ca pan? in 2050 cl?dirile din UE s? nu mai consume energie
    trebuie incurajat? utilizarea tehnologiilor inteligente pentru reducerea consumului de energie
    in cl?dirile noi vor fi necesare puncte de reinc?rcare pentru ma?inile electrice in locurile de parcare.

75%din cl?dirile din UE sunt ineficiente din punct de vedere energetic

Ac?iunile UE pentru o energie mai curat? includ ?i sursele de energie regenerabile ?i eficien?a energetic? a dispozitivelor electrice.