InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch:







 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

EU- OSHA -Ziua Internationala a Femeii: faceti din securitatea si sanatatea femeilor la locul de munca o prioritate zilnica

08.03.2018
 

 

Cu ocazia Zilei Interna?ionale a Femeii s?rb?torite la 8 martie, EU-OSHA sensibilizeaz? publicul in privin?a riscurilor ?i implica?iilor lor asupra femeilor in cadrul gestion?rii securit??ii ?i s?n?t??ii in munc? (SSM), cu un accent deosebit pe femeile varstnice angajate.

Diferen?ele specifice in func?ie de gen la locul de munc? ar putea duce la o satisfac?ie mai mic? a femeilor, ca urmare a lipsei de perspective profesionale. Femeile in general ?i cele mai in varst? in special sunt expuse, de asemenea, altor riscuri decat colegii lor b?rba?i, pe durata vie?ii lor profesionale. 

Carierele femeilor sunt deseori mai pu?in mobile decat cele ale b?rba?ilor, femeile avand tendin?a de a r?mane in locuri de munc? de grad inferior, cu o probabilitate mai mare de a exercita acelea?i sarcini mai mult timp ?i de a face o munc? repetitiv?. O gestionare mai bun? a SSM este necesar? pentru a preveni riscurile, accident?rile ?i problemele de s?n?tate cu care se confrunt? femeile la locul de munc?.

Institutul European pentru Egalitatea de ?anse intre Femei ?i B?rba?i (EIGE) desf??oar? o ini?iativ? de toleran?? zero fa?? de h?r?uirea sexual? ?i fa?? de violen?a bazat? pe gen la locul de munc?. EU-OSHA a semnat aceast? declara?ie comun?  a agen?iilor UE in sprijinul s?n?t??ii, securit??ii ?i satisfac?iei tuturor lucr?torilor, pe baza principiului egalit??ii de gen ?i al egalit??ii de tratament la locul de munc?.