InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

ECOFIN: Comisia saluta progresele realizate in directia reformarii sistemului de TVA al UE

03.10.2018
 

 

Comisia Europeană a salutat progresele inregistrate astăzi de statele membre in privința imbunătățirilor atat de necesare ale modului in care funcționează taxa pe valoarea adăugată (TVA) in UE.

La reuniunea miniștrilor de finanțe care a avut loc  in Luxemburg s-au incheiat acorduri privind o serie de dosare din acest domeniu, care ar trebui să contribuie la funcționarea cotidiană a unui sistem de TVA al UE care are nevoie urgentă de noi reforme substanțiale.

"Noile cifre publicate de Comisie cu cateva săptămani in urmă arată că statele membre continuă să piardă venituri din TVA in valoare de 150 de miliarde EUR in fiecare an. Acordurile de astăzi reprezintă incă un pas in direcția rezolvării acestei probleme și a imbunătățirii normelor privind TVA. Acum este momentul să profităm de acest impuls și să convenim asupra unor soluții pentru problemele fundamentale cu care se confruntă sistemul in prezent", a declarat după incheierea acordurilor Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Măsurile adoptate astăzi includ:

- Norme noi pentru a imbunătăți funcționarea cotidiană a sistemului actual de TVA pană la punerea in aplicare a strategiei de reformă generală a TVA. Aceste așa-numite "soluții rapide" ar trebui să ducă la reducerea costurilor de conformare și să sporească securitatea juridică pentru intreprinderi. Odată ce Parlamentul European iși va fi publicat raportul referitor la acest dosar, noile norme ar trebui să fie puse in aplicare cel tarziu in 2020.

- O nouă măsură pentru a le permite statelor membre să iși alinieze cotele de TVA aplicate publicațiilor electronice, impozitate in prezent la cota standard in majoritatea statelor membre, la regimul mai favorabil aplicat in prezent publicațiilor tipărite tradiționale. Decizia de astăzi este ultima etapă necesară pentru a garanta că inegalitatea de tratament dintre cele două produse - publicațiile pe hartie față de publicațiile digitale - va fi de domeniul trecutului. Acest acord este de bun augur pentru viitoarele discuții privind cea mai recentă propunere a Comisiei, menită să asigure faptul că statele membre dispun de o mai mare flexibilitate in ceea ce privește stabilirea cotelor de TVA, după cum consideră de cuviință.

- Adoptarea formală a unor noi norme in vederea intensificării schimbului de informații și a stimulării cooperării privind frauda in materie de TVA intre autoritățile fiscale naționale și autoritățile de aplicare a legii. De acum inainte, informațiile privind TVA și datele operative referitoare la grupurile infracționale organizate implicate in cele mai grave cazuri de fraudă in domeniul TVA vor fi transmise in mod sistematic organismelor de aplicare a legii din UE. Imbunătățirea coordonării activităților de anchetare intre statele membre și intre statele membre și organisme ale UE va garanta faptul că activitatea infracțională cu evoluție rapidă este monitorizată și abordată mai rapid și mai eficace.

Separat, miniștrii au adoptat astăzi in mod formal norme consolidate privind controlul fluxurilor ilicite de numerar care intră in și ies din UE, o măsură esențială in lupta impotriva finanțării terorismului. Adoptarea formală de astăzi va inăspri controalele privind numerarul asupra persoanelor care intră in sau ies din UE cu 10 000 EUR sau mai mult in numerar și le va permite autorităților să ia măsuri in cazul unor sume mai mici decat pragul pentru obligativitatea declarării, de 10 000 EUR, dacă există suspiciuni privind activități infracționale și să extindă controalele vamale la numerarul trimis in colete poștale sau in transporturi de marfă, la cardurile preplătite și la mărfurile prețioase, cum ar fi aurul. După ce Parlamentul European va ratifica, de asemenea, normele convenite, legislația se va publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra in vigoare 20 de zile mai tarziu.

Context

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) joacă un rol important in cadrul pieței unice europene. TVA reprezintă o sursă majoră și tot mai consistentă de venituri pentru UE, generand, in 2015, aproximativ 1 000 de miliarde EUR, adică echivalentul a 7 % din PIB-ul UE. Una dintre resursele proprii ale UE se bazează, de asemenea, pe TVA. Studii recente au arătat că in fiecare an se pierd venituri din TVA in valoare de aproximativ 150 de miliarde EUR din cauza unor probleme de colectare a TVA și a fraudei in materie de TVA.

Măsurile convenite astăzi se bazează pe planul de acțiune privind TVA intitulat "Către un spațiu unic pentru TVA in UE", prezentat in aprilie 2016, și pe propunerile Comisiei pentru o reformă profundă a sistemului de TVA din UE, prezentate in octombrie 2017.

Statele membre ar trebui să progreseze și să convină cat mai curand posibil asupra unei reforme mult mai largi pentru a reduce frauda in materie de TVA in sistemul UE, așa cum a propus Comisia anul trecut. Această reformă profundă ar imbunătăți și ar moderniza sistemul atat pentru guverne, cat și pentru mediul de afaceri și l-ar face astfel mai robust și mai simplu de utilizat de către companii.

In același timp, in acest an Comisia a propus, de asemenea, noi reforme pentru a permite statelor membre să stabilească cote de TVA după cum consideră de cuviință.

Sursa:CE