InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturile fundamentale ale omului- prioritati UE

22.06.2011, sursa: Comisia Europeana
 

UE trebuie să se ocupe de trei probleme legate de respectarea drepturilor fundamentale ale omului: marginalizarea rromilor, tratamentul injust aplicat solicitanţilor de azil şi ameninţările la adresa protecţiei datelor.

Principalele valori pe care le prevede Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sunt respectul pentru demnitatea umană, egalitate, solidaritate, democraţie şi statul de drept.

Agenţia pentru drepturi fundamentale a analizat gradul de respectare a acestor valori, identificand aspecte pozitive şi negative in aceeaşi măsură. De aceea recomandă Uniunii, in cadrul raportului său anual , să găsească soluţii in trei domenii: tratamentul aplicat solicitanţilor de azil, excluziunea socială a cetăţenilor de etnie rromă şi protecţia datelor personale.

Azil şi migraţie

Valurile de imigranţi ilegali care au sosit in unele ţări ale UE in 2010 au depăşit capacitatea de reacţie a acestora, ceea ce a dus la incălcarea drepturilor fundamentale a solicitanţilor de azil. Aplicarea unei abordări comune in domeniu ar veni in sprijinul ţărilor care se confruntă cel mai des cu fluxuri de imigranţi.

Populaţia rromă

UE trebuie să accelereze măsurile de combatere a discriminării cetăţenilor rromi. Aceştia intampină, in continuare, obstacole in calea accesului la locuri de muncă, locuinţe decente, asistenţă medicală şi educaţie in condiţii de egalitate.

Protecţia datelor

Mai multe state membre s-au opus directivei europene privind păstrarea datelor, care le solicită furnizorilor de internet şi servicii telefonice să colecteze anumite date privind comunicaţiile. In prezent, acest document este in curs de revizuire.

Printre exemplele de incălcare a drepturilor fundamentale se mai numără accesul inegal al anumitor cetăţeni la sistemele juridice, discriminarea şi incălcarea, in unele ţări, a drepturilor copilului.

Realizări

S-au inregistrat progrese privind respectarea cartei de către instituţiile, organismele şi agenţiile UE. Se pune mai mult accent pe drepturile victimelor, in special pe cele ale copiilor.

Avand in vedere că UE este semnatară a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, toate reglementările noi trebuie să reflecte aceste drepturi. In acelaşi timp, UE urmează să semneze şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

Un alt aspect pozitiv este desemnarea, in toate statele membre, a unor organisme care să furnizeze sprijin şi consiliere victimelor discriminării.

De asemenea, Agenţia pentru drepturi fundamentale salută iniţiativa cetăţenească europeană, care le permite europenilor să inainteze propuneri de acte legislative şi consolidează democraţia participativă.