InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturile fundamentale

17.04.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Drepturile fundamentale sunt din ce in ce mai vizibile in procesul decizional al UE, insă incă mai există idei greşite.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este in vigoare şi obligatorie din punct de vedere juridic de doi ani. In acest document sunt enunţate drepturile care sunt protejate in UE, printre care libertatea de exprimare, demnitatea, egalitatea şi justiţia.

In cazul in care consideraţi că drepturile v-au fost incălcate prin punerea in aplicare a legislaţiei UE, vă puteţi adresa unei instanţe naţionale sau Ombudsmanului. Dacă nu sunteţi mulţumit de răspuns, puteţi adresa o plangere Comisiei Europene.

Comisia Europeană este responsabilă cu garantarea faptului că ţările UE respectă drepturile fundamentale atunci cand pun in aplicare legislaţia europeană. De asemenea, Comisia se asigură că propunerile sale legislative sunt compatibile cu prevederile inscrise in Cartă.

In fiecare an, Comisia publică un raport privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale in UE. In raportul pe 2011 se stipulează faptul că propunerile UE au contribuit la o mai bună protecţie a anumitor drepturi: de exemplu, in viitor, călătorii vor putea refuza utilizarea scanerelor de securitate in aeroporturile din Uniunea Europeană in favoarea unui control de securitate alternativ.

In acelaşi timp, Carta are o contribuţie tot mai mare la hotărarile adoptate de instanţe. In 2011, drepturile fundamentale prevăzute de Cartă au fost citate intr-o hotărare importantă a Curţii de Justiţie a UE referitoare la dreptul solicitanţilor de azil la protecţie impotriva tratamentului inuman sau degradant. Tot anul trecut, Curtea a hotărat că practicarea unor prime de asigurare diferite pentru bărbaţi şi femei este discriminatorie.

In ciuda faptului că pe plan juridic Carta reprezintă un succes, cetăţenii UE continuă să facă adesea confuzii privind scopul Cartei şi situaţiile in care aceasta se aplică sau nu. Mai mult de jumătatea din scrisorile primite de Comisie de la cetăţeni in 2011 se refereau la cazuri care nu se incadrau in domeniul de aplicare al dreptului UE.

In acelaşi timp, sondajele arată că, in 2011, cetăţenii UE ştiau de existenţa Cartei, intr-o mai mare măsură decat in 2007 (64% in 2011, faţă de 48% in 2007 - conform Flash Eurobarometer ). Insă 65% dintre aceştia au declarat că ar dori să afle mai multe despre organismele la care pot apela in cazul in care drepturile prevăzute de Cartă le sunt incălcate.

Comisia Europeană nu poate interveni atunci cand bănuieşte că drepturile fundamentale sunt incălcate intr-o ţară din UE, ci numai atunci cand autorităţile naţionale pun in aplicare legislaţia europeană.