InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturile de proprietate intelectuala in UE

30.09.2013
 

Comisia Europeană a salutat astăzi publicarea unui studiu privind drepturile de proprietate intelectuală, care a fost elaborat in comun de Oficiul European de Brevete (OEB) și de Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pieței Interne (OAPI). Studiul, intitulat "Sectoarele in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală: contribuția la performanța economică și la ocuparea forței de muncă in Europa" (septembrie 2013), măsoară importanța drepturilor de proprietate intelectuală in economia UE. Principalele constatări ale studiului sunt acelea că sectoarele in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală generează aproximativ 39 % din totalul activității economice din UE (aproximativ 4,7 miliarde EUR anual), acestea asigurand in mod direct aproximativ 26 % din totalul locurilor de muncă din UE (56 de milioane de locuri de muncă); incă 9 % din locurile de muncă din UE sunt legate in mod indirect de sectoarele respective.
Comisarul pentru piața internă și servicii, dl Michel Barnier, a declarat: "Sunt convins că drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol extraordinar de important in stimularea inovării și a creativității și salut publicarea acestui studiu care confirmă că promovarea drepturilor de proprietate intelectuală inseamnă creștere economică și locuri de muncă, Studiul ne va ajuta să ne bazăm in continuare procesul de elaborare a politicilor pe date concrete. Studiul ne arată că utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală in economie este omniprezentă: de la industriile de inaltă tehnologie, la producătorii de articole sportive, jucării și jocuri pe calculator, toate aceste sectoare folosesc pe scară largă nu doar un tip, ci, adesea, mai multe tipuri de drepturi de proprietate intelectuală."
Dl Benoit Battistelli, președintele Oficiului European de Brevete (OEB), a declarat: "Acest raport arată că beneficiile brevetelor și ale altor drepturi de proprietate intelectuală nu sunt doar o teorie economică. Pentru societățile inovatoare, imobilizările necorporale au devenit extrem de importante. In special pentru IMM-uri, dar și pentru centrele de cercetare și pentru universități, brevetele constituie adesea o oportunitate de a avea acces la fonduri și de a găsi parteneri de afaceri. Pentru a rămane competitivă intr-o economie globală, Europa trebuie să incurajeze și mai mult dezvoltarea și utilizarea noilor tehnologii și a inovațiilor."
Dl António Campinos, președintele Oficiului pentru Armonizare in cadrul Pieței Interne (OAPI), a declarat: "Acest studiu este rezultatul unei colaborări ample intre experți din diferite agenții și din diferite țări, in cadrul căreia s-a utilizat o metodologie transparentă și reproductibilă. Studiul abordează chestiunea fundamentală a măsurii in care sectoarele care au legătură cu drepturile de proprietate intelectuală sunt importante pentru locurile de muncă, PIB și schimburile comerciale din UE. Acum avem un răspuns clar. Drepturile de proprietate intelectuală sunt importante, chiar foarte importante".
Studiul se concentrează asupra economiei UE și consideră drept sectoare in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală fie cele care inregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală pe angajat decat alte sectoare, fie cele in cazul cărora utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală este o caracteristică intrinsecă a activității pe care o desfășoară. Aceste sectoare sunt selectate la nivelul UE, pe baza, de exemplu, a unor măsurători ale gradului de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, efectuate in intreaga UE.
Studiul constată, de asemenea, că:
• remunerația medie in sectoarele in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală este cu peste 40 % mai mare decat in alte sectoare;
• printre exemplele de sectoare in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală se numără și:
• fabricarea de mașini-unelte portabile acționate electric (brevete);
• fabricarea de produse farmaceutice de bază (mărci);
• fabricarea de ceasuri (desene sau modele);
• publicarea de cărți (drepturi de autor) și
• fabricarea de produse lactate și de branzeturi (indicații geografice);
• sute de sectoare, in domenii diverse precum activitățile legate de serviciile financiare și de asigurare, agențiile de publicitate, fabricarea de inghețată, fabricarea de tapet, producția de vin, iluminatul electric și aparatele de uz casnic, telecomunicațiile prin satelit și extracția de petrol și de gaze, utilizează, de asemenea, pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală și multe dintre acestea folosesc simultan cel puțin două drepturi de proprietate intelectuală.
O listă a tuturor sectoarelor in care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală este inclusă in anexa la raport.
Acest studiu vine pe fondul unui amplu exercițiu similar efectuat in 2012 de Oficiul de Brevete și Mărci din SUA impreună cu Administrația pentru Economie și Statistică, in urma căruia s-a ajuns la concluzii comparabile in ceea ce privește economia SUA cu cele constatate in studiul efectuat de OAPI și OEB in cazul economiei UE.

Sursa:CE