InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturi sporite pentru utilizatorii retelelor sociale in UE

16.02.2018
 

Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificări la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitărilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificările publicate joi, 15 februarie, asigură numai intr-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE.

Societățile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie să facă mai mult pentru a se conforma solicitărilor de a respecta normele UE privind protecția consumatorilor, formulate de Comisia Europeană și de autoritățile pentru protecția consumatorilor din statele membre in luna martie a anului trecut.

Peste un sfert de miliard de consumatori din UE care utilizează platforme de comunicare socială vor beneficia deja de aceste modificări: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiți să renunțe la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online, vor putea să depună plangeri in Europa, și nu in California, iar platformele iși vor asuma partea de responsabilitate care le revine față de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Cu toate acestea, modificările asigură numai intr-o anumită măsură respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE privind protecția consumatorilor.

 

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Platformele de comunicare socială sunt utilizate pentru publicitate și in scopuri comerciale, prin urmare trebuie să respecte pe deplin normele privind protecția consumatorilor. Mă bucur că eforturile autorităților naționale de a asigura respectarea normelor UE menite să protejeze consumatorii dau rezultate, iar in prezent unele societăți sporesc siguranța platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca normele in cauză să nu fie incă pe deplin respectate și ca acest proces să dureze atat de mult. Acest lucru nu face decat să confirme faptul că avem nevoie de «noi avantaje pentru consumatori»: normele UE privind protecția consumatorilor ar trebui să fie respectate și, dacă aceste societăți nu se conformează, ele ar trebui să fie sancționate."

 

In timp ce ultimele propuneri ale Google par a fi conforme cu solicitările formulate de autoritățile de protecție a consumatorilor, Facebook și, mai ales, Twitter au răspuns doar parțial chestiunilor importante legate de răspunderea lor și de modul in care utilizatorii sunt informați cu privire la eventuala eliminare a conținutului sau la rezilierea contractului.

 

In ceea ce privește "procedura de notificare și de acțiune" utilizată de autoritățile de protecție a consumatorilor pentru a raporta conținutul ilegal și a solicita eliminarea acestuia, modificările aduse de unele societăți sunt insuficiente. In timp ce Google+ a instituit un protocol și a prevăzut termene pentru tratarea cererilor, Facebook și Twitter doar au fost de acord să pună la dispoziție o adresă de e-mail specială pe care autoritățile naționale o pot utiliza pentru a notifica incălcările, fără să se angajeze că vor trata aceste cereri in anumite termene.

 

Ca urmare a numărului mare de plangeri din partea consumatorilor, care au fost ținta unor fraude sau inșelătorii atunci cand au utilizat aceste site-uri și, de asemenea, au fost supuși unor clauze de furnizare a serviciilor care nu respectă legislația UE privind protecția consumatorilor, in luna martie 2016 a fost lansată o acțiune de asigurare a respectării legislației.

 

De atunci, operatorii de platforme de comunicare socială au fost de acord, in mod specific, să modifice:

 

  • clauzele de furnizare a serviciilor care limitează sau exclud complet răspunderea rețelelor de comunicare socială in legătură cu prestarea serviciilor;
  • clauzele care le impun consumatorilor să renunțe la drepturile obligatorii in UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achiziție online;
  • clauzele care privează consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanță judecătorească din statul lor membru de reședință și impun, in schimb, aplicarea legislației din California;
  • clauza prin care platforma este eliberată de obligația de a identifica mesajele cu caracter comercial și conținutul sponsorizat.

Societățile s-au angajat să pună in aplicare modificările clauzelor lor de utilizare a serviciilor in toate versiunile lingvistice in primul trimestru al anului 2018.

 

Etapele următoare

 

Astfel cum s-a menționat deja in Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal publicată in septembrie 2017, Comisia se așteaptă ca platformele online să identifice și să elimine rapid și in mod proactiv conținutul online ilegal, precum și să prevină reapariția acestuia. Comisia pregătește in prezent acțiunile ulterioare acestei comunicări. 

 

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și Comisia vor monitoriza punerea in aplicare a modificărilor promise și vor utiliza in mod activ procedura de notificare și de acțiune pusă la dispoziție de societăți. Acestea se vor concentra mai ales pe conținutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite și alte tipuri de inșelătorii. In plus, este posibil ca autoritățile să ia măsuri atunci cand acest lucru va fi necesar, inclusiv măsuri de asigurare a respectării legislației.

 

Comisia va prezenta in luna aprilie documentul intitulat "Noi avantaje pentru consumatori". Această reformă va propune modernizarea legislației in vigoare privind protecția consumatorilor și asigurarea aplicării adecvate a acesteia.

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
Factsheet-BettersocialmediaforEuropeanconsumersoverviewofchanges.pdf
Factsheet-BettersocialmediaforEuropeanconsumersoverviewofchanges.pdf
187,68 KBytes
16.02.2018 07:15