InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Drepturi de autor: Comisia propune facilitarea acordarii de licente pentru muzica pe piata unica

13.07.2012
 

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri de modernizare a societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a instituit măsuri de stimulare pentru incurajarea transparenței și eficienței acestora.
Noile tehnologii digitale creează oportunități excelente pentru creatori, consumatori și companii deopotrivă. Cererea din ce in ce mai mare de acces online la conținut cultural (de exemplu muzică, filme, cărți etc.) nu recunoaște frontiere sau restricții naționale. Nici serviciile online utilizate in acest scop nu le recunosc. Aici intră in joc societățile de gestiune colectivă, in special in sectorul muzicii, deoarece ele gestionează in mod colectiv acordarea de licențe de utilizare online pentru piesele muzicale protejate prin drepturi de autor, in numele compozitorilor și textierilor, și incasează și redistribuie acestora redevențele corespunzătoare.
Cu toate acestea, unele societăți de gestiune colectivă se confruntă cu probleme de adaptare la cerințele de gestionare a drepturilor pentru utilizarea online a lucrărilor muzicale, in special in context transfrontalier. Ca urmare a propunerii elaborate recent, societățile de gestiune colectivă care doresc să se angajeze in acordarea de licențe multiteritoriale pentru repertoriul lor ar trebui, prin urmare, să respecte standardele europene. Acest lucru ar permite furnizorilor de servicii să obțină mai ușor licențele necesare pentru redistribuirea de muzică online in intreaga UE și să se asigure că veniturile sunt colectate corect și distribuite in mod echitabil compozitorilor și textierilor.
La un nivel mai general, societățile de gestiune colectivă care activează in toate sectoarele ar trebui să respecte noi standarde europene care prevăd o mai bună guvernanță și o mai mare transparență in desfășurarea activităților lor. Nevoia schimbării anumitor practici a fost evidențiată de cazuri recente in care redevențele incasate in numele titularilor drepturilor au fost pierdute din cauza unor politici de investiții inadecvate, dar și de dovezi privind intarzierea exagerată a plății redevențelor către titularii drepturilor.
Elementele cheie ale directivei propuse
Propunerea urmărește două obiective complementare:
 Să promoveze o mai mare transparență și o mai bună guvernanță a societăților de gestiune colectivă, prin consolidarea obligațiilor de raportare și a controlului titularilor de drepturi asupra activităților lor, astfel incat să se stimuleze oferirea de servicii mai inovatoare și de mai bună calitate.
 Pe baza celor de mai sus, mai precis, să incurajeze și să faciliteze acordarea de licențe multiteritoriale și multirepertoriale pentru utilizarea online in UE/SEE a lucrărilor muzicale protejate prin drepturi de autor.
 In practică:
 Titularii de drepturi ar putea interveni direct in gestionarea drepturilor lor, ar fi remunerați mai rapid, iar posibilitatea de a-și alege societatea de gestiune colectivă cea mai eficientă pentru scopurile lor ar fi consfințită prin lege. Aceasta ar duce la o mai bună protecție a intereselor titularilor de drepturi, precum și la imbunătățirea accesului consumatorilor la conținutul cultural.
 Noile reguli ar urma să schimbe modul in care societățile de gestiune colectivă lucrează la nivel european, prin noi cerințe precum imbunătățirea gestionării repertoriului, plăți mai rapide către membri, claritate in ceea ce privește fluxurile de venituri din exploatarea drepturilor, un raport anual privind transparența și informații suplimentare furnizate direct titularilor de drepturi și partenerilor de afaceri (de exemplu, alte societăți de gestiune colectivă). Statele membre ar trebui să dispună de mecanisme pentru soluționarea litigiilor intre societățile de gestiune colectivă și titularii drepturilor de autor. Imbunătățirea standardelor și a proceselor ar trebui să ducă la o mai bună funcționare a societăților de gestiune colectivă și la creșterea increderii in activitățile acestora.
 Acordarea de licențe multiteritoriale pentru utilizarea fără granițe pe internet a muzicii protejate prin drepturi de autor ar fi facilitată, dar și condiționată de demonstrarea capacității tehnice de a indeplini in mod eficace această sarcină. Acest lucru ar fi deopotrivă benefic pentru autori, pentru furnizorii de servicii de internet și pentru cetățeni.
Sursa:CE