InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Doua noi rapoarte privind guvernanta economica si monetara propuse Parlamentului European

06.03.2012, sursa: Parlamentul European
 

Anul trecut, Parlamentul European a adoptat un pachet de șase legi in domeniul economic. Acum deputaţii europeni abordează două noi regulamente privind guvernanța economică, ce doresc consolidarea supravegherii bugetare in zona euro și care ar putea oferi protecție legală țărilor din zona euro care se află in dificultăți financiare.

Pachetul de șase legi a intrat in vigoare pe 13 decembrie. Acesta are ca scop restaurarea stabilității economice in UE prin reguli mai stricte privind deficitul și datoriile publice și reducerea dezechilibrelor macroeconomice in statele membre. Noul pachet de două legi face un pas inainte către o supraveghere consolidată a bugetelor din zona euro.

Corectarea deficitelor excesive

Raportul eurodeputatei portugheze Elisa Ferreira de la Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European examinează monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro. Raportoarea insistă pe necesitatea "ameliorării programului bugetar al statelor membre", pe importanța cooperării și a dialogului și pe puterile Comisiei Europene. Doamna Ferreira dorește o supraveghere mai stransă a puterilor de supraveghere ale Comisiei.

 Stabilirea unui calendar bugetar comun pentru statele membre a căror monedă este euro ar trebui să ducă la o mai bună sincronizare a principalilor pași necesari in elaborarea bugetelor naționale, spune raportul doamnei Ferreira. Conform acestuia, fiecare stat din zona euro ar trebui să se consulte cu Comisia și cu celelalte state inainte de a adopta planuri majore de reformă a politicilor bugetare și economice cu potențiale efecte de contagiune. Statele ar trebui să prezinte planurile spre monitorizare Comisiei inainte ca acestea să devină obligatorii.

 In cazul in care constată abateri deosebit de grave ale proiectului de plan bugetar de la traiectoria de ajustare destinată atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, Comisia poate solicita un proiect de plan bugetar revizuit. Statele membre care se confruntă sau care ar putea să se confrunte cu dificultăți grave in ceea ce privește stabilitatea lor financiară in zona euro ar trebui să prezinte anual Comisiei și Eurogrupului un proiect de calendar al emisiunilor de titluri de datorie publică, spune raportul.

 Consolidarea supravegherii economice și bugetare

 Raportul francezului Jean-Paul Gauzès de la Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) examinează consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave in ceea ce privește stabilitatea lor financiară in zona euro.

 Conform raportului, atunci cand un stat membru este in pericol să intre in incapacitate de plată sau să iși suspende plățile, Comisia poate adopta, după consultarea Consiliului, o decizie de plasare a statului membru in cauză sub protecție juridică. Statele trebuie să prezinte un plan de redresare și de plătire a datoriilor și să implementeze măsurile adecvate.

 Atunci cand analizează dacă un stat membru este afectat sau amenințat de dificultăți grave in ceea ce prive­ște stabilitatea sa financiară, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare cuprinzătoare, ținand seama in special de condițiile de imprumut ale statului membru respectiv, de profilul de rambursare a obligațiilor sale debitoare, de robustețea cadrului său bugetar, de sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor sale publice, de nivelul datoriilor ș­i de riscul ca tensiunile grave cu care se confruntă sectorul său financiar să se repercuteze asupra situației sale bugetare sau asupra sectorului financiar al altor state membre, spune raportul domnului Gauzès.

 Raportul mai cere ca statul membru care intenționează să solicite asistență financiară din partea unuia sau mai multor alte state membre, din partea FESF, MES, a FMI sau a altor instituții din afara cadrului Uniunii, să informeze imediat Consiliul, Comisia și BCE cu privire la intenția sa.