InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Dezvoltarea Ghiseului unic pentru respectarea transfrontaliera a legislatiei in materie de TVA

16.01.2012
 

Desfășurarea activității comerciale in mai multe state membre presupune deseori interacțiunea cu mai multe administrații fiscale in diferite limbi. Respectarea mai multor obligații privind TVA-ul poate fi un exercițiu foarte greoi și costisitor pentru societăți. Propunerea adoptată astăzi este un prim pas către un Ghișeu unic pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică de care intreprinderile vor beneficia incepand de la 1 ianuarie 2015. Astfel cum este prevăzut in Comunicarea Comisiei din decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului demersul referitor la Ghișeul unic pentru comerțul transfrontalier din cadrul UE va viva, intr-o primă fază, doar serviciile de comerț electronic, de radiodifuziune sau televiziune și de telecomunicații. In viitor, Comisia va incerca să extindă treptat Ghișeul unic la alte bunuri și servicii.
Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: "Complexitatea sistemului actual de TVA al UE este un obstacol in calea desfășurării activității comerciale pe piața unică. Ghișeului unic va facilita semnificativ dezvoltarea transfrontalieră a societăților europene nou-inființate. Acest lucru va contribui la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă".
Comunicarea recent adoptată privind viitorul TVA-ului a subliniat faptul că o dezvoltare completă a Ghișeului unic - o măsură propusă in planul Comisiei de a reduce poverile administrative - este o prioritate de varf.
Propunerea de astăzi se referă la aspecte precum domeniul de aplicare al sistemului, obligațiile in materie de raportare, declarațiile TVA, moneda, plățile, evidența și alte aspecte pentru care sunt necesare norme comune. Inființarea, incepand cu 1 ianuarie 2015, a unui mini Ghișeu unic pentru furnizorii de servicii electronice, de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune din UE către consumatori va fi un progres important in simplificarea normelor in materie de TVA aplicabile in UE. Ghișeul unic va permite intreprinderilor să declare și să plătească TVA-ul in statul membru unde sunt stabilite, mai degrabă decat in locul in care este stabilit clientul. Sistemul de Ghișeu unic, care este in prezent limitat la furnizori din afara UE de servicii electronice, este in curs de extindere și la intreprinderi din UE și la servicii de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune. In viitor se intenționează să se extindă Ghișeul unic la și mai multe activități, inclusiv la livrările de bunuri. Propunerea adoptată astăzi de Comisie este un prim pas in cadrul unui amplu program de lucru care va conduce la implementarea rapidă și incununată de succes a noului sistem. Comisia invită toate statele membre să iși exprime acordul față de aceste măsuri in 2012. O abordare comună este esențială pentru a proiecta sistemele IT care vor asigura schimbul de informații necesar intre autoritățile fiscale din cele 27 de state membre și pentru a asigura punerea integrală in aplicare a acestuia pană in 2015.
Context
Din iulie 2003 există un sistem de Ghișeu unic avand ca scop simplificarea obligațiilor privind TVA-ul ale furnizorilor din afara UE de servicii electronice oferite consumatorilor din UE. Sistemul a funcționat bine, permițand comercianților din afara UE care au obligația de a plăti TVA-ul in UE să iși aleagă un singur loc pentru respectarea obligațiilor de plată a TVA-ului. Prin intermediul acestui portal electronic unic, se efectuează o singură declarație de TVA și o singură plată a TVA-ului. Pe baza informațiilor furnizate, această plată se alocă automat diferitelor state membre cărora li se datorează TVA-ul.
La 1 ianuarie 2015, normele TVA privind locul de prestare a serviciilor se vor schimba pentru societățile care furnizează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune către clienți din UE. TVA-ul se va plăti in locul in care clientul este stabilit. Acest fapt presupune extinderea domeniului actual de aplicare al sistemului existent de Ghișeu unic. In prezent, un sistem este deja in funcțiune pentru intreprinderile din afara UE care prestează servicii electronice. Sistemul se va extinde acum atat la intreprinderile din UE, cat și la cele din afara UE și - in plus față de serviciile electronice - va include și servicii de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune. Acest fapt va permite furnizorilor să utilizeze un portal web in statul membru in care sunt identificați pentru a declara TVA-ul datorat in alte state membre pentru prestarea de astfel de servicii in favoarea consumatorilor particulari.
Pentru a se asigura securitatea juridică, este nevoie de norme clare și obligatorii privind aplicarea acestui nou sistem. Dispozițiile actuale ale normelor de aplicare aferente Directivei TVA (Regulamentul UE/282/2011 al Consiliului) trebuie, prin urmare, să fie modificate in acest sens.
Textul integral al regulamentului se găsește la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm
Pagina web a Comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm