InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Deseuri nucleare: Comisia propune standarde de securitate pentru depozitarea definitiva

04.11.2010, sursa: Comisia Europeana
 

Comisia a propus in data de 3 noiembrie 2010 standarde de securitate pentru depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care provin de la centralele nuclearo-electrice, precum și din activitățile medicale sau de cercetare. Prin directiva propusă li se cere statelor membre să prezinte programe naționale in care să specifice cand, unde și in ce mod vor construi și vor gestiona depozite definitive de deșeuri radioactive pentru a se garanta cele mai inalte standarde de securitate. Directiva conferă standardelor de securitate convenite la nivel internațional caracter juridic obligatoriu și executoriu in Uniunea Europeană.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: "Securitatea nucleară este de interes pentru toți cetățenii și pentru toate țările UE, indiferent dacă sunt in favoarea sau impotriva energiei nucleare. Trebuie să ne asigurăm că avem cele mai inalte standarde de securitate din lume pentru a ne proteja cetățenii, apele și solul impotriva contaminării radioactive. Securitatea este indivizibilă. Un accident care are loc intr-una dintre țări poate avea efecte devastatoare și asupra celorlalte."

Comisia propune instituirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu la nivelul UE, pentru a se garanta aplicarea, de către toate statele membre, a standardelor comune elaborate in contextul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru toate etapele gestionării a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, pană la depozitarea definitivă.

Directiva prevede, in special, următoarele:
- Statele membre trebuie să elaboreze programe naționale in termen de patru ani de la adoptarea directivei. Aceste programe trebuie să cuprindă: planuri pentru construcția și gestionarea instalațiilor de depozitare definitivă, prezentand un calendar concret pentru construcție, cu etapele și descrierea tuturor activităților necesare pentru implementarea soluțiilor de depozitare definitivă, evaluări ale costurilor și schemele de finanțare alese.
- Programele naționale trebuie notificate. Comisia poate solicita statelor membre modificarea acestora.
- Două sau mai multe dintre statele membre pot conveni asupra utilizării unui depozit definitiv situat pe teritoriul unuia dintre ele. Nu este permis exportul de deșeuri nucleare in scopul depozitării definitive in țări din afara UE.
- Publicul trebuie informat de către statele membre și trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procesul decizional cu privire la gestionarea deșeurilor nucleare.

- Standardele de securitate elaborate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică devin obligatorii din punct de vedere juridic. Acestea implică existența unor autorități independente care acordă autorizații pentru construirea depozitelor și verifică analizele de securitate pentru fiecare depozit in parte.

Context
La peste 50 de ani de la punerea in funcțiune a primului reactor nuclear pentru producerea energiei electrice (in 1956, la centrala Calder Hall din Regatul Unit), nu există incă depozite definitive pentru deșeuri nucleare. Anual, in UE se produc in mod obișnuit 7 000 de metri cubi de deșeuri radioactive de activitate inaltă, acestea fiind in majoritate păstrate in depozite intermediare. Deșeurile de activitate inaltă reprezintă acea parte a combustibilului nuclear uzat reprocesat care nu poate fi reutilizată și trebuie, prin urmare, depozitată definitiv.

Aceste depozite intermediare sunt necesare pentru răcirea și scăderea nivelului de radiații al elementelor combustibile și al deșeurilor de activitate inaltă, insă nu sunt soluții pe termen lung deoarece necesită intreținere și supraveghere continuă. Fiind de obicei situate aproape de suprafață sau la suprafață, depozitele intermediare implică, de asemenea, riscuri de accidente in situații precum prăbușirea unor aeronave, incendii sau cutremure. Există un larg consens in randul oamenilor de știință și al organizațiilor internaționale, precum AIEA, potrivit căruia depozitarea geologică la mare adancime reprezintă cea mai sigură și mai adecvată soluție de depozitare pe termen lung a deșeurilor nucleare de activitate inaltă.

Conform Tratatului Euratom, UE are competența juridică de a proteja populația impotriva radiațiilor ionizante. Decizia cu privire la mixul de energie este, insă, de competență națională. Din cele 27 de state membre, 14 dețin centrale nuclearo-electrice.