InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Declaratia reuniunii la nivel inalt a zonei Euro

02.07.2012
 

Afirmăm că este imperativ să rupem cercul vicios dintre bănci și datoriile suverane. Comisia va prezenta in curand, in temeiul articolului 127 alineatul (6), propuneri referitoare la un mecanism unic de supraveghere. Solicităm Consiliului să analizeze de urgență aceste propuneri pană la sfarșitul anului 2012. Odată ce va fi instituit un mecanism unic de supraveghere destinat băncilor din zona euro, care să implice BCE, MES ar putea avea posibilitatea de a recapitaliza băncile in mod direct, in urma unor proceduri normale de luare a deciziilor. Acest mecanism s-ar baza pe o condiționalitate adecvată, care să includă respectarea normelor in materie de ajutoare de stat și care ar trebui să fie specifică instituției, specifică sectorului sau la nivelul intregii economii și ar fi formalizată intr-un memorandum de ințelegere. Eurogrupul va examina situația sectorului financiar irlandez in scopul de a imbunătăți in continuare sustenabilitatea programului de ajustare cu performanțe bune. Cazurile asemănătoare vor fi abordate in mod similar.
Facem un indemn la o incheiere rapidă a memorandumului de ințelegere care insoțește sprijinul financiar acordat Spaniei pentru recapitalizarea sectorului său bancar. Reafirmăm că asistența financiară va fi pusă la dispoziție de FESF pană in momentul in care devine disponibil MES, iar apoi aceasta va fi transferată către MES, fără a obține rangul superior.
Ne afirmăm angajamentul ferm de a intreprinde ceea ce este necesar pentru a asigura stabilitatea financiară a zonei euro, in special prin utilizarea instrumentelor existente FESF/MES in mod flexibil și eficient in scopul stabilizării piețelor pentru statele membre care iși respectă recomandările specifice fiecărei țări și celelalte angajamente asumate de acestea in cadrul semestrului european, al Pactului de stabilitate și de creștere și al procedurii de dezechilibru excesiv, inclusiv calendarele corespunzătoare acestora. Condițiile respective trebuie reflectate intr-un memorandum de ințelegere. Salutăm faptul că BCE a convenit să servească drept agent al FESF/MES in efectuarea de operațiuni pe piață in mod eficace și eficient.
Mandatăm Eurogrupul să pună in aplicare aceste decizii pană la 9 iulie 2012.
Sursa:CE