InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Declaratia privind ambalajele marfurilor introduse pe piata nationala

24.01.2011
 


Prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 11/2011, publicat in Monitorul oficial nr.36 din 14 ianuarie a.c., a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind situaţia contractelor incheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere".

Formularul se completează şi se depune de către operatorii economici care, potrivit H.G.nr. 621/2005 (astfel cum a fost modificată şi completată prin H.G.nr.1872/2006), trebuie să respecte obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deşeurilor de ambalaje prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat de Ministerul Mediului.
In raportare se menţionează toate contractele incheiate de operatorul economic cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere, avand ca obiect transferarea responsabilităţii obiectivului anual de gestionare a deşeurilor de ambalaje.

Formularul se depune in format editat pe suport hartie sau se transmite in format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu. Formularul se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie, in mod gratuit, de Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
Formatul electronic al formularului se transmite la adresa http://www.afm.ro, după semnarea Convenţiei pentru comunicarea "Declaraţiei privind situaţia contractelor incheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere".
Forma şi conţinutul convenţiei se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin şi va fi disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
*
Cu titlu documentar, notăm că, potrivit H.G.nr. nr.625/2005, modificată şi completată prin H.G.nr.1872/2006, la art.16 se precizează următoarele:
" Art. 16. - (1) Pentru realizarea obiectivelor naţionale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi, respectiv, reciclare anuale, prevăzute in anexa nr. 4, după cum urmează:
a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite la ambalarea produselor lor;
b) operatorii economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piaţă.
(2) Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deşeurilor de ambalaje se pot realiza:
a) individual, de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c), prin gestionarea deşeurilor de ambalaje generate şi a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piaţă;
b) prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor."
Operatorii care se incadrează in această ultimă categorie au obligaţia completării Declaraţiei aprobată prin ordinul MMP nr.11/2011.