InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Decizii privind procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor potrivit legislatiei comunitare

18.10.2013
 

In cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de constatare a neindeplinirii obligațiilor potrivit legislației comunitare, Comisia Europeană inițiază acțiuni in justiție impotriva statelor membre care nu și le indeplinesc in mod corespunzător. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a legislației UE in beneficiul cetățenilor și intreprinderilor.
Unul dintre avizele motivate date publicității se referă la Romania și este in domeniul eficienței energetice a clădirilor.
Comisia a cerut in mod oficial Republicii Cehe și Romaniei să iși respecte integral obligațiile care le revin in temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor . Comisia a trimis un aviz motivat celor două state membre, solicitandu-le să ii notifice toate măsurile de armonizare legislativă cu normele europene, directiva menționată trebuind să fie transpusă in legislația națională pană la data de 9 iulie 2012. Dacă statele membre in cauză nu iși indeplinesc obligația legală in termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție.
In temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de incălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, incepand din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite "clădiri cu consum de energie aproape de zero". In septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri de incălcare a legislației UE impotriva a 24 de state membre (respectiv toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Irlandei și Suediei) care nu ii notificaseră măsurile naționale de transpunere a directivei in legislația națională. Au fost trimise deja avize motivate Italiei, Greciei, Portugaliei și Bulgariei in ianuarie 2013, Spaniei și Sloveniei in aprilie 2013, Belgiei, Germaniei, Finlandei, Franței, Letoniei, Poloniei și Olandei in iunie 2013 și Austriei, Ciprului, Estoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei și Marii Britanii in septembrie 2013.

Sursa:CE