InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Crearea de locuri de munca la nivelul UE

23.04.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Recomandările adresate guvernelor naţionale promovează acţiuni coordonate privind crearea de locuri de muncă, reformarea pieţelor muncii, realizarea de investiţii in competenţe, adaptarea aptitudinilor şomerilor la piaţa muncii, elaborarea politicilor de ocupare a forţei de muncă şi modalităţile de finanţare.

Crearea de locuri de muncă este una dintre cele mai importante preocupări ale UE, in contextul in care se fac eforturi uriaşe pentru ieşirea din criza economică. Şomajul a atins niveluri record. Numărul persoanelor care nu au un loc de muncă se ridică la aproximativ 24, 5 milioane , reprezentand peste 10% din totalul forţei de muncă disponibile.

Ca răspuns la această situaţie, Comisia face o serie de recomandări - atat generale, cat şi pe sectoare - pentru a facilita găsirea celor mai bune modalităţi de a stimula cererea de forţă de muncă şi de a-i ajuta pe oameni să se integreze pe piaţa muncii.

Recomandările sunt destinate să le ofere persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă mai multe posibilităţi de formare şi de angajare. Cei care au deja un loc de muncă vor fi ajutaţi să obţină competenţele de care au nevoie pentru a se adapta la condiţiile de lucru aflate in continuă schimbare. Angajatorii care creează locuri de muncă ar putea, de asemenea, să beneficieze de sprijin.

Recomandările generale includ:
incurajarea creării de locuri de muncă (inclusiv a salarizării decente şi durabile), prin furnizarea de sprijin pentru intreprinderi, antreprenori şi lucrători independenţi
orientarea către sectoare-cheie, care pot genera locuri de muncă (economie ecologică, sănătate şi asistenţă socială, economie digitală etc)
utilizarea programelor UE pentru a finanţa crearea de locuri de muncă
reformarea pieţelor muncii pentru ca acestea să răspundă cerinţelor viitoare
derularea de programe care să incurajeze invăţarea de-a lungul vieţii şi să le ofere tinerilor posibilităţi de formare pentru a avansa in carieră
realizarea de investiţii in dobandirea de competenţe, anticipand cerinţele viitoare ale postului
inlăturarea obstacolelor care ingreunează găsirea unui loc de muncă in altă ţară din UE
perfecţionarea sistemelor (inclusiv a bazei de date EURES) care le oferă persoanelor interesate informaţii şi recomandări cu privire la locurile de muncă disponibile in Europa
imbunătăţirea coordonării, la nivel european, a politicilor de ocupare a forţei de muncă
o mai mare implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor in elaborarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă.

Etapele următoare

Dacă vor fi puse in aplicare, aceste recomandări vor contribui la indeplinirea unuia dintre obiectivele majore ale strategiei Europa 2020: integrarea pe piaţa muncii, pană in 2020, a 75% dintre persoanele cu varsta cuprinsă intre 20 şi 64 de ani.

Un tablou de bord va consemna progresele realizate de la inceputul anului 2013