InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Consultarea publica a identificat provocarile cu care se confrunta viitoarea politica agricola comuna

12.07.2017
 

Rezultatele consultării arată că politica agricolă este gestionată cel mai bine la nivelul UE, punandu-se accent pe probleme esențiale cum ar fi sprijinul pentru fermieri și protecția mediului.

Cetățenii europeni sunt de părere că politica agricolă ar trebui să fie gestionată in continuare la nivelul UE și că sprijinul acordat fermierilor și protecția mediului ar trebui să fie obiectivele sale principale.

Acestea sunt două dintre rezultatele principale ale consultării publice privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC), publicate , care a primit peste 322 000 de răspunsuri de la o gamă largă de părți interesate, inclusiv de la fermieri, cetățeni, organizații etc.

La Conferința "Spuneți-vă părerea despre PAC" care a avut loc astăzi la Bruxelles și in cadrul căreia au fost prezentate rezultatele, Phil Hogan, comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: "Această zi reprezintă o nouă etapă esențială a viitorului politicii agricole comune și o șansă pentru părțile interesate să contribuie in continuare la dezbatere. Răspunsul la consultarea publică arată nivelul interesului pentru PAC, care continuă să sprijine sectorul dinamic al agriculturii, garantează alimente sigure și de inaltă calitate pentru 508 milioane de cetățeni și asigură investiții semnificative in zonele rurale."

Numărul mare de participanți la consultare arată faptul că agricultura și rolul său in societate au devenit o problemă din ce in ce mai importantă pentru mulți cetățeni europeni. De asemenea, marea majoritate a respondenților (90 %) sunt de părere că gestionarea politicii agricole la nivel european aduce o valoare adăugată certă deoarece oferă condiții de concurență echitabile in cadrul pieței unice și asigură faptul că agricultura poate răspunde mai eficient provocărilor comune cum ar fi protecția mediului (85 %) și abordarea problemei schimbărilor climatice (73 %). De asemenea, au fost menționate frecvent nevoia menținerii unei coeziuni economice, sociale și teritoriale in UE (86 %), precum și nevoia unui cadru comun pentru schimbul de cele mai bune practici (91 %).

Obiective clare

De asemenea, rezultatele consultării arată in mod clar obiectivele pe care politica agricolă comună ar trebui să le realizeze. Asigurarea unui standard de viață decent pentru fermieri reprezintă una dintre doleanțele principale, majoritatea respondenților (88 %) recunoscand faptul că veniturile fermierilor sunt mai scăzute decat media UE și că la fermieri ajunge doar o mică parte din prețul plătit de consumatorul final pentru alimente (97 %). Sprijinul direct pentru venit acordat fermierilor este considerată cea mai bună soluție pentru realizarea acestui obiectiv (66 % din respondenți).

Celălalt obiectiv major al PAC ar trebui să fie incurajarea fermierilor să se implice in abordarea problemei reprezentate de schimbările climatice și protecția mediului, protecția biodiversității, reducerea degradării solului și asigurarea unei utilizări mai durabile a pesticidelor și a ingrășămintelor.

Din rezultate reiese clar că atat cetățenii, cat și fermierii, vor ca viitoarea PAC să fie mai simplă și mai puțin birocratică, pentru a răspunde mai eficient acestor provocări.

Rezultatele consultării vor servi procesului de reflexie desfășurat in prezent de Comisie cu privire la viitorul alimentației și agriculturii. O comunicare privind modernizarea și simplificarea PAC va fi publicată in urma unei evaluări a impactului referitoare la propunerile de politică viitoare.

Context

Consultarea publică online privind modernizarea și simplificarea PAC a fost lansată la 2 februarie 2017 și s-a incheiat la 2 mai 2017. Ea a fost deschisă tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate și a fost organizată prin intermediul unui chestionar in toate cele 23 de limbi oficiale ale UE.

Obiectivul consultării a fost strangerea opiniilor fermierilor, organizațiilor și oricăror alte părți interesate cu privire la 3 probleme principale: agricultura, zonele rurale și PAC in prezent; obiectivele și guvernanța PAC; și agricultura, zonele rurale și PAC in viitor. Chestionarul a inclus 28 de intrebări cu răspunsuri multiple, patru intrebări deschise și posibilitatea de a incărca documente de poziție.

Romania

A transmis 1.859 de răspunsuri in cadrul consultării publice privind modernizarea și simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC) lansate de Comisia Europeană (CE), ceea ce reprezintă doar 0,58% din totalul răspunsurilor primite din partea statelor membre, potrivit datelor publicate pe site-ul Executivului European.

In cele trei luni in care s-a desfășurat consultarea publică, respectiv 2 februarie - 2 mai 2017, Comisia Europeană a primit 322.912 de contribuții online din toate statele membre ale Uniunii Europene, iar dintre acestea, au fost depuse 1.417 de documente de poziție.

In topul țărilor care și-au exprimat poziția față de reformarea PAC, de departe Germania ocupă prima poziție cu 147.142 de contribuții, respectiv 45,57% din totalul răspunsurilor primite de Comisie, fiind urmată de Franța, la o distanță semnificativă, cu 40.390 de contribuții, adică 12,51% din total. Următoarea clasată este Italia cu 38.425 de răspunsuri (11,90%).