InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Consultare publica europeana: cartea verde privind finantarea pe termen lung a economiei europene

25.03.2013
 

Comisia Europeană a adoptat o carte verde prin care lansează o consultare publică de trei luni privind modalitățile de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung și de imbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung in Europa. Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli care consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre acestea se numără infrastructurile de energie, de transport și de comunicații, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile in domeniul schimbărilor climatice și al ecoinovării, precum și educația și cercetarea și dezvoltarea. Criza financiară a afectat capacitatea sectorului financiar din Europa de a direcționa economiile către investiții pe termen lung. Prin urmare, este esențial să vedem ce se poate face pentru a imbunătăți disponibilitatea finanțării pe termen lung, iar cartea verde se concentrează asupra modului in care se desfășoară acest proces.
Una dintre intrebările importante este dacă dependența tradițională a Europei de bănci pentru finanțarea investițiilor pe termen lung va fi inlocuită sau ar trebui inlocuită de un sistem mai diversificat, in care ponderea finanțării directe de pe piața de capital să fie semnificativ mai ridicată (și anume, finanțarea prin obligațiuni) și in care să existe o implicare mai mare a investitorilor instituționali (de exemplu, fondurile de pensii), sau de alte alternative. Nevoile de finanțare ale IMM-urilor merită o atenție deosebită intrucat acestea au potențialul de a susține creșterea economică pe termen lung. IMM-urile au nevoie de acces la finanțare atat bancară, cat și nebancară.
Context
Această carte verde se referă la investițiile pe termen lung in sensul creării de active corporale și necorporale cu durată lungă de viață. Numeroase investiții in domenii precum infrastructura energetică, schimbările climatice, educația etc. aduc beneficii mai largi pentru societate in ansamblul său, prin sprijinirea unor servicii esențiale și prin imbunătățirea standardelor de viață. Impactul acestora poate, de asemenea, să inceapă să fie resimțit pe termen scurt. Investițiile permit intreprinderilor și guvernelor să răspundă noilor provocări economice, sociale și de mediu, prin faptul că facilitează tranziția spre o economie mai durabilă, precum și creșterea pe termen lung a productivității și a competitivității. Tendințele in ceea ce privește schimbările climatice și epuizarea resurselor naturale evidențiază și mai mult provocarea pe care o reprezintă creșterea durabilă, intrucat impun necesitatea efectuării de mai multe investiții pe termen lung in energiile cu emisii reduse de dioxid de carbon, in utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, precum și in infrastructură, in vederea realizării obiectivului politic de a limita schimbările climatice la sub două grade și de a decupla creșterea economică de utilizarea resurselor. Importanța finanțării pe termen lung pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă a fost recunoscută la nivel internațional in cadrul G20.
In Europa, ponderea investițiilor sau a economiilor in raport cu PIB-ul este favorabilă in comparație cu alte regiuni ale lumii. Totuși, această imagine de ansamblu ascunde faptul că deponenții și investitorii se confruntă in prezent cu niveluri ridicate de incertitudine, aversiune față de risc și lipsă de incredere ca urmare a situației și a perspectivelor macroeconomice instabile. Acest lucru poate avea efecte de lungă durată, creand mai multe bariere permanente in calea furnizării de finanțare pe termen lung.
Măsurile pentru promovarea finanțării pe termen lung a economiei europene ar trebui să țină seama de o gamă largă de factori interconectați:
• capacitatea instituțiilor financiare de a canaliza finanțarea pe termen lung;
• eficiența și eficacitatea piețelor financiare in a oferi instrumente de finanțare pe termen lung;
• factori transversali care să permită economisirea și finanțarea pe termen lung; precum și
• facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare bancară și nebancară.
Informatii suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/long-term-financing/index_en.htm