InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Consolidarea Parteneriatului estic prin intermediul transportului: principalele rezultate si urmatoarele etape

09.10.2013
 

Miniștrii de transport din UE și cei din cadrul Parteneriatului estic se reunesc astăz,9 oct 2013,i in Luxemburg pentru a evalua progresul și a aproba următoarele etape in ceea ce privește imbunătățirea legăturilor de transport. Cu doi ani in urmă, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune in domeniul transporturilor destinat să-i apropie de UE pe vecinii săi din est. In 2011, miniștrii de transport au aprobat acest plan in cadrul primei lor reuniuni de la Cracovia, in Polonia.
"Activitatea de transport nu se oprește la frontiere. Ea apropie persoanele și economiile din Europa. Parteneriatul estic constă in extinderea reușitelor UE la vecinii noștri cei mai apropiați, astfel incat aceștia să poată beneficia, de asemenea, de legături de transport mai rapide, mai ieftine și mai sigure", a declarat Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene.
Cooperarea in domeniul transporturilor cu țările din cadrul Parteneriatului estic este esențială pentru consolidarea legăturilor comerciale și pentru apropierea regiunilor din est de cele din vestul continentului european. Imbunătățirea legăturilor de transport creează oportunități pentru intreprinderi și cetățeni deopotrivă. Acesta este un exemplu concret de avantaj pe care UE il poate aduce țărilor din cadrul Parteneriatului estic. Obiectivul UE este de a sprijini țările partenere in a-și apropia normele de cele ale UE in cazul tuturor modalităților de transport, precum și in procesul de dezvoltare a infrastructurii de transport și a conexiunilor dintre UE și vecinii săi cei mai apropiați.
Cu ocazia reuniunii de la Luxemburg, miniștrii intenționează să aprobe principalele rezultate și să stabilească orientări pentru cooperarea viitoare, in cadrul unei declarații comune.
Primele rezultate ale consolidării cooperării in domeniul transporturilor cu țările din cadrul Parteneriatului estic pot fi rezumate după cum urmează:

Armonizarea cu legislația UE și integrarea progresivă a pieței: Țările partenere au inceput reforme pentru a-și alinia sistemele de transport la standardele UE. Acordurile de asociere negociate de UE cu mai multe țări partenere prevăd o mai mare convergență a reglementărilor in materie de transport. Cele mai importante realizări ale integrării pieței sunt semnarea și punerea in aplicare a unor acorduri cuprinzătoare in domeniul aviației, pe care UE le-a negociat cu Georgia și Moldova.
Rețeaua de transport regional in cadrul Parteneriatului estic: Țările partenere au convenit asupra conexiunilor prioritare in cadrul transportului rutier, feroviar, aerian și maritim din regiunea Parteneriatului estic. Cel mai important, această rețea este conectată la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și va reprezenta baza pentru investițiile viitoare.
Proiecte de infrastructură prioritare privind rețeaua regională de transport: Proiecte precum reconstrucția drumului Krakovits-Lviv-Brody-Rivne din Ucraina și modernizarea liniei de cale ferată dintre Georgia și Azerbaidjan se numără printre prioritățile identificate de țările partenere pentru imbunătățirea legăturilor cu UE și in interiorul regiunii. Aceste proiecte ar putea beneficia de finanțare din fondurile existente ale UE, precum și de imprumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale.
Următoarea etapă este aprobarea anumitor obiective concrete și realizabile care rezultă din cooperarea in domeniul transportului, in cadrul Summitului Parteneriatului estic, care urmează să aibă loc la Vilnius, in 28 și 29 noiembrie 2013. In urma summitului, Comitetul privind transporturile al Parteneriatului estic va monitoriza continuarea cooperării tehnice pentru a promova convergența in materie de reglementare și punerea in aplicare a unor proiecte specifice.