InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Consiliul European adopta directive de negociere pentru modernizarea Tratatului privind Carta energiei

16.07.2019
 

 

Consiliul a acordat  Comisiei Europene un mandat pentru inceperea negocierilor referitoare la modernizarea Tratatului privind Carta energiei (TCE). Acesta a adoptat totodată directivele de negociere corespunzătoare.

Scopul negocierilor constă in modernizarea dispozițiilor TCE astfel incat să se țină seama de obiectivele de dezvoltare durabilă și in domeniul climei, precum și de standardele moderne de protecție a investițiilor și de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat. TCE modernizat ar trebui să urmărească obiectivul de a facilita investițiile in sectorul energetic in mod durabil, de a oferi securitate juridică și de a asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor.

Printre elementele principale ale directivelor de negociere ale UE se numără accentul pus pe asigurarea faptului că obiectivele din domeniul schimbărilor climatice și al tranziției către o energie curată sunt reflectate in TCE modernizat. Aceasta presupune și clarificarea faptului că UE poate solicita participanților pe piață care provin din țările terțe să respecte legislația aplicabilă a UE și a statelor membre, inclusiv legislația referitoare la politica de mediu și din domeniul siguranței.

UE va urmări să alinieze dispozițiile privind protecția investițiilor cu standardele moderne ale acordurilor incheiate recent de către UE și statele sale membre. De asemenea, UE va căuta să se asigure că TCE modernizat continuă să vizeze un nivel ridicat de protecție a investițiilor. TCE modernizat ar trebui să reafirme in mod explicit așa-numitul "drept de a reglementa", și anume dreptul părților contractante de a lua măsuri pentru protecția sănătății, a siguranței și a mediului, precum și pentru atingerea altor obiective de politică publică. De asemenea, UE iși propune să clarifice faptul că dispozițiile privind protecția investițiilor nu pot fi interpretate ca un angajament al părților contractante de a nu-și modifica legislația. Dispozițiile privind soluționarea litigiilor dintre investitori și stat ar trebui să reflecte abordarea UE din acordurile sale de protecție a investițiilor, precum și poziția adoptată de UE in cadrul reformelor multilaterale in curs.

Procedură

La 14 mai 2019, Comisia a prezentat Consiliului o recomandare de decizie a Consiliului prin care să fie autorizată să inceapă negocierile cu privire la modernizarea Tratatului privind Carta Energiei. Intrucat această chestiune intră atat in sfera de competență a UE, cat și in cea a statelor membre, au fost necesare două decizii separate. Prin urmare, in cadrul reuniunii sale din 15 iulie 2019, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia să inceapă negocierile cu privire la aspectele care intră in sfera de competență a UE. In același timp, reprezentanții guvernelor statelor membre care sunt părți la Tratatul privind Carta energiei, reuniți in cadrul Consiliului, au adoptat o decizie privind elementele care intră in sfera de competență a statelor membre.

Context

Tratatul privind Carta energiei este un acord multilateral care oferă un cadru pentru comerțul și investițiile din sectorul energetic. El a fost semnat in decembrie 1994 și a intrat in vigoare in aprilie 1998. In prezent, există 53 de semnatari și părți contractante la TCE, printre care se numără majoritatea statelor membre ale UE, UE și Euratom.

Dispozițiile esențiale ale TCE se referă la protecția investițiilor, la comerțul cu materiale și produse energetice, la tranzit și la soluționarea litigiilor. Majoritatea dispozițiilor tratatului nu au fost revizuite din anii ʼ90, ceea ce a creat probleme, in special in ceea ce privește dispozițiile din domeniul protecției investițiilor, care nu mai corespund standardelor moderne.

Lista subiectelor care vor face obiectul negocierilor in vederea modernizării a fost aprobată la 27 noiembrie 2018 de Conferința ministerială a Cartei Energiei. In această listă sunt incluse dispoziții privind protecția investițiilor, dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială a intreprinderilor, organizația de integrare economică regională (REIO), pre-investițiile și tranzitul, precum și anumite definiții și eliminarea dispozițiilor caduce.

 

Galerie foto

energy.jpg