InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Conform celui mai recent raport, controalele UE garanteaza ca produsele noastre alimentare sunt sigure

23.07.2012
 

Conform unui raport al Comisiei Europene, datorită Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), numeroase riscuri in materie de siguranță alimentară au fost evitate sau atenuate și controalele de siguranță garantează că produsele noastre alimentare sunt sigure. RASFF joacă un rol esențial in garantarea siguranței "de la fermă la consumator" prin declanșarea unei reacții rapide in cazul detectării unui risc privind siguranța alimentară. Toți membrii sistemului RASFF[1] sunt informați rapid cu privire la riscuri grave constatate in legătură cu alimente sau furaje, astfel incat aceștia pot reacționa la amenințările la adresa siguranței alimentare in mod coordonat pentru a proteja sănătatea cetățenilor UE.
________________________________________
[1] Statele membre ale UE, țările SEE (Norvegia, Liechtenstein și Islanda), Secretariatul AELS, Elveția, Comisia Europeană și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).
Rezultate generale
In 2011, au fost raportate 9 157 notificări in RASFF privind nerespectări ale legislației UE in domeniul alimentar, dintre care 617 se refereau la riscuri grave.
Majoritatea notificărilor erau notificări de urmărire (5 345), mai degrabă decat noi notificări (3 812). Aceasta reflectă creșterea eficienței sistemului printr-o mai bună orientare și o mai amplă monitorizare.
Dintre cele 3 812 noi notificări: 3 139 se refereau la produse alimentare, 361 se refereau la furaje și 312 se refereau la materiale care vin in contact cu alimentele. Printre problemele raportate cel mai frecvent s-au numărat aflatoxinele din furaje, din fructele uscate și din fructele cu coajă lemnoasă și migrația substanțelor chimice din ustensilele de bucătărie provenite din China.
Sporirea siguranței importurilor
Unul dintre succesele deosebite a fost consolidarea controalelor de siguranță la frontierele UE. Aproape jumătate din notificări se refereau la produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE. Atunci cand se identifică un astfel de produs, RASFF informează țara terță in cauză, solicitandu-i să intreprindă acțiuni corective și să evite repetarea acestei probleme. Atunci cand se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia solicită țării in cauză să aplice măsuri corective urgente, cum ar fi radierea unităților de pe lista intreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sau intensificarea acțiunilor de control.
Criza declanșată de E.coli a fost unul dintre cele mai grave focare epidemice cauzate de consumul de alimente contaminate din istoria UE cu peste 50 de victime, in principal in Germania. Un grup operativ format din specialiști a lucrat in permanență pentru a identifica sursa focarului și pentru a facilita schimbul rapid de informații care a permis autorităților din domeniul siguranței alimentare să reacționeze eficient și să atenueze impactul sanitar și economic al crizei.
Accidentul de la Fukushima: In urma scurgerilor radioactive de la centrala nucleară Daiichi din Fukushima in martie 2011, Comisia a solicitat statelor membre ale UE prin intermediul RASFF să analizeze nivelurile de radioactivitate in furajele și in produsele alimentare importate din Japonia. Comisia a adoptat o măsură de precauție prin care a impus efectuarea unor controale anterioare exportului de către autoritățile japoneze pentru toate furajele și produsele alimentare exportate din zona afectată, combinate cu controale aleatorii la punctul de intrare. Măsurile au garantat un nivel foarte ridicat de protecție a sănătății publice. RASFF s-a dovedit a fi indispensabil pentru o comunicare eficientă și rapidă cu statele membre privind evoluția situației, măsurile care trebuie luate și rezultatele controalelor. Măsurile continuă să se aplice in 2012 și sunt revizuite periodic.
Lecții invățate
serie de lecții importante au fost invățate in urma crizei in 2011 și figurează intr-un document al Comisiei prezentat recent. Unele domenii-cheie evidențiate sunt:
Consolidarea RASFF prin lansarea iRASFF - o platformă de notificare on-line care va ajuta RASFF să lucreze mai rapid și mai eficient decat oricand.
Revizuirea procedurilor standard de operare existente pentru gestionarea crizelor, permițand in același timp o flexibilitate suficientă.
Revizuirea normelor privind trasabilitatea in vederea sporirii rapidității și a eficienței in ceea ce privește identificarea produselor periculoase și retragerea lor de pe piață.
Oferirea de cursuri de formare specializate privind anchetele in cazul bolilor cu transmitere prin alimente și gestionarea focarelor epidemice, precum și igiena producției primare pentru principalii parteneri comerciali [prin programul UE "O formare mai bună pentru o hrană mai sigură" și in cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și cu Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)].
Elaborarea unor norme specifice privind producția de semințe și germeni.
Imbunătățirea coordonării activităților de comunicare in situații de criză.

Etapele următoare:
Comisia, impreună cu statele membre, va continua să consolideze sistemele de raportare care permit autorităților naționale să iși direcționeze mai bine activitățile de prelevare de probe și inspecțiile in conformitate cu resursele lor existente.
Vor fi depuse in continuare eforturi pentru a imbunătăți sistemul RASFF și modul in care diferite rețele și sisteme de avertizare cooperează. Se va pune accentul pe riscurile emergente, precum și pe punerea in aplicare a acțiunilor identificate in documentul privind lecțiile invățate.
Sursa: CE