InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comitetul Regiunilor sprijina planurile UE privind sectorul transporturilor pentru 2050, dar solicita masuri concrete

05.07.2011
 

2050 necesită obiective intermediare mai concrete și finanțare adecvată. Acesta a fost mesajul transmis astăzi comisarului Kallas de către primarii și președinții regiunilor din Europa. In cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor, la Bruxelles, aceștia au adoptat un aviz-cheie privind transporturile, elaborat de primarul orașului Lisabona, Antonio Costa (PT-PSE).
Recent, Comisia Europeană și-a prezentat foaia de parcurs pentru actualizarea sistemului de transport al continentului, făcandu-l mai durabil pană in 2050. Autoritățile locale și regionale au un rol-cheie in cadrul politicii in domeniul transporturilor, de exemplu in intreținerea rețelei rutiere, in gestionarea transportului public și in aplicarea standardelor de calitate a aerului. Astăzi, in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor, Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile, și-a prezentat propunerile, afirmand: "Pentru mine, foaia de parcurs nu reprezintă doar o serie de obiective ale Comisiei; consider că aceasta constituie o ocazie unică pentru autoritățile locale și regionale de a defini viitorul sistemului nostru de transport."
Președinta Comitetului Regiunilor, Mercedes Bresso, și-a exprimat mulțumirea cu privire la propunerea concretă de transfer modal prezentată in Cartea albă, dinspre transportul rutier către cel feroviar, fluvial și maritim: "Avem nevoie de transporturi mai ecologice și mai eficiente pentru a răspunde provocării legate de incălzirea globală. Această schimbare ar trebui să-i implice in profunzime pe toți actorii publici de la toate nivelurile."
Spre deosebire de unele guverne naționale, Comitetul Regiunilor (CoR) sprijină obiectivul principal al Comisiei de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră in sectorul transporturilor cu 60%. In același timp, primarii și președinții regiunilor din Europa au precizat in mod clar că acum se așteaptă la acțiuni practice, obiective intermediare concrete și o finanțare adecvată din partea UE. Antonio Costa, primarul orașului Lisabona, care a elaborat avizul CoR adoptat astăzi, a declarat: "Dacă avem in vedere ambuteiajele zilnice la ore de varf in marile noastre orașe și daunele pentru sănătate și pentru mediu cauzate de acestea, este evident că lucrurile trebuie să se schimbe cat mai curand posibil. Multe din obiectivele stabilite de Comisia Europeană par a fi foarte ambițioase, dar orientate pe un termen prea lung. In schimb, acum, foaia de parcurs trebuie consolidată și completată cu obiective măsurabile, pe termen scurt; in mod evident, obiectivele Comisiei pot fi realizate doar dacă există cadrul și fondurile adecvate."
Membrii CoR au sprijinit propunerea cea mai controversată a Comisiei Europene de a injumătăți pană in 2030 numărul automobilelor "alimentate in mod convențional" utilizate in transportul urban, de a le elimina treptat din orașe pană in 2050 și de a atinge o logistică urbană cu emisii de CO2 aproape nule in centrele urbane principale pană in 2030. Mai mult, avizul CoR insistă asupra integrării in preț a tuturor costurilor "externe" ale transporturilor, cum ar fi costurile sociale, poluarea mediului, poluarea fonică și riscurile pentru sănătate. In opinia CoR, acest lucru trebuie să se realizeze printr-o taxare armonizată a tuturor modurilor de transport. Toate incasările obținute in urma implementării legislației UE menite să integreze mai bine aceste costuri externe - de exemplu, Directiva "Eurovinieta" - trebuie utilizate pentru dezvoltarea unui sistem de transport integrat și eficient.
Politicienii de la nivel local și regional impărtășesc "viziunea zero" a Comisiei privind siguranța rutieră, recunoscand totodată că aceasta prezintă multe provocări. In acest sens, CoR propune și prevederi privind accesul la și interoperabilitatea registrelor de infracțiuni rutiere. Astfel ar fi posibilă aplicarea sancțiunilor luandu-se in considerare abaterile comise pe teritoriul altor state membre. De asemenea, Comitetul salută propunerile privind planurile de mobilitate urbană durabilă, o solicitare esențială a avizelor precedente ale CoR pe această temă. Cu toate acestea, CoR și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că in cadrul financiar al Comisiei pentru 2014-2020 nu s-a introdus un nou instrument financiar pentru cofinanțarea acestor planuri de mobilitate, așa cum solicitase CoR.
Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.
Comitetul Regiunilor
Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă in procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul in domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE incalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:
Michael Alfons
Comitetul Regiunilor al UE
Tel.: +32 (0)2 546 8559
michael.alfons@cor.europa.eu