InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia trimite Grecia, Luxemburgul si Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directivei 2012/34/UE

26.07.2016
 

Comisia Europeana a decis sa trimita GreciaLuxemburgul si Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru netranspunerea in legislatia nationala a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spatiului feroviar unic european.

Directiva urmareste sa consolideze rolul organismelor de reglementare nationale in domeniul feroviar, in special in ceea ce priveste competenta acestora in cazul instalatiilor feroviare, cum ar fi terminalele si statiile. Ea impune statelor membre sa isi bazeze relatiile cu administratorii de infrastructura pe contracte multianuale care stabilesc obligatii reciproce in ceea ce priveste structura de plata si calitatea serviciilor de infrastructura care trebuie furnizate intreprinderilor feroviare. De asemenea, aceasta directiva cuprinde cerinte privind transparenta financiara, astfel incat intreprinderile feroviare si administratorii de infrastructura sa pastreze si sa publice conturi separate si sa controleze fluxurile financiare.

Statele membre au avut obligatia de a asigura intrarea in vigoare a masurilor necesare pentru a se conforma directivei pana la 16 iunie 2015. Intrucat Grecia, Luxemburgul si Romania nu au facut acest lucru, Comisia a adresat acestor state membre o scrisoare de punere in intarziere in iulie 2015, urmata de un aviz motivat in februarie 2016. Dat fiind ca masurile nationale de transpunere nu au fost inca adoptate, Comisia a decis sa trimita aceste state membre in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Pe baza procedurii stabilite la articolul 260 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia va solicita Curtii de Justitie sa impuna Greciei, Luxemburgului si Romaniei plata unei penalitati zilnice pana cand directiva este transpusa in totalitate in legislatia nationala. Comisia propune penalitati zilnice de 30 310,80 EUR pentru Grecia, de 8 710,00 EUR pentru Luxemburg si de 29 091,40 EUR pentruRomania.

 

Context

 

De la publicarea Directivei 2012/34/UE in decembrie 2012, Comisia a adoptat o serie de acte de punere in aplicare. Netranspunerea directivei poate duce la fragmentarea pietei interne si poate impiedica aplicarea coerenta a actelor secundare adoptate in conformitate cu aceasta.

In cazul in care directiva nu este transpusa sau transpunerea sa este incompleta, Curtea de Justitie poate hotari plata unei penalitati incepand de la data pronuntarii hotararii sau de la o alta data stabilita de Curte, pana cand transpunerea directivei este finalizata. Curtea este libera sa stabileasca penalitatile care urmeaza sa fie impuse in valoarea si in forma pe care Curtea le considera adecvate pentru a determina statul membru sa inceteze neexecutarea obligatiilor care decurg din directiva, insa Curtea nu poate depasi valoarea specificata de Comisie. Plata penalitatii se calculeaza pe baza unei formule, in cadrul careia se inmultesc urmatoarele elemente:

 - coeficientul de gravitate

- durata incalcarii

- factorul "n" [care variaza de la un stat membru la altul si tine seama de produsul intern brut (PIB) al acestora]

- o suma forfetara, stabilita la 670 EUR pe zi