InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia simplifica normele pentru investitiile publice in porturi si aeroporturi, in domeniul culturii si in regiunile ultraperiferice

18.05.2017
 

Comisia Europeană a aprobat in 17 mai 2017 noi norme in materie de ajutoare de stat prin care anumite măsuri de sprijin public pentru porturi și aeroporturi, domeniul cultural și regiunile ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei. Obiectivul este de a facilita investițiile publice pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, fără a afecta concurența.

Doamna Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: "Dorim să ne asigurăm că intreprinderile pot concura in condiții de egalitate in cadrul pieței unice - și dorim să facem acest lucru in modul cel mai eficient. Normele UE privind ajutoarele de stat sunt aceleași pentru toate statele membre. Modificările de astăzi le vor permite economisirea de timp și efort atunci cand fac investiții in porturi și aeroporturi, in domeniul culturii și in regiunile ultraperiferice ale UE. Acestea permit, de asemenea, Comisiei să iși concentreze atenția asupra măsurilor de ajutor de stat care au cel mai mare impact asupra concurenței in cadrul pieței unice și «să se implice in chestiunile majore și să rămană discretă in chestiunile de o mai mică importanță», spre beneficiul tuturor cetățenilor europeni".

Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2014 permitea statelor membre să pună in aplicare o gamă largă de măsuri de ajutor de stat fără aprobarea prealabilă a Comisiei, deoarece probabilitatea ca acestea să denatureze concurența era foarte scăzută. Ca urmare, aproximativ 95 % din măsurile de ajutor de stat puse in aplicare de statele membre (cu o cheltuială anuală combinată de circa 28 de miliarde EUR) sunt in prezent exceptate. De exemplu, in domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, numărul de ajutoare de stat notificate s-a injumătățit din 2014 (a se vedea Tabloul de bord privind ajutoarele de stat din 2016).

Acum, in urma a două consultări publice, Comisia a extins domeniul de aplicare al acestui regulament la porturi și aeroporturi.

In ceea ce privește aeroporturile, statele membre pot acum să facă investiții publice in aeroporturile regionale care deservesc pană la 3 milioane de pasageri anual, in condiții de deplină securitate juridică și fără un control prealabil din partea Comisiei. Acest lucru va facilita investițiile publice in peste 420 de aeroporturi din intreaga UE (pe care se desfășoară aproximativ 13 % din traficul aerian).

De asemenea, regulamentul permite autorităților publice să acopere costurile de exploatare ale aeroporturilor mici care deservesc pană la 200 000 de pasageri anual. Aceste aeroporturi mici reprezintă aproape jumătate din toate aeroporturile din UE, dar acoperă numai 0,75 % din traficul aerian. Dacă acestea pot avea o contribuție importantă la conectivitatea unei regiuni, este puțin probabil ca ele să denatureze concurența pe piața unică a UE.

In ceea ce privește porturile, statele membre pot realiza in prezent investiții publice de pană la 150 de milioane EUR in porturile maritime și de pană la 50 de milioane EUR in porturile interioare in condiții de deplină securitate juridică și fără un control prealabil din partea Comisiei. Regulamentul permite autorităților publice să acopere costurile lucrărilor de dragare in porturi și pe căile navigabile de acces.

In plus, regulamentul include o serie de noi simplificări in alte domenii. Mai precis, Comisia va analiza ajutoarele pentru proiecte de cultură (cand este intr-adevăr vorba de ajutoare, ceea ce de multe ori nu este cazul) și ajutoarele pentru complexe sportive multifuncționale doar in cazurile de mai mare anvergură care implică valori mai ridicate.

De asemenea, autoritățile publice pot acum să compenseze mai ușor societățile comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confruntă in cazul in care iși desfășoară activitatea in regiunile ultraperiferice ale UE, ținand seama de dificultățile specifice cu care se confruntă aceste societăți, precum izolarea și dependența de un număr redus de produse comercializate.

Această inițiativă are drept scop reducerea sarcinii administrative a autorităților publice și a altor părți interesate in contextul agendei Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională la nivelul UE (REFIT). Inițiativa se inscrie in eforturile Comisiei de a concentra controlul ajutoarelor de stat - spre beneficiul maxim al consumatorilor - asupra cazurilor mai mari, care au un impact semnificativ asupra concurenței de pe piața unică, și vine in completarea mai multor măsuri intreprinse de Comisie in ultimii doi ani pentru a moderniza modalitățile de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat. Scopul acestor inițiative este de a facilita și mai mult investițiile publice in sprijinul obiectivelor noastre comune privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, schimbările climatice, inovarea și coeziunea socială.

Versiunea actualizată a Regulamentului reprezintă incă un jalon in munca perseverentă pe care o depune Comisia Juncker pentru a se asigura că normele UE privind ajutoarele de stat sunt aplicate cat mai eficace și eficient posibil.

Inițiative complementare

Pe langă revizuirea Regulamentului general de exceptare pe categorii, in comunicarea privind noțiunea de ajutor adoptată in mai 2016, se precizează ce măsuri de sprijin public nu intră in domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat in UE, de exemplu, pentru că nu denaturează concurența in cadrul pieței unice. Comunicarea ajută statele membre să elaboreze măsuri de sprijin public care pot fi puse in aplicare fără a fi examinate in prealabil de către Comisie. De exemplu, se confirmă faptul că investițiile publice in drumuri, căi navigabile interioare, căi ferate și rețele de distribuție a apei pot fi, de regulă, efectuate fără examinarea prealabilă de către Comisie.

In plus, in septembrie 2016, Comisia a adoptat o serie de decizii privind ajutoarele de stat (a se vedea, de asemenea, pachetul anterior din mai 2015), in care precizează ce măsuri de sprijin public pot fi puse in aplicare de autoritățile statelor membre fără a fi examinate in prealabil de către Comisie, deoarece nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

Impreună, aceste inițiative contribuie la stimularea investițiilor prin reducerea sarcinii administrative a autorităților publice și a intreprinderilor, determinand in același timp creșterea securității juridice pentru beneficiarii ajutorului și entitățile concurente. De asemenea, ele permit statelor membre să iși asume responsabilitatea pentru alegerile lor de politici privind măsurile de ajutor de stat locale, iar Comisiei să iși concentreze resursele asupra investigării măsurilor de ajutor de stat care ar putea avea cel mai mare impact asupra concurenței in cadrul pieței unice.

Regulamentul de modificare va intra in vigoare in a douăzecea zi de la data publicării in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene