InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia saluta progresele realizate in ceea ce priveste propunerea sa de a ajuta intreprinderile sa recupereze creantele transfrontaliere

06.12.2013
 

Miniștrii de justiție au ajuns  la un acord privind o abordare generală a propunerii Comisiei Europene referitoare la o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare  care să faciliteze recuperarea creanțelor transfrontaliere, atat pentru cetățeni, cat și pentru intreprinderi. Propunerea facilitează cererile transfrontaliere de recuperare și oferă creditorilor o mai mare siguranță cu privire la recuperarea creanțelor lor, sporind astfel increderea in tranzacțiile comerciale efectuate in cadrul pieței unice a UE. Aceasta face parte din programul "Justiție pentru creștere" al Comisiei, care are drept obiectiv să valorifice potențialul spațiului comun de justiție al UE in favoarea comerțului și a creșterii.

Intreprinderile europene pierd aproximativ 2,6% din cifra lor anuală de afaceri din cauza creanțelor incerte. Majoritatea acestor intreprinderi sunt IMM-uri. In fiecare an, se renunță inutil la creanțe in valoare de pană la 600 de milioane de euro din cauză că este prea descurajator pentru intreprinderi să fie implicate in litigii judecate in străinătate, care pot fi costisitoare și generatoare de confuzii. Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum a fost propusă de Comisie, oferă soluții la aceste probleme.

Compromisul la care s-a ajuns in cadrul Consiliului "Justiție" confirmă principalele puncte ale propunerii Comisiei. Cel mai important lucru este că elemente-cheie ale propunerii, cum ar fi asigurarea unui "efect de surpriză" prin emiterea ordonanțelor fără știrea debitorului și o definiție largă a cazurilor transfrontaliere, au fost menținute in textul Consiliului. Textul Consiliului diferă de propunerea inițială din următoarele puncte de vedere:

§  domeniul de aplicare: contrar propunerii Comisiei, in textul Consiliului, normele nu se aplică instrumentelor financiare (cum ar fi acțiunile sau obligațiunile), testamentelor sau succesiunilor și regimului matrimonial. Aceasta inseamnă că creditorii nu vor fi in măsură să utilizeze o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare pentru a păstra instrumente financiare in conturi bancare și nici in cazul litigiilor legate de testamente și succesiuni sau de regimul matrimonial;

§  disponibilitate și condiții: conform textului Consiliului, normele se vor aplica numai creditorilor domiciliați intr-un stat membru căruia ii revin obligații in temeiul normelor respective. In plus, ca regulă generală, creditorul va fi tras la răspundere pentru utilizările nejustificate ale ordonanței asigurătorii;

§  accesul la informații privind contul: creditorul va putea utiliza mecanismul stabilit de noile norme numai atunci cand există o hotărare executorie impotriva debitorului.

ponibilizare a conturilor bancare, astfel cum a fost propusă de Comisie, oferă soluții la aceste probleme.

 

Sursa:CE