InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia reformeaza procedurile antitrust si extinde rolul consilierului-auditor

17.10.2011
 

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să sporească gradul de interacţiune cu părţile in cadrul procedurilor antitrust şi să consolideze mecanismele de protecţie a drepturilor procedurale ale părţilor. Aceste măsuri vor spori transparenţa şi echitabilitatea procedurilor in materie de concurenţă, oferind părţilor o imagine clară a aspectelor pe care se pot aştepta să le intalnească in diferite etape ale unei investigaţii antitrust şi sporind capacitatea acestora de a interacţiona cu serviciile Comisiei. In cazul unui diferend legat de drepturile lor procedurale, părţile pot sesiza in această privinţă consilierul-auditor in domeniul concurenţei, care va avea un rol mai proeminent pe tot parcursul procedurii antitrust.
•Comunicarea privind cele mai bune practici introduce o serie de elemente noi faţă de proiectul anterior, prezentat in 2010, elaborat in urma unei consultări publice şi bazat pe experienţa concretă, printre care:
•informarea părţilor, in cadrul comunicării privind obiecţiunile, cu privire la principalii parametri relevanţi care sunt avuţi in vedere pentru impunerea eventuală a unor amenzi;
•extinderea sferei reuniunilor de analiză a situaţiei curente la cazurile de cartel şi includerea reclamanţilor aflaţi in situaţii specifice;
•un acces imbunătăţit la "contribuţiile esenţiale" ale reclamanţilor sau ale părţilor terţe, de exemplu studii economice, inainte de emiterea comunicării privind obiecţiunile;
•publicarea deciziei de respingere a plangerilor, fie integral, fie in rezumat
•Pachetul cuprinde, de asemenea, un mandat revizuit al consilierului-auditor, care consolidează şi extinde rolul consilierului-auditor. Consilierul-auditor este independent de serviciile de gestionare a cazurilor şi joacă un rol crucial in calitate de apărător al drepturilor procedurale in cadrul procedurilor in domeniul concurenţei. In special, noul mandat ii permite consilierului-auditor să intervină in timpul etapei de investigare a procedurilor antitrust şi a anumitor proceduri in materie de concentrări economice.
•Pachetul include, de asemenea, noi evoluţii legate de cele mai bune practici privind comunicarea de date economice.

Comunicarea privind cele mai bune practici privind procedurile antitrust

Comunicarea conţine orientări privind cele mai bune practici, menite să asigure o mai bună informare a părţilor cu privire la situaţia curentă, pe tot parcursul procedurilor. Comunicarea prevede, de asemenea, o interacţiune extinsă intre serviciile Comisiei şi părţile relevante, dintr-un stadiu incipient al procedurii, după cum urmează. Următoarele practici au fost aplicate incepand cu 2010:
iniţierea mai rapidă a procedurilor oficiale;
organizarea de reuniuni de analiză a situaţiei curente in momente-cheie ale procedurilor;
divulgarea contribuţiilor esenţiale incă din etapa de investigare;
anunţarea publică a iniţierii şi a inchiderii unei proceduri, precum şi a trimiterii unei comunicări privind obiecţiunile;
orientări cu privire la modul in care sunt utilizate in practică procedurile privind angajamentele.
In urma unei consultări publice lansate in ianuarie 2010 şi avand in vedere experienţa dobandită cu ocazia proiectelor de bune practici, au fost introduse noi imbunătăţiri esenţiale:
informarea părţilor, prin comunicarea privind obiecţiunile, cu privire la principalii parametri relevanţi care sunt avuţi in vedere pentru impunerea eventuală a unor amenzi;
extinderea sferei reuniunilor de analiză a situaţiei curente la cazurile de cartel şi includerea reclamanţilor aflaţi in situaţii specifice;
un acces imbunătăţit la "contribuţiile esenţiale" ale reclamanţilor sau ale părţilor terţe, de exemplu studii economice, inainte de emiterea comunicării privind obiecţiunile;
publicarea deciziei de respingere a plangerilor, fie integral, fie in rezumat.

Revizuirea mandatului consilierului-auditor

Mandatul revizuit consolidează rolul consilierului-auditor ca apărător al drepturilor procedurale.
Un element extrem de important este acela că consilierul-auditor are noi atribuţii in etapa de investigare:
să soluţioneze problemele legate de confidenţialitatea comunicărilor dintre intreprinderi şi avocaţii lor externi (secretul profesional);
să intervină atunci cand o intreprindere consideră că nu a fost informată cu privire la statutul său in cadrul procedurii;
părţile vor avea, de asemenea, posibilitatea să sesizeze consilierul-auditor in cazul in care consideră că nu ar trebui să fie constranse să răspundă la acele intrebări care le-ar putea obliga să recunoască o incălcare;
să intervină in diferendele legate de prelungirea termenelor de răspuns la solicitările de informaţii, in conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1/2003 in materie de practici anticoncurenţiale.
Alte evoluţii esenţiale includ:
un rol consolidat in pregătirea şi desfăşurarea audierii orale;
prezentarea de rapoarte privind exercitarea efectivă a drepturilor procedurale pe parcursul procedurilor, inclusiv in etapa de investigare;
noul mandat autorizează in mod expres părţile să sesizeze consilierul-auditor in cadrul procedurilor privind angajamentele in cazurile de antitrust.
Cele mai bune practici privind comunicarea de date economice
Avand in vedere importanţa tot mai mare a aspectelor economice in cazurile complexe, Comisia solicită adesea date economice substanţiale şi, de multe ori, părţile prezintă argumente bazate pe teorii economice complexe sau furnizează analize empirice.
Pentru a raţionaliza modul de comunicare şi de evaluare a acestor elemente de probă, cele mai bune practici prezintă criteriile pe care ar trebui să le indeplinească analizele economice şi econometrice şi explică modul in care vor fi gestionate acestea.
Pachetul de documente este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html