InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia reduce dificultatile inutile la inmatricularea unui automobil intr-un alt stat membru

05.04.2012
 

In fiecare an, cetățenii și intreprinderile din UE au nevoie să transfere circa 3,5 milioane de autovehicule dintr-un stat membru in altul și să le inmatriculeze conform legislației naționale. Cu toate astea, ceea ce, in cadrul unei piețe unice din secolul XXI, ar trebui să fie un simplu proces de inmatriculare este adesea o procedură administrativă greoaie și de durată, din cauza normelor diferite și a cerințelor contradictorii. Este nevoie, in medie, de 5 săptămani pentru incheierea procedurilor, iar costul unei inmatriculări este estimat la 400 de euro pentru cetățean și pentru intreprinderi. In plus, aceste probleme reprezintă un obstacol semnificativ și pentru libera circulație a bunurilor, serviciilor și lucrătorilor și, ca urmare, pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă in Europa. De aceea, Comisia Europeană a decis acum să acționeze pentru a reduce in mod semnificativ dificultățile administrative. Propunerea prezentată de vicepreședintele Antonio Tajani ar duce la o simplificare administrativă substanțială, cu economii totale de cel puțin 1,5 miliarde de euro pe an pentru intreprinderi, cetățeni și autoritățile responsabile cu inmatriculările.
Propunerea este simplă și abordează chestiuni foarte concrete. Reinmatricularea autovehiculelor provenite din alte state membre va fi limitată, in sensul că, de exemplu, cetățenii care lucrează intr-un alt stat membru și care utilizează un automobil inmatriculat de angajatorii lor nu vor mai fi nevoiți să-l reinmatriculeze. In general, formalitățile administrative pentru reinmatricularea, in cadrul UE, a automobilelor, camionetelor, autobuzelor și camioanelor vor fi mult simplificate, de exemplu la mutarea reședinței dintr-un stat al UE in altul și la cumpărarea unui automobil de ocazie dintr-o altă țară a UE. De asemenea, va fi imposibilă inmatricularea unui autovehicul furat intr-o altă țară din UE. Societățile de inchirieri auto vor realiza economii substanțiale, intrucat vor putea să transfere automobile dintr-un stat al UE in altul in perioada concediilor fără a le reinmatricula. Aceasta este o veste bună și pentru turiști, pentru că este de așteptat ca inchirierea autovehiculelor să se ieftinească odată cu aprobarea propunerii
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: "Este inacceptabil ca, la 20 de ani de la intrarea in vigoare a pieței interne, să mai existe atatea obstacole in calea cetățenilor și a intreprinderilor. Propunerea noastră pune capăt multor formalități și proceduri de durată legate de inmatricularea automobilelor. Acest lucru inseamnă economii substanțiale pentru societățile de inchirieri auto. Economia in ansamblu va avea de caștigat, dar mai ales industria turismului".
Inmatricularea autovehiculelor originare din alt stat din UE
Formalitățile de reinmatriculare a unui automobil intr-o altă țară din UE vor fi reduse substanțial
Propunerea inaintată inseamnă o imbunătățire a situației pentru persoanele care iși petrec o parte din an intr-o altă țară din UE și cărora, in prezent, li se solicită adesea să-și reinmatriculeze autovehiculul. Propunerea introduce principiul că un automobil trebuie să fie inmatriculat in țara din UE in care locuiește proprietarul său și că celelalte state membre nu-i pot cere proprietarului respectiv să-și reinmatriculeze automobilul pe teritoriul lor, chiar dacă persoana in cauză petrece o perioadă mai lungă pe teritoriul respectiv.
Cand propunerea va fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, aceasta va insemna că:
cetățenii care iși petrec o parte din an intr-o reședință de vacanță dintr-o altă țară din UE nu vor mai fi nevoiți să-și reinmatriculeze automobilul in această țară;
cetățenii care se mută definitiv intr-o altă țară UE vor avea la dispoziție 6 luni să-și reinmatriculeze automobilul in această țară;
cetățenii care cumpără sau vand un automobil de ocazie in altă țară a UE nu se vor mai confrunta cu controale tehnice suplimentare și cu probleme administrative;
cetățenii care lucrează intr-o altă țară UE și folosesc un automobil inmatriculat de angajator in țara respectivă nu vor mai trebui să-l inmatriculeze in țara lor de origine;
 societățile de inchirieri auto vor putea transfera autoturisme intr-o altă țară a UE in perioada concediilor fără a le reinmatricula (de exemplu, inchiriind aceleași autoturisme pe litoral in timpul verii și in Alpi in timpul iernii). Acest lucru ar trebui să reducă prețurile de inchiriere a automobilelor;
 același principiu se aplică in cazul intreprinderilor: autovehiculele, autobuzele, camionetele și camioanele ar trebui inregistrate in statul UE in care se află sediul intreprinderii, iar celelalte țări ale UE trebui să accepte acest lucru;
 autoritățile de inmatriculare vor coopera tot mai mult intre ele, facilitand astfel identificarea și urmărirea autovehiculelor furate. Va deveni astfel imposibilă inmatricularea unui automobil furat intr-o altă țară din UE;
multe controale vor fi eliminate cu totul, autoritățile primind informațiile tehnice necesare cu privire la autovehicul direct de la colegi lor din țara in care acesta este deja inmatriculat.
Pașii următori
Propunerea urmează să fie acum discutată de către Parlamentul European și Consiliu. După ce va fi aprobată, statele membre vor avea la dispoziție un an ca să pregătească noile proceduri, respectiv software-ul pentru schimburile de date etc.
Mai tarziu in cursul anului, Comisia va adopta o inițiativă de clarificare a normelor UE care trebuie respectate la inmatricularea automobilelor și la aplicarea taxelor de circulație. Comisia va face propuneri de imbunătățire a pieței unice, in special in ceea ce privește evitarea dublei impozitări a automobilelor atunci cand cetățenii se mută dintr-un stat membru in altul și inlăturarea obstacolelor din calea inchirierii transfrontaliere de autovehicule.
Sursa:CE