InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia pune bazele unei intensificari a impactului investitiilor prin politica de coeziune dupa 2013

07.10.2011
 

In ultimii zece ani, politica de coeziune a UE a reprezentat un motor al schimbării, aducand o contribuţie reală la convergenţă şi creştere in UE şi permiţand crearea directă a peste un milion de locuri de muncă, investind in formare pentru a imbunătăţi capacitatea de inserţie profesională a peste zece milioane de cetăţeni, cofinanţand construcţia a peste 2 000 de km de autostrăzi şi 4 000 de km de căi ferate şi creand cel puţin 800 000 de intreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri).
Pentru a continua aceste acţiuni in viitor şi a pune mai mult accentul pe priorităţile economice europene, Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. El vizează stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă in toată Europa, orientand investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă ("Europa 2020").
Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii in conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor incheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care işi indeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective.
Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea şi armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală şi de afacerile maritime şi pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente şi işi consolidează reciproc efectele.
Propunerile prezentate astăzi vor stimula in special investiţiile sociale, permiţand cetăţenilor să facă faţă provocărilor viitoare de pe piaţa forţei de muncă - Fondul european de ajustare la globalizare şi un nou program pentru schimbare socială şi inovare socială vor completa şi vor consolida Fondul social european.
Etapele următoare
Aceste propuneri vor fi examinate acum de Consiliu şi de Parlamentul European, in vederea adoptării lor pană la sfarşitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generaţii de programe privind politica de coeziune in 2014. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru intregul buget al UE vor continua in paralel. Comisia a propus deja alocarea sumei de 336 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune in perioada 2014-2020 (IP/11/799). Sumele finale alocate fiecărui stat membru şi listele regiunilor eligibile in funcţie de categorie vor fi stabilite doar după adoptarea definitivă a pachetului care se află astăzi in discuţie.
Conferinţa de presă susţinută de comisarii Johannes Hahn (politică regională) şi Laszlo Andor (ocupare şi afaceri sociale) poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=187551

Propunerile legislative:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
Sursa:CE