InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune un pachet decisiv pentru modernizarea, simplificarea si consolidarea lantului agroalimentar in Europa

07.05.2013
 

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri destinat să consolideze controlul aplicării standardelor in materie de sănătate și de siguranță pentru intregul lanț agroalimentar. Siguranța alimentelor este esențială pentru a asigura increderea consumatorilor și sustenabilitatea producției alimentare.
Pachetul de măsuri oferă o abordare modernizată și simplificată, bazată mai mult pe riscuri, cu privire la protecția sănătății, precum și instrumente de control mai eficiente care să asigure aplicarea eficace a normelor de funcționare a lanțului alimentar.
Pachetul răspunde apelului la o legislație mai simplificată și la reglementări mai inteligente, reducand astfel sarcina administrativă pentru operatori și simplificand mediul de reglementare. Se acordă o atenție deosebită impactului acestei legislații asupra IMM-urilor și a microintreprinderilor, care sunt scutite de elementele cele mai costisitoare și mai impovărătoare ale legislației.
Corpul legislativ actual al UE care reglementează lanțul alimentar constă in aproape 70 de acte legislative. Pachetul de reforme adoptat astăzi va reduce numărul acestora la 5 acte legislative și, de asemenea, va simplifica formalitățile administrative din cadrul proceselor și al procedurilor pe care trebuie să le parcurgă fermierii, crescătorii de animale și operatorii din sectorul alimentar (producători, prelucrători și distribuitori), pentru ca aceștia să iși poată desfășura mai ușor activitatea.
Intreprinderile vor beneficia de norme mai simple, bazate pe date științifice și pe riscuri, in ceea ce privește sarcina administrativă redusă, precum și de procese și măsuri mai eficiente pentru finanțarea și consolidarea controlului și eradicării bolilor animalelor și ale plantelor. Consumatorii vor beneficia de produse mai sigure și de un sistem de control mai eficace și mai transparent de-a lungul lanțului agroalimentar.

Principalele elemente ale propunerii
Controale oficiale
• Comisia a recunoscut necesitatea de a consolida instrumentele de care dispun autoritățile competente din statele membre pentru a verifica respectarea legislației UE pe teren (prin controale, inspecții și teste).
• Scandalurile alimentare recente au demonstrat incă o dată că autoritățile insărcinate cu controlul aplicării legislației trebuie să ia măsuri mai eficace pentru a-i proteja atat pe consumatori, cat și pe operatorii cinstiți impotriva riscurilor (și in termeni economici) care pot apărea ca urmare a incălcării normelor de-a lungul lanțului.
• Noile norme urmăresc o abordare bazată mai mult pe riscuri, permițand astfel autorităților competente să iși concentreze resursele asupra unor probleme mai importante.
• Actualul sistem de taxe pentru finanțarea implementării eficace a acestor controale in cadrul unui sistem sustenabil de-a lungul intregului lanț va fi extins la alte sectoare din cadrul lanțului care nu sunt taxate in prezent.
• Microintreprinderile vor fi scutite de aceste taxe, dar nu și de controale, pentru a nu le fi afectată competitivitatea.
• Statele membre vor trebui, de asemenea, să integreze pe deplin controalele antifraudă in planurile lor naționale de control și să se asigure că, in aceste cazuri, sancțiunile financiare sunt stabilite la niveluri cu adevărat disuasive.
Sănătatea animalelor
• Pachetul va introduce un singur act legislativ pentru reglementarea sănătății animalelor in UE, bazat pe principiul că "este mai ușor să previi decat să vindeci".
• Scopul său este de a ameliora standardele și de a furniza un sistem comun care să permită o mai bună detectare și un control mai eficient al bolilor și care să soluționeze intr-un mod coordonat riscurile in materie de sănătate și de siguranță a alimentelor pentru oameni și animale.
• Acest sistem imbunătățit, asociat cu norme mai performante in materie de identificare și de inregistrare, le va conferi celor care se ocupă cu protecția lanțului nostru alimentar (de exemplu, fermierii și veterinarii) capacitatea de a interveni rapid pentru a limita răspandirea bolilor și a minimiza impactul acestora asupra șeptelului și asupra consumatorilor.
• In plus, pachetul introduce categorizarea/prioritizarea bolilor care necesită intervenție la nivelul UE și, ca atare, permite aplicarea unei abordări bazate mai mult pe riscuri și utilizarea adecvată a resurselor.
• Pachetul prevede un nivel suficient de flexibilitate pentru a ajusta măsurile de sănătate animală in funcție de dimensiunile și de natura unităților (de exemplu, intreprinderi mici și mijlocii, exploatații pentru activități recreative etc.), precum și in funcție de circumstanțele locale, in special in ceea ce privește cerințele de inregistrare și de aprobare aplicabile pentru unități și pentru deținerea de animale sau produse.
• Pe o scară mai largă, legislația trebuie să fie destul de flexibilă și de solidă pentru a permite reacția eficace a intregii UE in caz de schimbări climatice importante, oferindu-ne astfel instrumentele necesare pentru soluționarea riscurilor emergente noi și necunoscute, astfel incat să ne putem adapta rapid la noile evoluții științifice și la noile standarde internaționale.

Sănătatea plantelor
• Valoarea culturilor din UE este de 205 miliarde EUR anual. In absența protecției conferite de normele fitosanitare, acest sector ar suferi daune economice grave.
• Agricultura, pădurile și patrimoniul natural al Europei sunt amenințate de dăunători și de boli care atacă plantele. Ca urmare a globalizării comerțului și a schimbărilor climatice, au apărut tot mai multe specii noi de dăunători.
• Pentru a impiedica instalarea acestor noi dăunători in UE și pentru a proteja atat cultivatorii, cat și sectorul forestier, Comisia propune actualizarea actualului sistem fitosanitar.
• Se va pune mai mult accentul pe comerțul cu risc ridicat cu produse provenind din țările terțe și pe o mai bună trasabilitate a materialului vegetal pe piața internă.
• Legislația introduce, de asemenea, o mai bună supraveghere și eradicarea timpurie a epidemiilor de noi specii de dăunători, precum și compensații financiare pentru cultivatorii afectați de asemenea dăunători de carantină.
Materialul de reproducere a plantelor (inclusiv semințe)
• La nivel mondial, 60% din valoarea exporturilor de semințe provine din UE.
• Pachetul prevede norme mai simplificate și mai flexibile pentru comercializarea semințelor și a altor materiale pentru reproducerea plantelor, cu scopul de a asigura productivitatea, adaptabilitatea și diversitatea producției vegetale și ale pădurilor din Europa și de a facilita comerțul cu acestea.
• Gama largă de materiale și cerințele de testare imbunătățite vor contribui la protejarea biodiversității și la o practică a selecției vegetate orientate spre agricultura sustenabilă.
• Utilizarea semințelor in grădini private nu este reglementată prin legislația UE, iar grădinarii privați pot continua să cumpere orice material vegetal și să iși vandă semințele in cantități mici. In plus, se va clarifica faptul că orice neprofesionist (de exemplu, grădinarii privați) poate face schimb de semințe cu alți grădinari privați, fără a intra sub incidența normelor regulamentului propus.
• Scopul legislației este de a introduce o alegere mai largă pentru utilizatori , incluzand astfel noi soiuri ameliorate și testate, materiale care nu respectă definiția soiului (materiale eterogene), soiuri tradiționale și materiale de nișă.
• Cu toate acestea, noile norme, in acord cu agenda Comisiei privind o mai bună reglementare, țin seama de tipul de materiale, de condițiile de producție și de dimensiunea intreprinderii in cauză. Astfel, in ceea ce privește vechile soiuri tradiționale și materialele eterogene, sunt prevăzute doar norme de inregistrare mai puțin stricte. Aceste categorii sunt scutite de testare și de alte cerințe ale legislației.
• In plus, sarcina administrativă este redusă pentru microintreprinderi, care pot comercializa orice tip de material ca "material de nișă" fără inregistrare.
• Mai mult, microintreprinderile sunt, in general, scutite de taxe de inregistrare.
Etapele următoare
Celelalte instituții ale UE, inclusiv Parlamentul European și Consiliul, vor analiza pachetul de măsuri al Comisiei și vor iși adopta pozițiile in timp util. In stadiul actual, se poate estima că pachetul va intra in vigoare in 2016.