InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune un pachet decisiv pentru modernizarea, simplificarea si consolidarea lantului agroalimentar in Europa

07.05.2013
 

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri destinat să consolideze controlul aplicării standardelor in materie de sănătate și de siguranță pentru intregul lanț agroalimentar. Siguranța alimentelor este esențială pentru a asigura increderea consumatorilor și sustenabilitatea producției alimentare.
Pachetul de măsuri oferă o abordare modernizată și simplificată, bazată mai mult pe riscuri, cu privire la protecția sănătății, precum și instrumente de control mai eficiente care să asigure aplicarea eficace a normelor de funcționare a lanțului alimentar.
Pachetul răspunde apelului la o legislație mai simplificată și la reglementări mai inteligente, reducand astfel sarcina administrativă pentru operatori și simplificand mediul de reglementare. Se acordă o atenție deosebită impactului acestei legislații asupra IMM-urilor și a microintreprinderilor, care sunt scutite de elementele cele mai costisitoare și mai impovărătoare ale legislației.
Corpul legislativ actual al UE care reglementează lanțul alimentar constă in aproape 70 de acte legislative. Pachetul de reforme adoptat astăzi va reduce numărul acestora la 5 acte legislative și, de asemenea, va simplifica formalitățile administrative din cadrul proceselor și al procedurilor pe care trebuie să le parcurgă fermierii, crescătorii de animale și operatorii din sectorul alimentar (producători, prelucrători și distribuitori), pentru ca aceștia să iși poată desfășura mai ușor activitatea.
Intreprinderile vor beneficia de norme mai simple, bazate pe date științifice și pe riscuri, in ceea ce privește sarcina administrativă redusă, precum și de procese și măsuri mai eficiente pentru finanțarea și consolidarea controlului și eradicării bolilor animalelor și ale plantelor. Consumatorii vor beneficia de produse mai sigure și de un sistem de control mai eficace și mai transparent de-a lungul lanțului agroalimentar.

Principalele elemente ale propunerii
Controale oficiale
• Comisia a recunoscut necesitatea de a consolida instrumentele de care dispun autoritățile competente din statele membre pentru a verifica respectarea legislaÈ›iei UE pe teren (prin controale, inspecÈ›ii È™i teste).
• Scandalurile alimentare recente au demonstrat incă o dată că autoritățile insărcinate cu controlul aplicării legislaÈ›iei trebuie să ia măsuri mai eficace pentru a-i proteja atat pe consumatori, cat È™i pe operatorii cinstiÈ›i impotriva riscurilor (È™i in termeni economici) care pot apărea ca urmare a incălcării normelor de-a lungul lanÈ›ului.
• Noile norme urmăresc o abordare bazată mai mult pe riscuri, permiÈ›and astfel autorităților competente să iÈ™i concentreze resursele asupra unor probleme mai importante.
• Actualul sistem de taxe pentru finanÈ›area implementării eficace a acestor controale in cadrul unui sistem sustenabil de-a lungul intregului lanÈ› va fi extins la alte sectoare din cadrul lanÈ›ului care nu sunt taxate in prezent.
• Microintreprinderile vor fi scutite de aceste taxe, dar nu È™i de controale, pentru a nu le fi afectată competitivitatea.
• Statele membre vor trebui, de asemenea, să integreze pe deplin controalele antifraudă in planurile lor naÈ›ionale de control È™i să se asigure că, in aceste cazuri, sancÈ›iunile financiare sunt stabilite la niveluri cu adevărat disuasive.
Sănătatea animalelor
• Pachetul va introduce un singur act legislativ pentru reglementarea sănătății animalelor in UE, bazat pe principiul că "este mai uÈ™or să previi decat să vindeci".
• Scopul său este de a ameliora standardele È™i de a furniza un sistem comun care să permită o mai bună detectare È™i un control mai eficient al bolilor È™i care să soluÈ›ioneze intr-un mod coordonat riscurile in materie de sănătate È™i de siguranță a alimentelor pentru oameni È™i animale.
• Acest sistem imbunătățit, asociat cu norme mai performante in materie de identificare È™i de inregistrare, le va conferi celor care se ocupă cu protecÈ›ia lanÈ›ului nostru alimentar (de exemplu, fermierii È™i veterinarii) capacitatea de a interveni rapid pentru a limita răspandirea bolilor È™i a minimiza impactul acestora asupra È™eptelului È™i asupra consumatorilor.
• In plus, pachetul introduce categorizarea/prioritizarea bolilor care necesită intervenÈ›ie la nivelul UE È™i, ca atare, permite aplicarea unei abordări bazate mai mult pe riscuri È™i utilizarea adecvată a resurselor.
• Pachetul prevede un nivel suficient de flexibilitate pentru a ajusta măsurile de sănătate animală in funcÈ›ie de dimensiunile È™i de natura unităților (de exemplu, intreprinderi mici È™i mijlocii, exploataÈ›ii pentru activități recreative etc.), precum È™i in funcÈ›ie de circumstanÈ›ele locale, in special in ceea ce priveÈ™te cerinÈ›ele de inregistrare È™i de aprobare aplicabile pentru unități È™i pentru deÈ›inerea de animale sau produse.
• Pe o scară mai largă, legislaÈ›ia trebuie să fie destul de flexibilă È™i de solidă pentru a permite reacÈ›ia eficace a intregii UE in caz de schimbări climatice importante, oferindu-ne astfel instrumentele necesare pentru soluÈ›ionarea riscurilor emergente noi È™i necunoscute, astfel incat să ne putem adapta rapid la noile evoluÈ›ii È™tiinÈ›ifice È™i la noile standarde internaÈ›ionale.

Sănătatea plantelor
• Valoarea culturilor din UE este de 205 miliarde EUR anual. In absenÈ›a protecÈ›iei conferite de normele fitosanitare, acest sector ar suferi daune economice grave.
• Agricultura, pădurile È™i patrimoniul natural al Europei sunt ameninÈ›ate de dăunători È™i de boli care atacă plantele. Ca urmare a globalizării comerÈ›ului È™i a schimbărilor climatice, au apărut tot mai multe specii noi de dăunători.
• Pentru a impiedica instalarea acestor noi dăunători in UE È™i pentru a proteja atat cultivatorii, cat È™i sectorul forestier, Comisia propune actualizarea actualului sistem fitosanitar.
• Se va pune mai mult accentul pe comerÈ›ul cu risc ridicat cu produse provenind din țările terÈ›e È™i pe o mai bună trasabilitate a materialului vegetal pe piaÈ›a internă.
• LegislaÈ›ia introduce, de asemenea, o mai bună supraveghere È™i eradicarea timpurie a epidemiilor de noi specii de dăunători, precum È™i compensaÈ›ii financiare pentru cultivatorii afectaÈ›i de asemenea dăunători de carantină.
Materialul de reproducere a plantelor (inclusiv semințe)
• La nivel mondial, 60% din valoarea exporturilor de seminÈ›e provine din UE.
• Pachetul prevede norme mai simplificate È™i mai flexibile pentru comercializarea seminÈ›elor È™i a altor materiale pentru reproducerea plantelor, cu scopul de a asigura productivitatea, adaptabilitatea È™i diversitatea producÈ›iei vegetale È™i ale pădurilor din Europa È™i de a facilita comerÈ›ul cu acestea.
• Gama largă de materiale È™i cerinÈ›ele de testare imbunătățite vor contribui la protejarea biodiversității È™i la o practică a selecÈ›iei vegetate orientate spre agricultura sustenabilă.
• Utilizarea seminÈ›elor in grădini private nu este reglementată prin legislaÈ›ia UE, iar grădinarii privaÈ›i pot continua să cumpere orice material vegetal È™i să iÈ™i vandă seminÈ›ele in cantități mici. In plus, se va clarifica faptul că orice neprofesionist (de exemplu, grădinarii privaÈ›i) poate face schimb de seminÈ›e cu alÈ›i grădinari privaÈ›i, fără a intra sub incidenÈ›a normelor regulamentului propus.
• Scopul legislaÈ›iei este de a introduce o alegere mai largă pentru utilizatori , incluzand astfel noi soiuri ameliorate È™i testate, materiale care nu respectă definiÈ›ia soiului (materiale eterogene), soiuri tradiÈ›ionale È™i materiale de nișă.
• Cu toate acestea, noile norme, in acord cu agenda Comisiei privind o mai bună reglementare, È›in seama de tipul de materiale, de condiÈ›iile de producÈ›ie È™i de dimensiunea intreprinderii in cauză. Astfel, in ceea ce priveÈ™te vechile soiuri tradiÈ›ionale È™i materialele eterogene, sunt prevăzute doar norme de inregistrare mai puÈ›in stricte. Aceste categorii sunt scutite de testare È™i de alte cerinÈ›e ale legislaÈ›iei.
• In plus, sarcina administrativă este redusă pentru microintreprinderi, care pot comercializa orice tip de material ca "material de nișă" fără inregistrare.
• Mai mult, microintreprinderile sunt, in general, scutite de taxe de inregistrare.
Etapele următoare
Celelalte instituții ale UE, inclusiv Parlamentul European și Consiliul, vor analiza pachetul de măsuri al Comisiei și vor iși adopta pozițiile in timp util. In stadiul actual, se poate estima că pachetul va intra in vigoare in 2016.