InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie durabila in Europa

14.02.2012
 

Comisia Europeană a adoptat o strategie vizand tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a resurselor regenerabile. Dat fiind că populația mondială se va apropia de 9 miliarde de oameni pană in 2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile pentru alimente și hrană pentru animale sigură și sănătoasă, precum și pentru materiale, energie și alte produse. Strategia și planul de acțiune al Comisiei intitulat "Inovarea in scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa" definește o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei. Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice in scopuri industriale, asigurand in același timp protecția mediului și a biodiversității. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte esențiale: dezvoltarea de noi tehnologii și procese destinate bioeconomiei; dezvoltarea piețelor și a competitivității in sectoarele bioeconomiei; și impulsionarea factorilor de decizie și a părților interesate in direcția unei colaborări mai stranse.
Termenul "bioeconomie" inseamnă o economie care folosește resurse biologice din sol și mare, precum și deșeuri, ca materii prime pentru alimente, pentru hrana pentru animale și pentru producția industrială și energetică. De asemenea, include și utilizarea proceselor ecologice pentru sectoare industriale durabile. De exemplu, biodeșeurile au un potențial considerabil ca alternativă la ingrășămintele chimice sau pentru conversia in bioenergie și pot contribui la realizarea a 2 % din obiectivul UE privind energia din surse regenerabile.
Bioeconomia UE are deja o cifră de afaceri de aproximativ 2 000 de miliarde EUR și oferă locuri de muncă pentru peste 22 de milioane de oameni, ceea ce reprezintă 9 % din totalul forței de muncă ocupate din UE. Ea include sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, producția de alimente și de hartie și pastă de hartie, precum și o parte a industriei chimice, biotehnologice și energetice. Se estimează că fiecare euro investit in cercetarea și inovarea finanțată de UE pentru bioeconomie va genera 10 EUR de valoare adăugată in sectoarele bioeconomiei pană in 2025.
Context
Strategia prezintă trei piloni principali:
1) Investiția in cercetare, inovare și competențe pentru bioeconomie. Aceasta ar trebui să includă finanțare UE, finanțare națională, investiții private și sporirea sinergiilor cu alte inițiative politice.
2) Dezvoltarea piețelor și a competitivității in sectoarele bioeconomiei printr-o intensificare durabilă a producției primare, prin conversia fluxurilor de deșeuri in produse cu valoare adăugată, precum și prin mecanisme de invățare reciprocă pentru ameliorarea producției și a utilizării eficiente a resurselor. Ca exemplu, eliminarea deșeurilor alimentare reprezintă pentru contribuabilul european un cost de 55-90 EUR pe tonă și produce 170 de milioane de tone de CO2. Aceste deșeuri ar putea fi transformate in bioenergie sau in alte produse ecologice, creand locuri de muncă și creștere economică.
3) Consolidarea coordonării la nivelul politicilor și implicarea părților interesate, prin crearea unui Grup pentru bioeconomie, a unui Observator bioeconomic și prin organizarea in mod regulat a unor conferințe ale părților interesate.
Strategia caută să realizeze sinergii și complementarități cu alte domenii de politică, instrumente și surse de finanțare avand aceleași obiective, pe care le abordează in mod similar, precum fondurile de coeziune, politica agricolă comună (PAC), politica comună in domeniul pescuitului (PCP), politica maritimă integrată (PMI) și politicile in domeniul mediului, industrial, al ocupării forței de muncă, al energiei și al sănătății. Pregătirea strategiei a fost condusă de comisarul Geoghegan-Quinn, cu sprijinul a patru alți comisari: vicepreședintele Tajani și comisarii Cioloș, Damanaki și Potočnik. Avand in centru cercetarea și inovarea, strategia va fi prezentată pentru prima dată statelor membre ale UE in cadrul Consiliului Competitivitate din 21 februarie 2012.
Unele state membre ale UE, printre care Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda și Țările de Jos au pus deja in aplicare strategii privind bioeconomia. La nivel internațional, Canada, China, Africa de Sud și SUA au sau planifică propriile strategii ambițioase in acest sens.
Propunerea Comisiei este una dintre propunerile operaționale in temeiul inițiativelor emblematice "O Uniune a inovării" și "O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor" din cadrul strategiei UE 2020. Necesitatea de a crește nivelul finanțării publice pentru cercetarea și inovarea in domeniul bioeconomiei a fost recunoscută in cadrul viitorului program de cercetare al Comisiei intitulat "Orizont 2020": s-a propus acordarea a 4,7 miliarde EUR pentru provocarea "Securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea marină și maritimă și bioeconomia", cu finanțare complementară in alte domenii ale Orizont 2020.
Sursa:CE