InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune o noua strategie industriala europeana in domeniul electronicii

27.05.2013
 

Comisia Europeană lansează o campanie care urmărește realizarea de investiții publice coordonate in sectoarele micro- și nanolectronicii (spre exemplu, semiconductorii și cipurile din componența calculatoarelor), campanie concepută pentru a extinde baza de producție avansată din Europa.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, declară: "Alții investesc de o manieră ofensivă in cipurile din componența calculatoarelor și Europa nu iși poate permite să rămană in urmă. Trebuie să ne consolidăm și să ne reunim atuurile actuale și să dezvoltăm noi puncte forte. Este necesară o coordonare rapidă și stransă a investițiilor publice la nivelul UE, al statelor membre și la nivel regional pentru a asigura această transformare."
Sectorul european al electronicii stă la baza competitivității industriale a Europei, intr-un context mai larg, deoarece reprezintă o tehnologie generică esențială pentru celelalte sectoare, de la sectorul energetic pană la sectorul autovehiculelor și la sectorul sănătății. Un sector al electronicii aflat in dezvoltare este esențial pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă in Europa.
Neelie Kroes a declarat: "Doresc să dublez producția noastră de cipuri la aproximativ 20 % din producția mondială. Imi doresc ca Europa să producă mai multe cipuri pe teritoriul european decat produc Statele Unite pe propria lor piață. Este un obiectiv realist, cu condiția să ne canalizăm investițiile in mod corespunzător."
Printre elementele-cheie ale acestei strategii industriale se numără următoarele:
• creșterea investițiilor in cercetare, dezvoltare şi inovare (C&D&I) și imbunătățirea coordonării acestora - maximizarea impactului investițiilor UE și ale statelor membre printr-o colaborare transfrontalieră sporită (se așteaptă ca 70 % din investițiile publice să provină de la statele membre, iar 30 % de la UE);
• consolidarea celor trei poli europeni de talie mondială in domeniul electronicii, și anume Dresda (DE), Eindhoven (NL) / Leuven (BE) și Grenoble (FR), precum și crearea unei legături cu alți poli europeni care ocupă o poziție de frunte, cum ar fi cei din Cambridge (UK), Carintia (AT), Dublin (IRL) și Milano (IT);
• Strategia se va concentra asupra a trei linii complementare: cipuri mai puțin costisitoare (tranziția către plăcuțe de siliciu cu dimensiuni de 450 mm, materiile prime pentru cipuri), cipuri mai rapide ("More Moore") și cipuri mai inteligente ("More than Moore").
• mobilizarea unor fonduri private, regionale, naționale și ale UE, in valoare de 10 miliarde EUR, in jurul unui set comun de obiective in materie de cercetare și inovare, incluzand 5 miliarde EUR prin intermediul unui parteneriat public-privat comun. Acest parteneriat cu o durată de șapte ani este conceput de așa manieră incat să acopere intregul lanț valoric și al inovării din sectorul electronicii și să finanțeze proiecte de inovare la scară largă, in cadrul programului UE de cercetare Orizont 2020.
Neelie Kroes a adăugat: "Datorită acestei strategii, industria europeană va fi mai in măsură să transforme inovațiile realizate in domeniul ingineriei in tehnologii care pot fi instalate la scară comercială."
Implementarea cu succes a acestei strategii va asigura:
• o mai mare disponibilitate a micro- și nanoelectronicii necesare pentru industriile-cheie europene,
• extinderea lanțului de aprovizionare și a ecosistemului, sporind oportunitățile pentru IMM-uri,
• investiții mai ridicate in producţia avansată,
• stimularea inovării de-a lungul intregului lanț de aprovizionare, pentru a crește competitivitatea industrială a Europei.
Obiectivele ambițioase ale Comisiei sunt susținute de cercetători și de industria electronicii, care au evidențiat, la sfarșitul anului 2012, modul in care ar putea fi obținute investiții totale in valoare de 100 de miliarde EUR in perioada 2013-2020.
Context
Componentele și sistemele micro- și nanoelectronice sunt nu doar esențiale pentru produsele și serviciile digitale, ci stau, de asemenea, la baza inovării și competitivității din toate sectoarele economice importante. Autovehiculele, avioanele și trenurile de astăzi sunt mai sigure, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai confortabile datorită componentelor lor electronice. Același lucru este valabil și in sectoarele mari precum cel al echipamentelor medicale și sanitare, al aparatelor electrocasnice, al rețelelor energetice și al sistemelor de securitate. Acesta este motivul pentru care micro- și nanoelectronica constituie o tehnologie generică esențială (TGE) și joacă un rol crucial in creșterea economică și in crearea de locuri de muncă in Uniunea Europeană.
După o creștere care a atins, in medie, 5 % pe an din anul 2000, industria electronică europeană oferă in prezent in mod direct locuri de muncă pentru 200 000 de persoane și sprijină in mod indirect un milion de locuri de muncă; in plus, există in continuare o cerere nesatisfăcută de lucrători calificați.
In cursul ultimilor 15 ani, s-a depus un efort substanțial pentru a se crea poli industriali și tehnologici in Europa. Avand in vedere gama largă de posibilități viitoare și provocările cărora trebuie să le facă față industria, la ora actuală este urgent să se intensifice și să se coordoneze toate eforturile publice relevante din intreaga Europă.
Toate sectoarele economice din Europa vor beneficia de această strategie, intrucat cel puțin 10 % din PIB depinde de produse și servicii electronice.
Sursa:CE