InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune noi competente ale Bancii Centrale Europene pentru supravegherea bancilor in cadrul unei uniuni bancare

14.09.2012
 

Propunerile prezentate pe 12 septembrie 2012 cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru băncile din zona euro constituie un pas important in direcția consolidării uniunii economice și monetare (UEM). In cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală in ceea ce privește sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro ii va reveni Băncii Centrale Europene (BCE).
Autoritățile naționale de supraveghere vor avea in continuare un rol important in activitățile cotidiene de supraveghere și in pregătirea și punerea in aplicare a deciziilor BCE. Tot astăzi, Comisia propune ca Autoritatea bancară europeană (ABE) să elaboreze un set unic de instrucțiuni in materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat in legătură cu acest subiect: "Comisia a prezentat astăzi propuneri cu privire la un mecanism de supraveghere unic la nivel european, un pas crucial către crearea unei uniuni bancare. Acest nou sistem, al cărui nucleu este Banca Centrală Europeană și la care participă și autoritățile naționale de supraveghere, va reinstaura increderea in supravegherea tuturor băncilor din zona euro. Parlamentul European va juca un rol primordial in exercitarea controlului democratic.Instaurarea acestei entități europene de supraveghere inainte de inceputul anului următor trebuie să fie pentru noi o prioritate absolută.In acest mod vom facilita și eventualele decizii de utilizare a mecanismelor europene de recapitalizare a băncilor." Președintele a adăugat: "Dorim să rupem legătura nesănătoasă dintre state și băncile lor.Pe viitor, pierderile bancherilor nu mai trebuie să se transforme in datorii ale cetățenilor, punand astfel la indoială stabilitatea financiară a unor țări intregi".
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat la randul său: "Supravegherea bancară trebuie să devină mai eficace in toate țările europene, astfel incat să existe garanția că normele pieței unice se aplică in mod coerent.BCE va avea misiunea de a se incredința că băncile din zona euro recurg la practici sănătoase in domeniul financiar.Scopul nostru final este ca banii contribuabililor să nu mai fie folosiți pentru salvarea băncilor."Comisarul a adăugat:"Am propus un mecanism de separare a supravegherii de politica monetară in cadrul BCE și am gandit măsurile necesare pentru ca BCE să răspundă in fața Parlamentului European pentru deciziile luate in materie de supraveghere".
Pachetul de măsuri propus astăzi cuprinde:
 Un regulament prin care se conferă competențe importante Băncii Centrale Europene in vederea supravegherii tuturor băncilor din zona euro, cu un mecanism la care țările din afara zonei euro pot să adere in mod voluntar.
 Un regulament care aliniază actualul regulament privind ABE la noua configurație pentru supravegherea bancară, cu scopul de a garanta că procesul de luare a deciziilor in cadrul ABE rămane unul echilibrat și că ABE continuă să vegheze la menținerea integrității pe piața unică.
 O comunicare in care se prezintă viziunea generală a Comisiei cu privire la uniunea bancară și se face referire la cadrul de reglementare unic, la mecanismul de supraveghere unic și la etapele ulterioare pe parcursul cărora se preconizează și crearea unui mecanism unic pentru rezoluția băncilor.
Comisia propune ca Mecanismul de supraveghere unic să fie instituit pană la data de 1 ianuarie 2013. Pentru a permite o tranziție ușoară către noul mecanism, se prevede introducerea sa in mod progresiv. Intr-o primă etapă, incepand cu 1 ianuarie 2013, BCE va putea lua decizia de a-și asuma intreaga răspundere a supravegherii oricărei instituții de credit, in mod special a celor care au primit sau au solicitat fonduri publice. De la 1 iulie 2013, toate băncile cu importanță sistemică majoră vor face obiectul supravegherii de către BCE. Etapa de introducere progresivă a mecanismului se va finaliza pană la 1 ianuarie 2014, dată la care toate băncile vor intra sub incidența acestuia.
Sursa CE