InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune imbunatatirea normelor comune de contabilizare a gazelor cu efect de sera in silvicultura si agricultura

15.03.2012
 

O dată cu adoptarea unei noi propuneri de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană a făcut un prim pas către integrarea in politica UE privind schimbările climatice a absorbțiilor gazelor cu efect de seră și a emisiilor acestor gaze din sectorul forestier și agricultură.
Decizia propusă stabilește norme de contabilizare a emisiilor și a absorbției de gaze cu efect de seră in sectoarele silvic și agricol, ultimele sectoare importante fără norme comune la nivelul UE.
Pădurile și terenurile agricole acoperă mai mult de trei sferturi din teritoriul UE și, in mod natural, dețin stocuri mari de carbon, prevenind eliminarea acestuia in atmosferă, fapt care le face importante pentru politica privind schimbările climatice. Creșterea acestui volum de carbon "captiv" cu doar 0,1 puncte procentuale - de exemplu, prin imbunătățirea gestionării pădurilor sau pajiștilor - ar elimina din atmosferă, anual, emisiile de la 100 de milioane de automobile.
Cu toate acestea, pană in prezent, eforturile depuse de agricultorii și de proprietarii de păduri și bunele lor practici care au urmărit reținerea carbonului stocat in păduri și in soluri nu au fost recunoscute sau au fost recunoscute numai parțial. Acest fapt s-a datorat problemelor ivite la colectarea unor date fiabile privind carbonul din păduri și din soluri, precum și lipsei unor norme comune privind modul de contabilizare a emisiilor și a absorbțiilor. In prezent, in urma deciziei Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice cu privire la normele revizuite de contabilizare pentru soluri și păduri, decizie adoptată in decembrie 2011, Uniunea Europeană este hotărată să acopere deficitul de norme comune de contabilizare din cadrul politicii sale privind schimbările climatice. Acest lucru va oferi noi posibilități, de pildă, de recompensare a agricultorilor pentru contribuția lor in lupta impotriva schimbărilor climatice, in contextul politicii agricole comune.
Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: "Ceea ce noi propunem astăzi sunt norme armonizate de contabilizare a emisiilor pentru păduri și agricultură. Acesta este primul pas in vederea includerii acestor sectoare in eforturile UE de reducere a emisiilor. In Durban toate țările au convenit asupra unor norme de contabilizare revizuite pentru aceste sectoare. De aceea, UE prezintă acum această propunere. Propunerea va contribui, de asemenea, la protejarea biodiversității și a resurselor de apă, va sprijini dezvoltarea rurală și va incuraja practicarea unei agriculturi care respectă mediul".
Etapele următoare
Decizia propusă privind norme armonizate pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor de emisii de către păduri și soluri va fi inaintată Parlamentului European și Consiliului in conformitate cu procedura legislativă ordinară. Propunerea este insoțită și de obligația fiecărui stat membru de a adopta planuri de acțiune privind modul in care vor intensifica absorbțiile de carbon de către păduri și soluri și vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră in UE. Propunerea nu include un angajament cu obiective naționale de reducere a emisiilor pentru aceste sectoare. Acesta poate veni mai tarziu, de indată ce normele de contabilizare se vor fi dovedit a fi fiabile.
Pentru mai multe informații:
Negocieri in cadrul ONU privind schimbările climatice:
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm
Păduri și schimbări climatice:
http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm