InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia propune facilitarea accesului la marci si asigurarea unei protectii mai eficace prin acestea

01.04.2013
 

Comisia Europeană a prezentat un pachet de inițiative care au drept obiectiv ca sistemele de inregistrare a mărcilor din intreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mai rapide, mai fiabile și mai previzibile. Reforma propusă ar urma să aducă imbunătățiri condițiilor care permit intreprinderilor să inoveze și să beneficieze de o protecție mai eficace prin marcă impotriva contrafacerilor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate in tranzit pe teritoriul UE.
In ceea ce privește taxele, Comisia propune principiul "o taxă pe categorie" ("one-class-per-fee"), care se va aplica atat in cazul cererilor de mărci comunitare, cat și in cazul cererilor de mărci naționale. Acest principiu va permite oricăror intreprinderi - in special IMM-urilor - să solicite protecția conferită de marcă in funcție de nevoile lor reale, costul acestui demers acoperind doar necesitățile individuale respective. In cadrul sistemului actual, taxa pentru inregistrarea unei mărci permite inregistrarea a pană la trei categorii de produse. In cadrul sistemului revizuit, o marcă poate fi inregistrată doar pentru o singură categorie de produse. Astfel, la nivelul UE, intreprinderile vor plăti mult mai puțin atunci cand vor dori să obțină protecție doar pentru o categorie de produse.
Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: "Mărcile au fost primul succes obținut de UE in domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Armonizarea legislațiilor statelor membre in 1989 și crearea mărcii comunitare in 1994 au pregătit terenul pentru alte instrumente care asigură protecția proprietății intelectuale, cum ar fi protecția desenelor și a modelelor industriale și brevetul unitar. Astăzi, după 20 de ani, sunt foarte mandru să anunț că sistemul nostru de mărci a trecut testul timpului. Nu este necesară o reformare majoră: bazele sistemului nostru răman perfect valabile. Obiectivul nostru este o modernizare punctuală, in urma căreia protecția conferită de marcă să fie mai ușor de obținut, mai ieftină și mai eficace."
In scopul de a impulsiona inovarea și creșterea prin măsuri menite să faciliteze accesul intreprinderilor la sistemele de mărci din Europa și să asigure că sistemele respective
sunt mai eficiente pentru intreprinderi, propunerea de revizuire ar urma:
• să raționalizeze și să armonizeze procedurile de inregistrare, inclusiv la nivelul statelor membre, punctul de referință fiind sistemul mărcii comunitare;
• să modernizeze dispozițiile existente și să asigure o mai mare securitate juridică prin modificarea dispozițiilor caduce, prin eliminarea ambiguităților, prin clarificarea domeniului de aplicare al drepturilor de marcă și a limitărilor acestor drepturi, precum și prin incorporarea jurisprudenței cuprinzătoare a Curții de Justiție;
• să imbunătățească mijloacele de combatere a mărfurilor contrafăcute aflate in tranzit pe teritoriul UE și
• să faciliteze cooperarea dintre oficiile statelor membre și agenția UE din domeniul mărcilor - Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pieței Interne (OAPI) - in scopul de a promova convergența practicilor acestora și dezvoltarea unor instrumente comune.
Pachetul propus conține trei inițiative:
1. reformarea Directivei din 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (in prezent, codificată ca Directiva 2008/95/CE);
2. revizuirea Regulamentului din 1994 privind marca comunitară [in prezent, codificat ca Regulamentul (CE) nr. 207/2009] și
3. revizuirea Regulamentului Comisiei din 1995 [Regulamentul (CE) nr. 2869/95] privind taxele care trebuie plătite către OAPI.
Reformarea directivei și revizuirea Regulamentului privind marca comunitară sunt propuneri legislative care urmează să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu in temeiul procedurii de codecizie. Propunerea de revizuire a Regulamentului privind taxele va urma o procedură diferită. Aceasta va fi adoptată de Comisie ca un act de punere in aplicare și, prin urmare, este necesară o aprobare prealabilă din partea comisiei competente in ceea ce privește taxele OAPI. Prima reuniune a comisiei respective va avea loc pană la vară, pentru ca versiunea revizuită a Regulamentului privind taxele să fie adoptată inainte de sfarșitul anului.
Pentru mai multe informații referitoare la mărci:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm\

Sursa: Comisia Europeana

Fisiere atasate

MS Word
MEMO-13-291_EN.doc
MEMO-13-291_EN.doc
106,50 KBytes
01.04.2013 16:27