InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia europeana: Sistemul TVA in viitor- un sistem favorabil intreprinderilor, favorabil cresterii

07.12.2011
 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este plătită de către cetăţeni, este colectată de către intreprinderi, şi reprezintă peste 20% din veniturile naţionale. TVA are, prin urmare, un impact semnificativ asupra fiecărui cetăţean al UE. Au trecut insă 40 de ani de cand a fost instituit sistemul TVA din UE, acesta nemaifiind in pas cu economia noastră, bazată pe servicii şi pe tehnologie. A venit momentul pentru o reformă ambiţioasă in materie de TVA", a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă.
Pe această bază, Comisia a adoptat astăzi o comunicare privind viitorul TVA. Acesta stabileşte caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA, precum şi acţiunile prioritare necesare pentru a crea un sistem TVA mai simplu, mai eficient şi mai robust in UE.
Proiectul noului sistem TVA este conturat de trei obiective generale:
In primul rand, TVA trebuie să devină mai operaţională pentru intreprinderi. Un sistem TVA mai simplu, mai transparent ar scuti intreprinderile de sarcini administrative considerabile şi ar incuraja mai mult comerţul transfrontalier, care, la randul său, ar fi benefic pentru creştere economică. Printre măsurile avute in vedere pentru un TVA mai favorabil intreprinderilor se pot enumera: extinderea abordării de tip "ghişeu unic" pentru tranzacţiile transfrontaliere, standardizarea declaraţiilor TVA; accesul clar şi simplu la detaliile privind toate regimurile TVA naţionale prin intermediul unui portal internet central.
In al doilea rand, TVA trebuie să devină mai eficient in sprijinirea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre şi a creşterii economice durabile. Lărgirea bazelor de impozitare şi limitarea folosirii cotelor reduse ar putea genera noi venituri pentru statele membre fără a mai fi nevoie de majorări ale cotelor standard de TVA. Cota standard de TVA ar putea fi chiar redusă in unele state membre, fără niciun impact asupra veniturilor, dacă ar fi eliminate scutirile şi reducerile. Comunicarea prezintă principiile care ar trebui să orienteze revizuirea scutirilor şi cotele reduse. De asemenea, la revizuirea politicilor fiscale ale statelor membre in contextul semestrului european, Comisia va analiza utilizarea de către acestea a cotelor reduse, precum şi a scutirilor .
In al treilea rand, trebuie stopate imensele pierderi de venituri care au loc in prezent ca urmare a TVA nepercepute şi a fraudei in domeniul TVA. Se estimează că nu sunt colectate aproximativ 12% din totalul de TVA care ar trebui colectat (diferenţa dintre incasările teoretice de TVA şi incasările efective de TVA). In 2012, Comisia va propune un sistem de reacţie rapidă, pentru ca statele membre să poată reacţiona mai bine atunci cand suspectează existenţa unor mecanisme de fraudă. In plus, Comisia va stabili dacă e necesar să fie consolidate mecanismele de luptă antifraudă actuale, cum ar fi Eurofisc, şi va analiza posibilitatea constituirii unei echipe de audit transfrontaliere pentru a facilita controalele multilaterale
In cele din urmă, Comisia a ajuns la concluzia că vechea problemă a trecerii la un sistem TVA bazat pe impozitarea in locul de origine nu este relevantă. Prin urmare, TVA va continua să fie colectat in ţara de destinaţie (adică locul unde se află clientul), iar Comisia va depune eforturi pentru crearea in Uniunea Europeană a unui sistem TVA modern bazat pe acest principiu.
Context
La 1 decembrie 2010, Comisia a adoptat o "Carte verde privind viitorul TVA. Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid şi mai eficient", care a fost urmată de o consultare publică de şase luni in care Comisia a primit 1 700 de contribuţii de la intreprinderi, de la cadre universitare, de la cetăţeni şi de la autorităţile fiscale.
Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Grupul pentru politica fiscală format din reprezentanţii personali ai miniştrilor de finanţe au salutat Cartea verde şi au confirmat necesitatea de a reforma sistemul TVA din UE.
In paralel, Comisia a realizat o evaluare economică a sistemului TVA.
Pentru textul integral al comunicării şi pentru mai multe detalii privind TVA, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm