InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a prezentat Strategia privind datele si Strategia privind inteligenta artificiala

20.02.2020
 

 

valorile  care ne definesc ca europeni: deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și increderea. Sectorul digital poate juca un rol de prim-plan in combaterea schimbărilor climatice și asigurarea tranziției către o economie verde. Strategia europeană privind datele și opțiunile de politică menite să asigure dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) centrate pe factorul uman prezentate, constituie primii pași către realizarea acestor obiective.

 

Europa ca lider de incredere in domeniul digital

 

Tehnologiile digitale, cu condiția să fie utilizate in mod adecvat, vor aduce beneficii cetățenilor și intreprinderilor din multe puncte de vedere. In următorii cinci ani, Comisia se va concentra pe trei obiective principale in domeniul digital:

 

  • o tehnologie in beneficiul utilizatorilor,

 

  • o economie echitabilă și competitivă și

 

  • o societate deschisă, democratică și durabilă.

 

Europa se va baza pe experiența sa indelungată in domeniul tehnologic, al cercetării, al inovării și ingeniozității, precum și pe tradiția sa puternică de protejare a drepturilor și a valorilor fundamentale. Noile politici și cadre de lucru vor permite Europei să utilizeze tehnologii digitale de varf și să iși consolideze capacitățile in materie de securitate cibernetică. Europa va continua să aibă o societate deschisă, democratică și durabilă, iar instrumentele digitale pot susține aceste principii. Europa iși va croi propriul drum și il va urma pentru a deveni o economie și o societate digitală competitivă la nivel mondial, bazată pe valori și incluzivă, continuand, in același timp, să fie o piață deschisă, dar bazată pe reguli și să colaboreze indeaproape cu partenerii săi internaționali.

 

Europa ca lider in domeniul inteligenței artificiale de incredere

Europa deține toate atuurile pentru a deveni un lider mondial in domeniul sistemelor de inteligență artificială (IA) care pot fi utilizate și aplicate in condiții de siguranță. Avem centre de cercetare excelente, sisteme digitale sigure și rezultate lăudabile in robotică, avem sectoare de producție și servicii competitive, că este vorba de sectorul autovehiculelor sau cel energetic, de sistemul de sănătate sau de agricultură.

In Cartea albă prezentată, Comisia are in vedere un cadru pentru o inteligență artificială fiabilă, bazată pe excelență și incredere. In parteneriat cu sectorul privat și cel public, Comisia urmărește să mobilizeze resurse de-a lungul intregului lanț valoric și să creeze stimulentele potrivite pentru a accelera introducerea și utilizarea IA, inclusiv de către intreprinderile mici și mijlocii. In acest sens, colaborează și cu statele membre și cu comunitatea de cercetare și incearcă să atragă și să păstreze talentele.

Dată fiind complexitatea sistemelor de IA și riscurile semnificative pe care le pot prezenta acestea in anumite contexte, este esențial să fie consolidată increderea utilizatorilor.

Trebuie să existe norme clare care să abordeze problema sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, fără insă a le impovăra excesiv pe cele cu risc mai scăzut. Vor continua să se aplice normele stricte ale UE in materie de protecție a consumatorilor, de combatere a practicilor comerciale neloiale și de asigurare a protecției datelor cu caracter personal și a vieții private.

Europa ca lider in cadrul economiei datelor

Volumul de date generat de intreprinderi și de organismele publice este intr-o creștere constantă. Următorul val de date industriale va transforma profund modul in care producem, consumăm și trăim. Dar potențialul său rămane, in mare parte, neexploatat. Europa intrunește toate condițiile pentru a deveni un lider in această nouă economie a datelor: avem cea mai puternică bază industrială din lume, in care IMM-urile sunt o componentă esențială a țesutului industrial, avem tehnologiile și competențele necesare și acum și o viziune clară.

Obiectivul Strategiei europene privind datele este ca UE să devină un model demn de urmat și un lider pentru o societate in care datele sunt un motor esențial al progresului. In acest scop, obiectivul său este de a crea un adevărat spațiu european al datelor, o piață unică pentru date, de a debloca potențialul datelor neutilizate, permițand fluxul liber al acestor date in Uniunea Europeană și intre diferitele sectoare, in beneficiul intreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice.

 

Galerie foto

digital.jpg