InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a lansat un nou plan de actiune in domeniul transporturilor catre si dinspre tarile vecine

08.07.2011
 

Comisia Europeană a publicat un nou Plan de acțiune in domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine, destinat a imbunătăți legăturile de transport cu regiunile vecine din estul și sudul UE. Planul propune peste 20 de măsuri concrete, pe termen scurt, dar și pe termen mai lung, menite să facă mai ușoare, mai sigure și mai viabile conexiunile de transport. Acest plan va amplifica totodată integrarea piețelor, atat in folosul UE, cat și al regiunilor invecinate. Planul a fost prezentat la 7 iulie 2011 de vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, și de Stefan Füle, comisarul pentru extindere și politica europeană de vecinătate.
Vicepreședintele Kallas a declarat: "Cu toții avem tendința de a considera libertatea de mișcare ca fiind normală in Europa, insă aceasta nu ar trebui să se oprească la frontiere. In acest moment, dacă vrem cu adevărat să stabilim legături cu țările invecinate, trebuie să furnizăm infrastructura esențială pentru circulația bunurilor și persoanelor de o parte și de alta a frontierelor UE și să eliminăm birocrația și blocajele."
La randul său, comisarul Füle a declarat: "Prin noua și ambițioasa politică europeană de vecinătate, lansată anul acesta la 25 mai, le oferim o integrare economică sporită vecinilor noștri din est și din sud. Acest plan de acțiune propune măsuri concrete in domeniul transporturilor, pe care dorim să le punem in practică in beneficiul cetățenilor și al companiilor din țările invecinate și din Europa."
Cooperarea in domeniul transporturilor cu regiunile vecine ale UE1 s-a desfășurat pană acum in cadrul unor inițiative bilaterale și regionale. De exemplu, există deja o inițiativă privind transportul regional pentru vecinii de la sud. Acest nou plan de acțiune2 pornește de la rezultatele obținute pană in prezent, consolidează in special conexiunile cu estul și integrează cooperarea regională in materie de transport intr-o singură politică.
Printre principalele măsuri care urmăresc să facă legătura intre sistemele de transport ale UE și cele ale vecinilor săi se numără:
•extinderea la regiunile vecine a pieței interne a UE in domeniul aviației și a Cerului unic european;
•conectarea rețelei transeuropene de transport la infrastructura țărilor vecine UE prin proiecte prioritare in domeniul transporturilor;
•valorificarea imbunătățită a potențialului transportului feroviar de marfă prin deschiderea piețelor și prin estomparea barierelor tehnice, precum diferențele de ecartament dintre căile ferate;
•eficientizarea punerii in practică a cooperării regionale in domeniul transporturilor, prin crearea, in cadrul Parteneriatului estic, a unui comitet privind transporturile, care să supravegheze cooperarea cu vecinii de la est;
•creșterea eficienței transporturilor maritime către și dinspre țările invecinate, inclusiv, pe termen mai lung, prin includerea acestora in proiectul "Blue Belt" de liberă circulație maritimă in Europa și in regiunile invecinate;
•sprijinirea țărilor vecine in privința sporirii siguranței rutiere.
Pentru detalii complete in privința celor peste 20 de măsuri prevăzute in planul de acțiune.
Aceste acțiuni, care urmează să fie intreprinse pană in 2013, vor fi finanțate din resurse existente, printr-o mai bună stabilire a ordinii de prioritate a proiectelor și a măsurilor. In comunicarea sa publicată recent pe tema bugetului pentru Europa 2020, Comisia a propus flexibilitate in identificarea surselor posibile de finanțare pentru proiectele strategice de infrastructură care leagă UE de vecinii săi. Acest subiect.
Sursa: EU