InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a formulat recomandari specifice fiecarei tari

22.05.2017
 

Statele membre ar trebui să valorifice oportunitatea oferită de redresarea economică pentru a continua reformele structurale, pentru a stimula investițiile și pentru a-și consolida finanțele publice. Prioritățile diferă de la un stat membru la altul, insă este esențial să se depună eforturi suplimentare la toate nivelurile pentru a realiza o creștere economică mai favorabilă incluziunii, mai robustă și mai durabilă.

Comisia Europeană a prezentat recomandările specifice fiecărei țări din 2017, in care definește orientările de politică economică pentru fiecare stat membru in parte pentru următoarele 12-18 luni. Economia se dovedește a fi rezilientă in UE și in zona euro, insă continuă să se confrunte cu unele provocări, cum ar fi creșterea lentă a productivității, consecințele crizei - inclusiv inegalitățile care persistă - și incertitudinea generată in principal de factori externi. Prin urmare, Comisia invită statele membre să profite de această ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin punerea in aplicare a priorităților economice și sociale identificate in comun la nivel european: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile. Se acordă o atenție deosebită provocărilor și priorităților identificate pentru zona euro.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: "Tendințele economice sunt, in linii mari, pozitive și ar trebui să profităm de această ocazie pentru a face ca economiile europene să devină mai competitive, mai reziliente și mai inovatoare. Ar trebui să se acorde prioritate reformelor care pot să ii confere creșterii economice un caracter mai incluziv și care pot să revigoreze productivitatea. Reformele structurale, investițiile și o atenție permanentă față de politicile fiscal-bugetare responsabile sunt indispensabile pentru a consolida și a susține redresarea economică in UE."

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: "In acest an, am plasat in centrul evaluării noastre combaterea inegalităților. Am pus capăt crizei: așadar, următorul capitol este dedicat chestiunilor sociale. Acum că a fost relansată economia, este necesar să recreăm oportunități pentru cei rămași in urmă și să ținem pasul cu evoluția nevoilor in materie de competențe, prin investiții intr-o educație și formare profesională de inaltă calitate. Creșterea productivității ar trebui să se reflecte in creșterea salariilor. Doar in acest mod putem să ne indeplinim angajamentul comun de a imbunătăți nivelul de trai al tuturor cetățenilor."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: "UE inregistrează creștere economică și această tendință pozitivă va continua și in 2018, pentru al șaselea an consecutiv. Cu toate acestea, redresarea este inegală și incă fragilă. Trebuie să recurgem la toate instrumentele disponibile pentru a sprijini creșterea economică. Printre acestea se numără reformele economice inteligente, precum și aplicarea inteligentă a politicii fiscal-bugetare. Astăzi, Comisia Europeană le recomandă statelor membre să ajungă la un echilibru adecvat intre asigurarea sustenabilității finanțelor publice și realizarea unei orientări fiscal-bugetare care să contribuie la consolidarea - și nu la subminarea - redresării.

 Recomandările specifice fiecărei țări din 2017

Economia europeană și-a dovedit reziliența in fața unor provocări semnificative. Ratele de creștere atat in UE, cat și in zona euro au fost de aproape 2 % in 2016, finanțele publice se imbunătățesc, iar ocuparea forței de muncă a atins un nivel record, cu o populație ocupată de aproape 233 de milioane de persoane. Rata șomajului s-a situat la cel mai scăzut nivel din 2009 pană in prezent, iar investițiile depășesc nivelurile anterioare crizei in unele state membre - Planul de investiții pentru Europa, așa-numitul "Plan Juncker", avand, de asemenea, o contribuție semnificativă in acest sens. Cu toate acestea, creșterea lentă a productivității și consecințele crizei, inclusiv disparitățile in interiorul țărilor și intre țări, precum și incertitudinile generate in principal de factori externi continuă să aibă repercusiuni asupra economiei.

Pentru a consolida tendințele pozitive și convergența la nivelul statelor membre și la nivelul UE, este esențial să se realizeze o creștere mai favorabilă incluziunii, mai robustă și mai durabilă, inclusiv prin stimularea creșterii competitivității și a inovării. Acesta este obiectivul recomandărilor formulate in cadrul semestrului european de coordonare a politicilor economice. Grație acestei abordări, se pune, de asemenea, un accent mai puternic asupra priorităților sociale și a provocărilor cu care se confruntă statele membre. Comisia și-a prezentat recent propunerea referitoare la un pilon european al drepturilor sociale, care stabilește principiile și drepturile esențiale menite să sprijine existența unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale.

De-a lungul timpului, statele membre au inregistrat unele progrese in ceea ce privește, in medie, două treimi din recomandările care le-au fost adresate, ceea ce confirmă faptul că reforme semnificative sunt in curs de implementare in intreaga UE. Față de un orizont de un an, o perspectivă multianuală oferă o imagine mai clară asupra evoluției progreselor, intrucat conceperea și punerea in aplicare a unor reforme semnificative necesită timp. Marea majoritate a reformelor au avut o dinamică pozitivă, insă ritmul și profunzimea punerii in aplicare a acestora diferă de la un stat membru la altul, inclusiv in funcție de complexitatea și de importanța reformelor avute in vedere. Domeniile de politică ce privesc "politica fiscal-bugetară și guvernanța fiscal-bugetară", precum și "serviciile financiare" au inregistrat cele mai mari progrese pe calea reformelor, aceste domenii confruntandu-se cu probleme presante in ultimii ani.

De la adoptarea setului de recomandări specifice fiecărei țări de anul trecut, statele membre au inregistrat cele mai insemnate progrese in domeniul politicii fiscal-bugetare, al guvernanței fiscal-bugetare, precum și al politicilor active in domeniul pieței forței de muncă. Au fost luate măsuri in ceea ce privește politicile fiscale (de exemplu, reducerea sarcinii fiscale asupra veniturilor salariale), piața forței de muncă și politicile sociale (in special cele legate de incluziunea socială și de serviciile de ingrijire a copiilor), precum și in ceea ce privește serviciile financiare. Printre domeniile care au inregistrat cele mai puține progrese se numără concurența in sectorul serviciilor și mediul de afaceri. Imaginea generală care se desprinde este că statele membre iși continuă eforturile in vederea punerii in aplicare a reformelor, insă, in majoritatea domeniilor de politică identificate in recomandările specifice fiecărei țări pentru 2016 s-au inregistrat fie "progrese limitate", fie "unele progrese".

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
150,70 KBytes
22.05.2017 20:23