InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a adoptat un Plan european de actiune in domeniul comertului cu amanuntul

01.02.2013
 

Comisia Europeană a adoptat astăzi un Plan european de acțiune in domeniul comerțului cu amănuntul și o Carte verde privind practicile comerciale neloiale intre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare.
Serviciile cu amănuntul și cu ridicata reprezintă unul dintre sectoarele cele mai importante ale economiei UE și ar trebui să joace un rol important in stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă conform obiectivelor Strategiei Europa 2020. Acest sector reprezintă 11% din PIB-ul UE și 29% din IMM-urile europene și in cadrul acestuia lucrează aproape 33 de milioane de persoane, fiind oferite posibilități de angajare in muncă in special pentru tineri, femei și pentru persoanele cu un nivel al competențelor sau al calificărilor mai redus. Cu toate acestea, răman o serie de obstacole care impiedică buna funcționare a aprovizionării transfrontaliere, accesul consumatorilor la servicii cu amănuntul transfrontaliere și intrarea pe piață a comercianților cu amănuntul.
Acțiunile din cadrul Planului european de acțiune in domeniul comerțului cu amănuntul se referă la cinci priorități esențiale:
• mai multă putere pentru consumatori printr-o mai bună informare;
• imbunătățirea accesibilității la serviciile cu amănuntul prin promovarea unui schimb de bune practici intre statele membre cu privire la planificarea comercială și spațială;
• relații comerciale mai echitabile și mai durabile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare;
• asigurarea unei legături mai bune intre comerțul cu amănuntul și inovare;
• crearea unui mediu de lucru mai bun, de exemplu printr-o mai bună corelare intre nevoile angajatorilor și competențele personalului.
Comisia va inființa un Grup permanent privind competitivitatea in domeniul comerțului cu amănuntul, care va contribui la elaborarea de noi obiective specifice pentru domeniile identificate, va monitoriza progresele obținute, va emite recomandări pentru a asigura punerea in aplicare pe deplin a acțiunilor incluse in acest plan și, in cazul in care va fi necesar, va oferi consultanță Comisiei cu privire la noi acțiuni care ar putea fi propuse.
Una dintre principalele acțiuni intreprinse este o carte verde prin care se lansează o consultare privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare, care a fost adoptată simultan cu planul de acțiune. Consultarea, care va dura trei luni, va ajuta Comisia să evalueze amploarea practicilor comerciale neloiale și să strangă dovezi privind impactul acestora asupra economiei și a activităților transfrontaliere. Va examina eficacitatea cadrelor de autoreglementare și legislative instituite pentru a contracara aceste practici la nivel național și va analiza dacă aceste abordări divergente pot duce la o fragmentare a pieței unice. Toate părțile interesate sunt invitate să iși prezinte opiniile ca răspuns la intrebările adresate in cadrul cărții verzi pană la 30 aprilie 2013.
In cazul specific al practicilor comerciale neloiale in sectorul alimentar, a fost inființată, in 2010, in cadrul Forumului la nivel inalt pentru imbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, o platformă a experților privind practicile contractuale intre intreprinderi, care prin activitatea sa să ofere o soluție la această problemă. Cu ocazia reuniunii Forumului la nivel inalt din decembrie 2012 (a se vedea a fost anunțată o "dublă abordare" pentru soluționarea acestei probleme. Adoptarea Cărții verzi privind practicile comerciale neloiale intre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare are loc in paralel cu activitatea acestui forum, iar Comisia va lansa o evaluare a impactului care să analizeze mai multe opțiuni posibile pentru abordarea acestor aspecte, de la autoreglementare la legislație.
Informații suplimentare
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm