InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana va examina masurile fiscale aplicabile lucratorilor transfrontalieri

03.04.2012
 

In cadrul unei inițiative speciale lansate de Comisie, dispozițiile fiscale ale statelor membre urmează să fie examinate pentru a se garanta că acestea nu ii discriminează pe lucrătorii transfrontalieri. Se estimează că in UE există peste 1,2 milioane de lucrători transfrontalieri. Salariile brute plătite lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri in 2010 au totalizat 46,9 miliarde EUR. Mobilitatea lucrătorilor a fost identificată drept unul dintre factorii esențiali care pot stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă in Europa. Cu toate acestea, obstacolele fiscale constituie in continuare unul dintre factorii principali care ii descurajează pe cetățeni să iși caute un loc de muncă intr-un alt stat membru.
Avand in vedere această situație, pe parcursul anului 2012, Comisia va efectua o evaluare cuprinzătoare a impozitelor naționale directe pentru a stabili dacă acestea creează dezavantaje pentru cetățenii care locuiesc intr-un stat membru și lucrează in altul. In cazul in care se constată discriminări sau incălcări ale libertăților fundamentale ale cetățenilor UE, Comisia le va semnala autorităților naționale și va insista să se efectueze modificările necesare. Dacă problemele nu se vor remedia, Comisia va iniția impotriva statelor membre in cauză proceduri pentru incălcarea legislației.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: "Normele UE sunt clare: toți cetățenii UE trebuie să fie tratați in mod egal in cadrul pieței unice. Nu pot exista discriminări, iar dreptul lucrătorilor la liberă circulație nu trebuie compromis. Majoritatea statelor membre respectă aceste principii de bază, dar sunt pregătit să iau toate măsurile necesare pentru a mă asigura că principiile respective sunt reflectate in normele fiscale ale tuturor statelor membre."
Deoarece dificultățile fiscale răman unul dintre obstacolele principale in calea mobilității transfrontaliere, Comisia lucrează pe mai multe fronturi pentru a elimina barierele pentru lucrătorii din UE, de exemplu, prin propunerile sale de abordare a dublei impozitări și, respectiv, de impulsionare a protecției pentru lucrătorii detașați .
Context
In această din urmă inițiativă, Comisia verifică:
• dacă cetățenii care caștigă o mare parte din venitul lor intr-un alt stat membru sunt supuși unor impozite mai mari decat cetățenii din statul membru respectiv. In acest context, Comisia verifică dacă toate deducerile personale și familiale de care pot beneficia rezidenții se aplică in practică și non-rezidenților.
• dacă statele membre fac diferențe intre propriii lor cetățeni și cetățenii din alte state membre care lucrează ocazional pe teritoriul lor, in special in ceea ce privește dreptul de deducere a cheltuielilor și aplicarea unor rate de impozitare diferite.
Comisia nu va analiza doar situația lucrătorilor salariați, ci și pe cea a liber-profesioniștilor și a pensionarilor.
Principiile de bază care urmează să se aplice lucrătorilor transfrontalieri au fost stabilite in cateva hotărari de referință ale Curții Europene de Justiție, cum ar fi Schumacker (C-279/93), Wielockx (C-80/94), Turpeinen (C-520/04) și (Gerritse C-234/01).
Dreptul de a trăi și de a lucra oriunde in Uniunea Europeană este un drept fundamental al cetățenilor europeni și un instrument esențial pentru dezvoltarea unei piețe a locurilor de muncă la nivel european. Comisia sprijină statele membre in elaborarea de politici vizand eliminarea obstacolelor juridice și administrative din calea mobilității in scop de muncă (de exemplu, Tineretul in mișcare). De asemenea, incurajează politici prin care se garantează că lucrătorii transfrontalieri nu sunt tratați diferit față de lucrătorii naționali și că beneficiază de aceleași avantaje sociale și fiscale ca și lucrătorii naționali.
Două servicii care ajută cetățenii europeni și firmele să ințeleagă și să-și apere drepturile in UE sunt Europa ta - Consiliere și SOLVIT. Serviciul Europa ta - Consiliere le răspunde cetățenilor care au intrebări despre drepturile lor, de exemplu despre asigurarea de sănătate sau despre prestațiile de șomaj la care sunt indreptățiți atunci cand locuiesc și lucrează peste hotare. SOLVIT oferă soluții practice și prompte cetățenilor și firmelor care se confruntă cu obstacole administrative, cum ar fi obținerea recunoașterii calificărilor profesionale intr-un alt stat membru in care doresc să lucreze, respectiv să iși desfășoare activitatea. Ambele servicii au permis unui număr de cetățeni europeni și firme de ordinul miilor să beneficieze de oportunitățile oferite de piața unică.
Pagina web a Comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm