InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch:







 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana saluta lansarea noului comitet de dialog social in sectorul portuar

21.06.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 

Comisia Europeană salută lansarea noului comitet de dialog social in sectorul portuar la care participă autoritățile portuare, operatorii de terminale, docherii și alți lucrători portuari din ansamblul Uniunii. Un milion și jumătate de lucrători sunt angajați in porturile europene, iar acest număr se dublează dacă ii socotim și pe cei angajați indirect in cele 22 de state membre maritime. Acest nou comitet va examina provocările cu care se confruntă acest sector și va contribui la reușita sa pe termen lung. Pe langă faptul că porturile sunt motoare de dezvoltare economică și surse de prosperitate, o creștere a transportului de mărfuri, a numărului de nave de croazieră și de feriboturi in porturile noastre este sinonimă, de asemenea, cu mai multe locuri de muncă și noi oportunități.


Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat in legătură cu acest subiect: "Porturile europene au un potențial imens de a crea locuri de muncă de calitate, de a atrage investiții și de a contribui la creșterea economică. Cadrul legal pe care l-am propus la 23 mai va simplifica procedurile, va facilita accesul la serviciile portuare și va atrage investiții, in paralel cu orientările referitoare la rețeaua transeuropeană de transport și mecanismul pentru conectarea Europei, actualmente in curs de aprobare in Parlamentul European și Consiliu. Cu toate acestea, lucrătorii portuari trebuie, de asemenea, să fie bine pregătiți iar mediul lor de lucru trebuie să fie adaptat. Dialogul social va contribui la acest obiectiv."

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a făcut următoarea declarație: "Trebuie să consolidăm rolul partenerilor sociali la toate nivelurile pentru a ieși din această criză și pentru a menține beneficiile modelului social european și ale coeziunii sociale. Discuțiile in cadrul Comitetului pentru dialog social in sectorul portuar vor contribui la imbunătățirea vieții active a docherilor, de exemplu in ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă și condițiile de muncă. Implicarea partenerilor sociali in reformele administrației publice este vitală, in special in contextul modernizării infrastructurilor portuare și a reducerii cheltuielilor".


Noul Comitet organizează reuniunea inaugurală la Bruxelles in data de 20 iunie. Acesta intrunește Organizația europeană a porturilor maritime, Federația europeană a operatorilor privați din terminalele portuare, Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi și International Dockers Coordination Europe, reprezentand docheri și lucrători portuari din porturile europene.


Context

Programul de lucru al Comitetului pentru următorii ani reflectă angajamentul partenerilor sociali de a aborda aceste provocări in comun, in domenii precum: formare și calificări; atractivitate pentru lucrătorii tineri; sănătate și securitate; și promovarea ocupării forței de muncă feminine.

La 23 mai 2013, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de modernizare a serviciilor portuare și de atragere a investițiilor portuare in UE. In această perioadă economică dificilă, porturile și sectorul logisticii maritime iși continuă redresarea, facilitand schimburile comerciale pentru exporturile UE și contribuind la competitivitatea industriilor europene.

In următorii 15-20 de ani, porturile europene se vor confrunta cu o intensificare a traficului și trebuie să se adapteze la noile generații de nave care intră in serviciu, la comerțul cu produse energetice (gaz și biomasă) și la noi complexități logistice legate de operațiuni in terminale și crearea de legături intre porturile maritime și zonele interioare.

Această creștere preconizată va crea multe noi locuri de muncă, in special pentru tinerii lucrători. Cu toate acestea, evoluțiile tehnologice creează noi cerințe in materie de formare. O creștere a cererii de formare tehnică va merge mană in mană cu un accent mai mare pe domeniul tehnologiilor IT aplicabile serviciilor de logistică și de manipulare a mărfurilor in interiorul portului. In același timp, aceste noi cerințe ar putea afecta condițiile de muncă și ar putea genera noi riscuri și pericole pentru lucrători.

In cadrul planului de acțiune care insoțește propunerea sa legislativă, Comisia a fost de acord să ofere sprijin tehnic și administrativ dialogului social, pentru ca aceste probleme comune să fie rezolvate.

Dialogul social european presupune discuții, consultări, negocieri și acțiuni comune care implică organizațiile care reprezintă partenerii sociali (angajatori și lucrători). El se inscrie in modelul social european și este recunoscut ca un instrument al bunei guvernanțe și al subsidiarității sociale. Dialogul social a demonstrat, de asemenea, rolul său ca instrument de adaptare socială, contribuind la atenuarea impactului social negativ al recesiunii și crizei.