InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana riposteaza impotriva expedierilor ilegale de deseuri

17.07.2013
 

Comisia Europeană a luat măsuri pentru a aborda expedierile ilegale de deșeuri care cauzează daune sănătății umane și mediului. Comisia a propus o legislație mai strictă privind controalele naționale ale expedierilor de deșeuri, pentru a se asigura că toate statele membre au niveluri similare de verificare a conformității. Se estimează că aproximativ 25% din expedierile de deșeuri trimise din UE către țările in curs de dezvoltare din Africa și Asia contravin reglementărilor internaționale. Odată ajunse la destinație, aceste deșeuri sunt adesea aruncate sau gestionate necorespunzător, ceea ce provoacă efecte negative grave asupra sănătății umane și a mediului.
In timp ce unele state membre au sisteme de control riguroase și eficiente, care vizează fie expedierile ilegale de deșeuri in porturi, fie din amplasamentele producătorilor de deșeuri și ale colectorilor, alte state sunt in urmă. Această situație ii determină pe exportatorii de deșeuri ilegale să iși exporte deșeurile din statele membre cu cele mai indulgente controale (port hopping).
Inițiativa propune controale bazate pe risc și care să fie efectuate in mod regulat de statele membre, cu un grad mai mare de cooperare intre autorități și o formare mai bună a inspectorilor. Acest lucru va ajuta autoritățile să se concentreze pe rutele, intervalele de timp și vehiculele care sunt cel mai frecvent implicate in expedierile ilegale. O mai mare concentrare asupra punctelor de colectare și a instalațiilor de depozitare va permite, de asemenea, efectuarea controalelor intr-un stadiu inițial. Prin prevenirea exporturilor ilegale de deșeuri in amonte, se va reduce presiunea asupra punctelor normale de ieșire. Planificarea controalelor va ajuta, de asemenea, autoritățile să iși consolideze capacitatea de a efectua controale eficiente.
Controalele la fața locului - un element-cheie al propunerii - vor face posibilă obținerea dovezilor cu privire la legalitatea unei expedieri de deșeuri de la persoana responsabilă pentru expediere, care să demonstreze, de exemplu, că deșeurile transportate sunt destinate gestionării corespunzătoare din punct de vedere ecologic intr-o țară terță.
Controalele eficiente vor aduce economii și beneficii economice directe pentru statele membre și industrie, intrucat costurile de decontaminare și repatriere vor fi evitate. Controalele ar putea, de asemenea, preveni pierderea unor materii prime valoroase conținute de deșeuri, cum ar fi minerale prețioase precum cobaltul și indiul in deșeurile electronice, care vor fi disponibile pentru reciclare și pentru reintrarea pe piață. Acest lucru va duce, in cele din urmă, la optimizarea proceselor de tratare a deșeurilor, la o sortare și la tehnici de reciclare mai bune și va oferi un acces imbunătățit la materii prime de inaltă calitate.
Context
Costurile semnificativ mai scăzute pentru tratarea și eliminarea deșeurilor din țările in curs de dezvoltare constituie un stimulent economic important pentru expedierile ilegale de deșeuri. Aceste costuri mai scăzute sunt, in principal, o consecință a reglementărilor mai puțin stricte in materie de mediu și sănătate decat in UE, și chiar a eludării totale a controalelor in anumite cazuri. Dacă standardele și capacitățile de reciclare din țara de destinație nu sunt adecvate, riscurile potențiale pentru sănătate și mediu sunt pur și simplu exportate către alte părți ale lumii. Aruncarea sau tratarea neconformă a deșeurilor are implicații grave asupra mediului și prezintă riscuri de sănătate pe termen lung pentru cetățeni și lucrători. Scurgerile provenind de la deșeurile aruncate pot avea efecte nocive asupra solurilor și a cursurilor de apă și cauzează poluare atmosferică, prin emisiile de metale grele și de poluanți organici persistenți. Emisiile cauzează de asemenea incălzirea globală și duc la reducerea stratului de ozon.
Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri interzice toate exporturile de deșeuri periculoase către țările care nu sunt membre ale OCDE și toate exporturile de deșeuri destinate eliminării in afara UE/AELS. Transporturile ilegale de deșeuri trebuie returnate in cazul in care sunt detectate. Regulamentul privind transferurile de deșeuri (RTD) permite ca deșeurile nepericuloase să fie exportate pentru operațiuni de recuperare in afara OCDE, dar impune autorităților naționale să verifice că acestea vor fi tratate intr-un mod care este in linii mari conform cu normele aplicate in UE. Regulamentul nu conține dispoziții specifice cu privire la planificarea controalelor sau la modul in care trebuie efectuate acestea.
Propunerea ține seama de rezultatele unei consultări publice in cursul căreia părțile interesate au manifestat un sprijin larg in favoarea cerințelor legislative ale UE cu privire la controalele exporturilor de deșeuri (90% dintre respondenți). De asemenea, propunerea contribuie la abordarea mai multor probleme semnalate recent de IMM-uri in legătură cu modul de funcționare a Regulamentului privind transferurile de deșeuri, și in special a faptului că, din cauza diferențelor de punere in aplicare și interpretare dintre statele membre, regulamentul nu a dus la crearea unei piețe comune pentru utilizarea și reciclarea deșeurilor, și că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura o punere in aplicare uniformă a RTD, acordand mai multă atenție deșeurilor periculoase și mai puțină celor care nu ridică probleme.
Informatii suplimentare: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm