InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana propune modernizarea instrumentelor de aparare comerciala ale UE

16.04.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 


Comisia Europeană a prezentat o propunere care vizează adaptarea normelor UE in materie de luptă contra concurenței neloiale cauzate de importurile care fac obiectul unui dumping sau al unei subvenții, pentru a le adapta la dificultățile contemporane cu care se confruntă economia UE.

Modificările propuse ar face ca apărarea comercială a UE să funcționeze mai bine pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru producătorii și importatorii din UE. Instrumentele antidumping și antisubvenții vor fi mai eficiente și mai bine aplicate pentru a proteja producătorii UE impotriva practicilor neloiale ale intreprinderilor străine și impotriva oricărui risc de retorsiune. In același timp, importatorii se vor bucura de o mai mare predictibilitate in ceea ce privește schimbarea nivelurilor taxelor, ceea ce le va permite o mai bună planificare a afacerilor. Intregul sistem va deveni mai transparent și mai ușor de ințeles.

 

 

"Acest pachet este echilibrat și propune imbunătățiri reale pentru toate părțile interesate afectate de taxele de apărare comercială - producători, importatori și utilizatori", a declarat comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht. "Dorim să le oferim intreprinderilor din UE mijloace pentru a lupta mai eficient impotriva practicilor comerciale neloiale ale unor țări terțe, fără ca acest lucru să aibă efecte negative asupra consumatorilor sau a intreprinderilor din UE care se bazează pe importuri."

 

 

In conformitate cu propunerea legislativă, Comisia:
a
va imbunătăți predictibilitatea pentru intreprinderi, informandu-le in legătură cu orice măsuri provizorii antidumping sau antisubvenții cu două săptămani inainte de instituirea taxelor;

a
le va oferi importatorilor rambursarea taxelor colectate in cursul unei anchete de reexaminare in perspectiva expirării măsurilor, in cazul in care concluzionează că nu este necesar să mențină mai mult de cinci ani măsurile de apărare comercială in vigoare;

a
va proteja industria UE prin inițierea de anchete din proprie inițiativă ("ex officio"), fără să fi primit o cerere oficială din partea industriei, atunci cand există o amenințare de retorsiune;

a
va descuraja ceilalți parteneri comerciali să adopte anumite practici comerciale neloiale prin instituirea de taxe mai mari la importurile din țările care acordă subvenții neloiale și creează distorsiuni structurale pe piețele lor de materii prime. In astfel de cazuri, UE se va abate de la regula sa generală a "taxei celei mai mici", conform căreia taxa suplimentară este menținută in limita a ceea ce este strict necesar pentru a preveni un prejudiciu pentru o industrie din UE.


Propunerea legislativă trebuie să fie aprobată de Consiliu și de Parlamentul European și nu va dobandi probabil forță de lege inainte de 2014.

 

 

Propunerile nelegislative complementare:
a
vor facilita cooperarea cu intreprinderile și asociațiile profesionale implicate in anchete, prin prelungirea anumitor termene pe durata anchetelor;

a
vor imbunătăți monitorizarea fluxurilor comerciale;

a
vor autoriza posibilitatea de a deschide din oficiu anchete antieludare pentru a garanta acțiuni mai rapide impotriva incercărilor ilegale de sustragere de la aplicarea măsurilor.


In paralel, un document de lucru al DG Comerț stabilește "proiecte de orientări" in patru domenii deosebit de complexe:
a
reexaminarea in perspectiva unei măsuri de apărare comercială, care este o anchetă efectuată la finalul perioadei obișnuite de cinci ani de aplicare a taxelor, pentru a stabili dacă dumpingul și prejudiciul sunt susceptibile să continue sau să reapară in cazul abrogării măsurii.

a
"testul de examinare a interesului Uniunii", adică modul in care Comisia stabilește dacă o măsură de apărare comercială ar servi intereselor economice generale ale UE, inclusiv interesele industriei europene vizate, ale importatorilor, ale industriilor care utilizează produsul importat și, dacă este cazul, ale consumatorilor.

a
calcularea "marjei de prejudiciu", care necesită o examinare a volumului și a prețurilor importurilor care fac obiectul unui dumping, precum și a impactului acestora asupra industriei UE;

a
alegerea unei "țări analoge", care este utilizată pentru a stabili existența dumpingului pentru produsele provenind dintr-o țară fără "statutul de economie de piață".


Aceste proiecte de orientări procedurale vor face acum obiectul unei consultări publice care va dura trei luni. După aceea, Comisia va analiza observațiile primite și va adopta versiunea finală, care va permite intreprinderilor din UE și publicului larg să ințeleagă mai bine procedurile UE de apărare comercială.

 

 

Context

Taxele antidumping și antisubvenții sunt adesea singura modalitate prin care UE poate proteja industriile producătoare de daunele cauzate de practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor din țări terțe. Este necesar să se garanteze că sistemul de apărare comercială al UE - in mare măsură neschimbat din 1995 - continuă să facă față noilor dificultăți care apar in urma evoluției peisajului economic.

Propunerea Comisiei vine in urma unei reflecții de optsprezece luni și in special a unei consultări publice privind problemele pe care societățile din UE trebuie să le rezolve atunci cand se confruntă cu practici neloiale. De asemenea, propunerea ia in considerare concluziile unui studiu independent care evaluează sistemul actual de apărare comercială, precum și experiența Comisiei in materie de anchete antidumping și antisubvenții.

La sfarșitul anului 2012, in UE erau in vigoare 102 măsuri antidumping și 10 măsuri antisubvenții. Uniunea Europeană este un utilizator moderat al instrumentelor de apărare comercială in comparație cu alte țări membre ale OMC. Măsurile antidumping și antisubvenții afectează aproximativ 0,25 % din importurile realizate de UE.