InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana propune 12 actiuni noi de consolidare a drepturilor cetatenilor

08.05.2013
 

Comisia Europeană a anunțat astăzi o nouă serie de acțiuni menite să consolideze drepturile cetățenilor UE, prin inlăturarea obstacolelor cu care se confruntă in continuare cetățenii in viața lor de zi cu zi. Raportul din 2013 privind cetățenia UE prezintă 12 modalități concrete de a-i ajuta pe cetățenii europeni să valorifice mai bine drepturile lor la nivelul UE, de la căutarea unui loc de muncă in altă țară a UE la asigurarea unei participări intărite la viața democratică a Uniunii. Printre principalele propuneri se numără facilitarea accesului persoanelor la un loc de muncă și la formare intr-o altă țară din UE, reducerea birocrației excesive pentru cetățenii UE care trăiesc și călătoresc in UE și eliminarea barierelor din calea achizițiilor transfrontaliere. Cu ocazia Anului European al Cetățenilor, Raportul privind cetățenia UE este răspunsul Comisiei la numeroasele apeluri lansate de cetățenii UE care și-au făcut cunoscute problemele cu care s-au confruntat atunci cand au călătorit, cand s-au mutat sau cand au făcut cumpărături in altă țară a UE.
"După două decenii de la includerea in Tratatul de la Maastricht a drepturilor privind cetățenia UE, aceste drepturi nu sunt intotdeauna o realitate in viața de zi cu zi a oamenilor. Acest lucru a fost confirmat de către cetățenii UE intr-o amplă consultare publică cu privire la cetățenia UE, ocazie cu care 12 000 de cetățeni ai UE au dat exemple de obstacole birocratice cu care se confruntă incă atunci cand iși exercită dreptul la liberă circulație. Sondajele Eurobarometru privind cetățenia și drepturile electorale, o serie de dialoguri directe ale cetățenilor cu politicieni naționali și europeni, precum și un număr mare de cereri de informații primite din partea publicului cu privire la drepturile UE prin intermediul serviciului de informare Europe Direct confirmă faptul că sunt necesare mai multe acțiuni. Comisia răspunde acestor preocupări.
In contextul crizei financiare și a datoriilor suverane, trebuie abordate obstacolele pe care le intampină cetățenii care doresc să caute locuri de muncă calificate in alte țări ale UE sau obstacolele care ii impiedică pe cetățeni să achiziționeze bunuri pe piața internă. Acest demers este cu atat mai relevant cu cat UE se indreaptă către o veritabilă uniune economică și monetară, cu o uniune politică la orizont.
Raportul privind cetățenia UE pe 2013 anunță 12 acțiuni noi in șase domenii care să consolideze drepturilor cetățenilor (a se vedea anexa pentru lista completă a celor 12 acțiuni):
1. Inlăturarea obstacolelor pentru lucrători, studenți și stagiari in UE
• prin analizarea posibilităților de extindere peste termenul actual obligatoriu de trei luni a dreptului persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă de a beneficia de ajutorul de șomaj acordat de țara lor de origine, pe perioada in care sunt in căutarea unui loc de muncă in alt stat membru al UE, pentru a crește mobilitatea forței de muncă; precum și
• prin stabilirea unui cadru de calitate pentru stagii, care să specifice drepturile și obligațiile părților, garantand faptul că stagiile nu sunt utilizate ca o formă de "ocupare a forței de muncă fără retribuție".
2. Reducerea birocrației in statele membre
• prin facilitarea acceptării documentelor de identitate și de rezidență in cazul in care cetățenii doresc să călătorească sau să facă dovada identității in altă țară UE, inclusiv prin documente europene standard facultative pe care cetățenii le-ar putea utiliza in toate țările UE; precum și
• prin facilitarea recunoașterii transfrontaliere in UE a certificatelor de inspecție tehnică pentru autovehicule.
3. Protejarea celor mai vulnerabile persoane din UE
• prin elaborarea unui document UE cu privire la handicap care să fie recunoscut reciproc in intreaga UE, garantand că cele 80 de milioane de persoane cu handicap pot beneficia, la randul lor, de avantajele aferente documentelor naționale (de exemplu acces la transport, turism, cultură și activități recreative) atunci cand iși exercită dreptul la liberă circulație; precum și
• prin propunerea unui set de acte normative care să consolideze in continuare drepturile procedurale ale cetățenilor, in special cele ale copiilor și ale cetățenilor vulnerabili, atunci cand sunt suspectați sau invinuiți de comiterea unei infracțiuni.
4. Eliminarea obstacolelor care impiedică cumpărăturile in UE
• prin imbunătățirea normelor de soluționare a litigiilor transfrontaliere pentru sume mici atunci cand produsele sunt achiziționate online sau in altă țară a UE; procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă ii poate ajuta pe consumatori să iși recupereze banii rapid; precum și
• lucrand la un instrument online care să asigure un grad mai ridicat de transparență la achiziționarea produselor digitale și care să permită cetățenilor să compare diferitele oferte la nivel transfrontalier.
5. Promovarea disponibilității informațiilor bine definite și accesibile cu privire la UE
• prin punerea la dispoziția administrațiilor locale a unor instrumente de formare electronice și prin oferirea de informații ușor accesibile cetățenilor cu privire la autoritatea la care să apeleze pentru rezolvarea problemelor lor.
6. Consolidarea participării cetățenilor la procesul democratic
• prin identificarea modalităților care să le permită cetățenilor UE să iși păstreze dreptul de a vota la alegerile naționale in țara lor de origine. Practica din unele state membre de a-i priva pe cetățenii lor de dreptul la vot de indată ce se mută in altă țară din UE este practic echivalentă cu sancționarea cetățenilor pentru faptul că și-au exercitat dreptul la liberă circulație.
Raportul privind cetățenia UE este elementul central al Anului European al Cetățenilor, 2013, și, de asemenea, face bilanțul progreselor inregistrate de la primul raport privind cetățenia din 2010 - Comisia obținand rezultate cu privire la cele 25 de acțiuni anunțate in octombrie 2010.
Inițiativa vine in contextul in care Comisia adoptă cel mai recent raport privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, inclusiv drepturile cetățenilor, cum ar fi dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Inițiativa este, de asemenea, insoțită de un raport care analizează progresele inregistrate in vederea unei cetățenii a UE mai eficiente, de un bilanț al rezultatelor obținute in asigurarea punerii in aplicare a drepturilor cetățenilor din UE, precum libera circulație, drepturile politice sau protecția consulară și in combaterea discriminării pe motiv de naționalitate.
Context
Cetățenii UE se confruntă in continuare cu obstacole in viața lor de zi cu zi atunci cand iși exercită dreptul la liberă circulație. Comisia este atentă la aceste preocupări și acționează pentru a consolida drepturile cetățenilor. Raportul privind cetățenia UE pe 2013 vine intr un moment oportun in cursul dezbaterii cu privire la viitorul Uniunii Europene. Integrarea mai profundă trebuie să meargă mană in mană cu o mai mare legitimitate democratică.
Cu raportul privind cetățenia din 2013, Comisia face, de asemenea, un bilanț al realizărilor inregistrate recent și identifică obstacolele rămase care impiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor.
Primul raport privind cetățenia UE a fost adoptat in 2010, acesta cuprinzand o listă de 25 de acțiuni care să soluționeze problemele cu care se confruntă cetățenii UE atunci cand iși exercită drepturile. De atunci, Comisia a depus eforturi pentru a-și respecta promisiunile, prin:
• consolidarea drepturilor de care beneficiază aproximativ 75 de milioane de victime ale infracționalității pe an pe teritoriul UE
• reducerea birocrației pentru 3,5 milioane de persoane care iși inmatriculează, in fiecare an, automobilul intr-o altă țară a Uniunii Europene, cu economii de 1,5 miliarde EUR
• interzicerea comisioanelor suplimentare pentru plățile efectuate cu cărți de credit și a opțiunilor preselectate pentru a proteja persoanele care efectuează cumpărături online
• consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii UE, măsură care se aplică unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri pe an
• clarificarea drepturilor de proprietate pentru 16 milioane de cupluri internaționale aflate in Europa

Sursa:CE